Tuan 11: Cat, gap, trang tri thiep chuc mung

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 Thủ công

Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng ( tiết 2)

• Bước 1: Cắt, gấp thiệp chúc mừng;

• Bước 2: Trang trí thiệp chúc mừng.

(3)

Chúc mừng sinh nhật

(4)

Chúc Mừng Năm Mới

Happy New Year

(5)
(6)

Hapyy Wedding

(7)
(8)

Nhĩm 1

Thùy Linh Hồng Loan

20.11

Chúc mừng Ngày 8.3

Nhung

(9)

Nhóm 2

Ngọc Mai

Chúc mừng Ngày Phụ nữ

Việt Nam 20.10

Chúc mừng Sinh nhật

Hải Yến

(10)

• Thực hành: Nhóm 5

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 Thủ công

Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng ( tiết 2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in