ĐẠO ĐỨC 5 - TUẦN 30: BẢO VỆ TNTN (TIẾT 1 )

30  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KHỞI ĐỘNG

Khi thấy 1 bạn đi ngang qua sân trường và

vứt rác xuống sân trương. Em sẽ làm gì?

(3)

Tài nguyên

thiên nhiên là gì?

(4)

Tài nguyên thiên nhiên

Con người có thể khai thác, chế

biến, sử dụng,

khai thác phục vụ cuộc sống

Là của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên

Là bộ phận

thiết yếu của

môi trường

(5)

Quan sát tranh

(6)
(7)

Xem

thông tin

(8)

- Tài nguyên thiên nhiên gồm những gì?

- Tài nguyên thiên nhiên mạng lại lợi ích gì cho con người?

- Hiện nay việc sử dụng TNTN nước ta đã hợp lí chưa? Vì sao?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

* Tìm hiểu thông tin

(9)

Thảo luận nhóm

(10)

Tài nguyên thiên nhiên gồm những gì?

• Tài nguyên thiên nhiên là những của cải, vật chất có sẵn trong tự nhiên.

• Gồm: tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài

nguyên than đá, tài nguyên đất, tài nguyên

biển, ….

(11)

Tài nguyên thiên nhiên mạng lại lợi ích gì cho con người?

• Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống.

Hiện nay việc sử dụng TNTN nước ta đã hợp lí chưa? Vì sao?

• TNTN nước ta hiện nay chưa được sử

dụng hợp lí….Cần sử dụng tài nguyên

thiên nhiên hợp lí hơn.

(12)

Chúng ta cần làm gì để bảo vệ

tài nguyên thiên nhiên?

(13)

Phiếu học tập

(14)

Bài tập 1:

Theo em những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên ?

a. Rừng

b. Đất ven biển c. Cát

d. Đất trồng e. Mỏ than f. Mỏ dầu g. Gió

h. Ánh sáng mặt trời i. Vườn cà phê

k. Nhà máy xi măng l. Hồ nước tự nhiên m. Thác nước

n. Túi nước ngầm

(15)

Tại sao chúng ta cần bảo vệ

tài nguyên

thiên nhiên?

(16)

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ

cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.

Để trẻ em được sống trong môi trường trong

lành, an toàn như công ước quốc tế về quyền

trẻ em đã quy định.

(17)

Bài tập 3: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây?

Nội dung

Tán thành

Không tán thành

Phân vân

x

x

A-Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt.

B- Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng sẽ không còn.

C- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em.

x

(18)

Tài nguyên thiên nhiên là có

hạn, con người cần sử dụng hợp lí và tiết kiệm.

Tài nguyên thiên nhiên là có

hạn, con người cần sử dụng hợp lí

và tiết kiệm.

(19)

Bày tỏ ý kiến

Bày tỏ ý kiến

(20)

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống

của con người hôm nay và mai sau.

(21)

Em đã làm được những việc gì để bảo vệ

tài nguyên thiên nhiên?

(22)

NHỮNG VIỆC

CẦN LÀM

ĐỂ BẢO VỆ

TÀI

NGUYÊN THIÊN

NHIÊN

Tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Khai thác tài nguyên một cách hợp lí, có kế hoạch.

Sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Tái chế, tái sử dụng các phế liệu, phế thải.

Không làm ô nhiễm nguồn nước, sông, suối, biển, không chặt phá, đốt rừng bừa bãi.

Tuân thủ luật pháp về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

(23)

Giờ trái đất

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

 Học thuộc nội dung ghi nhớ.

 Thực hiện tiết kiệm điện, nước, chất

đốt, sách vở

(30)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in