LTVC 3- TUẦN 30- TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC- DẤU PHẨY

14  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Bài 1: Kể tên một vài nước

mà em biết.

(4)

NƯỚC CAM-PU-CHIA NƯỚC CAM-PU-CHIA

Đền Ăng-co-vát Đền Ăng-co-vát

(5)

NƯỚC AI CẬP

Kim tự tháp Kim tự tháp

(6)

• NƯỚC HOA KÌ

Tượng đài nữ thần tự do Tượng đài nữ thần tự do

(7)

Vạn lý trường thành Vạn lý trường thành

(8)

NƯỚC PHÁP

Tháp Ép- Tháp Ép-

phen phen

(9)

Bài 2: Viết tên một số nước

mà em biết

(10)

Châu Á

Việt Nam, Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, …

Châu Âu Pháp, Anh, Đức, I-ta-li-a (Ý), Hà Lan, Đan Mạch, Nga, Thụy Sĩ, Bỉ, … Châu Mỹ Mỹ, Ca-na-đa, Bra-xin, Mê-xi-cô,

Pa-ra-quay, Cu Ba, Ác-hen-ti-na, … Châu Phi Nam Phi, Ai Cập, An-giê-ri, Công-

gô, Ma-li, Ăng-gô-la, …

Châu Úc Ô-xtrây-li-a (Úc), Niu Di-lân…

(11)

*Cách viết tên nước ngoài:

- Tên nước ngoài có dấu gạch nối ta chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên.

- Tên nước ngoài không có gạch

nối thì viết hoa chữ cái đầu mỗi

tiếng.

(12)

Bài 3: Chép những câu sau và đặt dấu phẩy

c) Bằng một sự cố gắng phi thường Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.

a) Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

, ,

,

,

(13)

- Dấu phẩy dùng để ngắt quãng câu; để thêm một ý khác vào trong câu

hoặc để chia tách các yếu

tố trong cùng một câu.

(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in