ĐỌC MỞ RỘNG 2- TUẦN 19-BÀI 2 MÙA NƯỚC NỔI - Copy

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

« cöa

sè 1

« cöa

sè 2

¤ cöa

sè 3

¤ cöa

sè 4

(4)

« cöa

Đoạn 1sè 1 Đoạn 1

« cöa

Đoạn 2sè 2 Đoạn 2

¤ cöa

sè 3

Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên

đều có ích và đáng yêu?

Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên

đều có ích và đáng yêu?

¤ cöa

sè 4

Em thích mùa nào nhất? Vì sao

(5)

Tiết 6

(6)

Đọc một số bài thơ như: Dàn hợp xướng mùa hè (Nguyễn Lãm Thắng); Mùa xuân, mùa hè (Trần Đăng Khoa); Mùa thu đến (Kim Chuông); Hoa cúc vàng (Nguyễn Văn

Chương);…

(7)

TRÒ CHƠI :

PHÓNG VIÊN NHÍ

(8)

TRÒ CHƠI :

PHÓNG VIÊN NHÍ

(9)

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n

c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại