TLV 2 - Tuần 25 - Đáp lời đồng ý

Download (0)

Full text

(1)

M«n: TËp lµm v¨n

(2)

Kiểm tra bài cũ

Hãy đáp lời phủ định của em theo các tình huống sau:

Em đã bao giờ nhìn thấy một con voi chưưa?

Em đã đọc xong quyển truyện hôm qua chị

cho mưư ợn chưư a?

(3)

Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

1. Đọc đoạn đối thoại sau. Nhắc lại lời của bạn Hà khi được bố của Dũng đồng ý cho gặp Dũng.

Hà: - Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng.

Bố Dũng: - Cháu vào nhà đi, Dũng đang học bài đấy.

Hà: - Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép bác.

Khi Hà đến nhà Dũng, Hà nói gì với bố Dũng?

Lúc đó bố Dũng trả lời thế nào?

Đó là lời đồng ý hay không đồng ý?Để đáp lại lời khẳng định của bố Dũng, Hà nói thế nào?

(4)

2. Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:

a) – H ư ơng cho tớ mư ợn cái tẩy nhé?

- ừ -

Tớ cảm ơn bạn....

Bạn tốt quá.

Tớ sẽ trả lại nó ngay sau khi dùng xong.

…….

b) - Em cho anh chạy thử cái tàu thuỷ của em nhé.

- Vâng.

- Anh cám ơn em.Chạy xong anh sẽ trả ngay.Em ngoan quá.

(5)

- Tranh vÏ c¶nh g×?

- Sãng biÓn như thÕ nµo ?

- Trªn mÆt biÓn cã nh÷ng g× ? - Trªn bÇu trêi cã nh÷ng g×?

(6)

a) Tranh vẽ cảnh gì?

- Bức tranh vẽ cảnh biển b) Sóng biển như thế nào ? - Sóng biển cuồn cuộn.

- Sóng biển nhấp nhô.

- Sóng biển tung bọt trắng xoá

- Sóng biển rập rờn.

c) Trên mặt biển có những gì ? - Trên mặt biển có tàu thuyền

đang đánh cá.

- Thuyền dập dềnh trên sóng.

d) Trên bầu trời có những gì?

- Mặt trời đang nhô lên.

- Từng đàn hải âu đang bay lưư ợn. .

- Những đám mây đang bồng bềnh trôi. .

Em cần phải làm gì để bảo vệ cảnh đẹp của biển ?

(7)

Em cần phải làm gì để bảo vệ cảnh

đẹp của biển ?

(8)

.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in