Tuần 5: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

MÔN : KĨ THUẬT

LỚP 5

Giáo viên : Lê Nguyễn Thảo Trâm

(2)
(3)

1. Bếp đun

2. Dụng cụ nấu

3. Dụng cụ dùng để bày thức ăn 4. Dụng cụ cắt, thái thực phẩm

5. Một số dụng cụ khác dùng khi nấu

ăn

(4)

1. Bếp đun

a) Bếp ga b) Bếp than tổ ong

(5)

1. Bếp đun

c) Bếp dầu d) Bếp củi

(6)

2. Dụng cụ nấu

(7)

3. Dụng cụ dùng để bày thức ăn và ăn uống

(8)

4. Dụng cụ cắt, thái thực phẩm

(9)

5. Một số dụng cụ khác dùng

khi nấu ăn

(10)

Loại dụng cụ

Tên các dụng cụ cùng loại

Tác dụng Sử dụng, bảo quản

Bếp đun

Dụng cụ nấu

Dụng cụ để bày thức ăn và ăn uống

Dụng cụ cắt, thái thực phẩm

Các dụng cụ khác

Bếp củi, bếp ga...

Cung cấp nhiệt

nấu chín thực phẩm

Để nơi khô ráo Xoong,nồi,

chảo

Nấu chín, đun nước, chế biến...

Rửa sạch, tránh để vỡ Chén,đũa,

cốc...

Ăn uống thuận lợi, hợp vệ sinh

Rửa sạch để nơi khô ráo

Dao,thớt,

kéo... Làm nhỏ thực phẩm Rửa sạch, để nơi

khô ráo Thau,rá... Đựng thực phẩm Rửa sạch, đảm bảo

vệ sinh

(11)

Ghi nhớ

1. Muốn thực hiện công việc nấu ăn cần phải có các dụng cụ thích hợp.

2. Khi sử dụng dụng cụ nấu ăn và

ăn uống cần chú ý sử dụng đúng

cách, đảm bảo vệ sinh, an toàn.

(12)

Củng cố

(13)

Em hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B cho đúng tác dụng của mỗi dụng cụ sau:

• A

Bếp đun có tác dụng

Dụng cụ nấu dùng để

Dụng cụ dùng để bày thức ăn và ăn uống có tác dụng

Làm sạch,làm nhỏ và tạo hình thực phẩm trước khi chế biến

Giúp cho việc ăn uống thuận lợi hợp vệ sinh

Cung cấp nhiệt để làm chín lương thực ,thực phẩm.

Nấu chín và chế biến thực phẩm

dụng cụ cắt, thái thựcphẩm có tác dụng chủ yếu là

A B

(14)

Dặn dò

(15)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now