Tuần 23 - Toán 4- Luyện tập tr128 (bài dưới)- Thùy Dung

Tải về (0)

Văn bản

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

TOÁN:LUYỆN TẬP TRANG 128-bài dưới

TOÁN LỚP 4

(2)

Tính (theo mẫu):

3+ 4

5 = 3

1 + 4

5 = 15

5 + 4

5 = 19 5

 

Mẫu:

3+ 4

5 = 15

5 + 4

5 = 19 5 Ta có thể viết gọn như sau: 

3 + 2 3

   

 

¿ 9

3 + 2

3 = 11 3

  ¿ 3

4 + 20

4 = 23 4

 

¿ 12

21 + 4 2

21 = 5 4 21

 

a) b)

c)

(3)

Tính chất kết hợp

( 3 8 + 2 8 ) + 1 8 =

 

Viết tiếp vào chỗ chấm

3

8 + ( 2 8 + 1 8 ) =

 

( 3 8 + 2 8 ) + 1 8 =

¿

 

3

8 + ( 2 8 + 1 8 )

 

6

8 = 3 4

  6

8 = 3 4

 

Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

(4)

Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m.

Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

2 3

 

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

3

10

 

2

3 + 3

10 = 29

30 ( 𝑚)

 

Đáp số:

29

30 𝑚 é 𝑡

 

(5)

Dặn dò:

- Sửa bài (nếu làm sai)

- Đọc trước bài Phép trừ phân số.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại