TẢI XUỐNG WORD

Download (0)

Full text

(1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN GIÁO DỤC KT&PL - KHỐI LỚP 10 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu) (Đề có 3 trang)

Họ tên : ... Số báo danh : ... Mã đề 196

ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế như: quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận,...chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế được gọi là gì?

A. Giá cả hàng hóa. B. Thị trường.

C. Giá cả thị trường. D. Cơ chế thị trường.

Câu 2: Khi tham gia hoạt động tín dụng, người vay vốn cần sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Đầu tư vào lĩnh vực của người cho vay.

B. Chuyển giao công nghệ cho mọi người.

C. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt.

D. Hoàn trả nợ gốc, lãi đúng hạn.

Câu 3: : Đặc điểm của tín dụng là người cho vay nhường quyền sử dụng nguồn vốn cho người vay trong một thời gian nhất định mà không.

A. giao quyền thế chấp. B. giao người bảo lãnh.

C. giao quyền sở hữu. D. giao định mức tiền gửi.

Câu 4: Việc các nhà phân phối hàng hóa mua, trữ hàng và bán lại cho các đại lí hoặc nhà bán lẻ giúp lưu thông hàng hóa hiệu quả thể hiện đặc điểm của chủ thể nào trong nền kinh tế.

A. Chủ thể tiêu dùng. B. Chủ thể trung gian.

C. Chủ thể sản xuất. D. Chủ thể nhà nước

Câu 5: Trong nền kinh tế của nước ta, đâu là hoạt động cơ bản đóng vai trò quyết định các hoạt động còn lại?

A. Hoạt động sản xuất. B. Hoạt động tiêu dùng.

C. Hoạt động trao đổi. D. Hoạt động phân phối.

Câu 6: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?

Trang 1/3 - Mã đề 196 - https://thi247.com/

(2)

A. Bắt buộc. B. Tự nguyện. C. Không bắt buộc. D. Cưỡng chế.

Câu 7: Đâu là nhận định sai khi nói về thị trường?

A. Là lĩnh vực trao đổi trao đổi, mua bán.

B. Người mua, người bán là một trong những nhân tố của thị trường.

C. Thị trường là nơi thực hiện hoạt động mua và bán.

D. Chỉ có người sản xuất hàng hóa mới cần đến thị trường.

Câu 8: Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là gì?

A. Chủ thể sản xuất. B. Chủ thể tiêu dùng.

C. Chủ thể nhà nước. D. Chủ thể trung gian.

Câu 9: Vào mùa khai trường, các cơ sở sản xuất đã đầu tư theo công nghệ in ấn mới để có thêm những sản phẩm sinh động, hữu ích phục vụ thị trường sử dụng bút, thước, tập vở học sinh tại địa phương. Trong trường hợp này, các cơ sở sản xuất đã thực hiện chức năng gì của thị trường?

A. Chức năng thông tin.

B. Chức năng điều tiết, kích thích.

C. Chức năng thừa nhận.

D. Chức năng điều tiết hạn chế

Câu 10: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?

A. Chính quyền địa phương. B. Chính phủ.

C. Chủ tịch nước. D. Quốc hội.

Câu 11: Chủ thể nào có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội?

A. Chủ thể trung gian. B. Chủ thể sản xuất.

C. Chủ thể nhà nước. D. Chủ thể tiêu dùng.

Câu 12: Hoạt động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của?

A. Nhà nước. B. Người mua. C. Người bán. D. Con người.

Câu 13: Thuế là gì?

A. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự nguyện nộp cho Nhà nước.

B. Thuế là một khoản tiền mà người dân phải trả khi sử dụng các dịch vụ công cộng theo quy định của các luật thuế

C. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở sản xuất kinh doanh thu lãi từ việc mua và bán hàng hóa tên thị trường.

D. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế?

A. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.

B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

C. Thuế là công cụ kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả.

Trang 2/3 - Mã đề 196 - https://thi247.com/

(3)

D. Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường.

Câu 15: Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước ?

A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoản thời gian nhất định.

B. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh.

C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có trong kế hoạch.

D. Ngân sách nhà nước là công cụ duy nhất để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội.

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu các chức năng của thị trường(2 đ)

Câu 2: Em hãy nêu ưu điểm của từng mô hình sản xuất kinh doanh? Mô hình sản xuất kinh doanh mà em dự định chọn tham gia trong tương lai là gì? Vì sao em chọn? ( 3 đ)

--- HẾT ---

Trang 3/3 - Mã đề 196 - https://thi247.com/

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in