Bài: Cóc kiện Trời Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót

Văn bản

(1)
(2)
(3)

Kiểm tra bài cũ CUỐN SỔ TAY

+HS1 đọc đoạn 1, 2 và trả

lời :Thanh dùng sổ tay để làm

gì ? +HS2 đọc đoạn 3, 4 và trả lời :Vì sao lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ?

NHẬN XÉT

(4)
(5)

Luyện đọc: Luyện đọc:

- Giáo viên đọc mẫu.

S/122

- Học sinh đọc nối tiếp câu.

(6)

 HS đọc nối tiếp đoạn – kết hợp giải nghĩa từ:

thiên đình náo động

lưỡi tầm sét

địch thủ túng thế

trần gian

(7)

 Luyện đọc từ khó:

trụi trơ nhảy xổ trần gian

nghiến răng

(8)

Đọc từng đoạn trong nhóm Đọc từng đoạn trong nhóm (nhóm 3)

(nhóm 3)

HS đọc đồng thanh cả bài HS đọc đồng thanh cả bài

HS đại diện nhóm đọc nối tiếp HS đại diện nhóm đọc nối tiếp 3đoạn

3đoạn

(9)

Tìm hiểu bài:Tìm hiểu bài:

+Vì sao cóc phải lên kiện Trời?

(Vì trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị hạn lớn, muôn loài đều khổ sở.)

Cả lớp đọc thầm Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời :

đoạn 1 trả lời :

(10)

HS đọc thầm đoạn 2, trả lời:

+Cóc sắp xếp đội quân như thế nào +Cóc sắp xếp đội quân như thế nào

trước khi đánh trống?

trước khi đánh trống?

(Cóc bố trí lực lượng ở những chỗ

bất ngờ,phát huy được sức mạnh của mỗi con vật : Cua ở trong chum

nước,Ong đợi sau cánh cửa; Cáo Gấu Cọp nấp hai bên cửa).

(11)

Kể lại cuộc chiến đấu hai bên ?

Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống . Trời nổi giận sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến,Cóc ra hiệu cho Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi.Trời sai Chó ra bắt Cáo. Chó vừa ra đến cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi.

(12)

HS đọc đoạn 3, trả lời :Sau cuộc chiến, thái độ của Trời thay đổi như thế nào ?

Trời mời Cóc vào thương lượng, nói Trời mời Cóc vào thương lượng, nói

rất dịu giọng, lại còn hẹn với Cóc rất dịu giọng, lại còn hẹn với Cóc

lần sau muốn mụa chỉ cần nghiến lần sau muốn mụa chỉ cần nghiến

răng báo hiệu.

răng báo hiệu.

(13)

Theo em , Cóc những điểm gì đáng khen?

NHÓM 2

(Cóc có gan lớn mới dám đi kiện trời, mưu trí khi chiến đấu chống

quân nhà Trời, cứng cỏi khi nói

chuyện với Trời

(14)

Nội dung bàiNội dung bài: Do có quyết tâm : Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu và biết phối hợp với nhau đấu

tranh cho lẽ phải nên Cóc và các tranh cho lẽ phải nên Cóc và các

bạn đã thắng cả đội quân hùng bạn đã thắng cả đội quân hùng

hậu của Trời, buộc Trời phải làm hậu của Trời, buộc Trời phải làm

mưa cho hạ giới.

mưa cho hạ giới.

(15)

Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, HS kể lại được một d9oan6 của câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong truyện .

 Luyện đọc lại

HS nhóm thi đọc.

(16)

Thứ hai… ngày 12… tháng 4 năm 2010…Thứ hai… ngày 12… tháng 4 năm 2010…

(17)

GV nêu nhiệm vụ :Dựa vào trí

nhớ và tranh minh họa, HS kể lại

được một đoạn của câu chuyện

bằng lời của một nhân vật trong

truyện .

(18)
(19)

NHÓM 3

HS làm việc nhóm để kể lại từng đoạn câu chuyện

Hướng dẫn kể Hướng dẫn kể

HS thi kể

(20)

Về nhà tập kể lại từng Về nhà tập kể lại từng đoạn chuyện bằng lời của một đoạn chuyện bằng lời của một

nhân vật cho người thân .

nhân vật cho người thân .

(21)
(22)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now