• Không có kết quả nào được tìm thấy

LTVC- Tuần 17- Dung - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "LTVC- Tuần 17- Dung - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Môn: Luyện từ và câu

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Dung

(2)

Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

(3)

Bài tập 1: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:

nhanh, chậm, khoẻ, trung thành.

(4)

khoẻ chậm

trung thành

nhanh

khỏe như trâu chậm như rùa

trung thành như chó nhanh như thỏ

(5)

Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:

- đẹp, cao, khoẻ;

- nhanh, chậm, hiền;

- trắng, xanh, đỏ.

M: đẹp đẹp như tiên

Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014 Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

(6)

Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

- đẹp, cao, khoẻ;

- nhanh, chậm, hiền;

- trắng, xanh, đỏ.

M: đẹp đẹp như tiên Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:

đẹp như hoa

(7)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

khỏe nh voi khỏe nh trâu khỏe như hựm

- đẹp, cao, khoẻ;

đẹp nh tiên đẹp nh tranh đẹp nh hoa

cao nh núi

cao nh cái sào

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và cõu

(8)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

chậm nh rùa

chậm nh sên

nhanh nh sóc nhanh nh cắt nhanh nh chớp nhanh nh điện

- nhanh, chậm, hiền

hiền nh đất hiền nh Bụt

hiền nh cô Tấm Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(9)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

- trắng, xanh, đỏ

trắng nh tuyết trắng nh bông

trắng nh trứng gà bóc trắng như bột lọc

xanh nh tàu lá

đỏ nh gấc đỏ nh son Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(10)

a) Mắt con mèo nhà em tròn…

b)Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt…

c) Hai tai nó nhỏ xíu…

M: M¾t con mÌo nhµ em trßn ... M¾t con mÌo nhµ em trßn nh hßn bi ve.

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và câu

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau

(11)

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

M: Mắt con mốo nhà em trũn như hũn bi ve.

Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(12)

b) Toàn thõn nú phủ một lớp lụng màu tro, mượt như nhung.

c) Hai tai nú nhỏ xớu như hai bỳp lỏ non.

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và cõu

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

(13)

a) Mắt con mốo nhà em trũn…

b)Toàn thõn nú phủ một lớp lụng màu tro, mượt…

c) Hai tai nú nhỏ xớu…

Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

(14)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bài tập 3: Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ.. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng

Muối mặn.. Mật ong Cam.. b)Những giọt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.. Ai thế nào?.. Khu di tích nằm tại

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:.. Câu 1: Theo em biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch là:

Hứng làn mưa rơi Ngô Viết Dinh c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ.. Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh

phong phú và đa dạng. Hình thức phải xây dựng phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh. Hình thức phù hợp thì tạo nên tiết học sinh động, đạt hiệu quả cao và phát huy

HĐ1:Từng nhóm luyện tập hát kết hợp với các kiểu gõ đệm, sau đó bình chọn bạn nào hát hay và gõ đệm đúng nhất. Hoạt động

Hồ sơ gồm: Sổ điều tra trình độ văn hóa nhân dân (5 thôn, trong đó lưu ý đến diễn biến học tập của từng trẻ, nơi học, tình trạng khuyết tật...) do từng giáo viên

Khi về thành phố rồi mà mình vẫn nhớ mãi hình ảnh bác nông dân nhỏ bé đi bên cạnh con trâu đen vạm vỡ làm cho mình nhớ đến câu chuyện (trí khôn của ta đây).Mình