• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài: Sự tích chú Cuội trông trăng Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài: Sự tích chú Cuội trông trăng Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót"

Copied!
7
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Sự tích chú Cuội cung trăng

Truyện cổ Việt Nam

Tập đọc – Kể chuyện

(2)

Luyện đọc

- Tiều phu:

- Khoảng giập bã trầu:

- Liều mạng, lăn quay, quăng rìu, cựa quậy, khoảng giập bã trầu,…

- Phú ông:

- Rịt:

- Chứng:

* Đọc đúng:

* Ngắt câu:

- Ngµy nay,/ mçi khi nh×n lªn mÆt tr¨ng,/ ta vÉn thÊy chó Cuéi ngåi d íi gèc c©y thuèc quý.//

* Giải nghĩa từ:

(3)

Tìm hiểu bài:

Sự tích chú Cuội cung trăng Tập đọc – Kể chuyện

1) Nhờ đâu Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?

- Vì Cuội được thấy hổ mẹ cứu sống hổ con bằng lá thuốc nên anh đã phát hiện ra cây thuốc quý và mang về nhà trồng.

2) Cuội dùng cây thuốc quý vào những việc gì?

- Cuội dùng cây thuốc quý để cứu sống nhiều người.

3) Vì sao vợ Cuội mắc chứng hay quên?

+ Vì vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu. Cuội rịt lá thuốc mãi mà không tỉnh lại, anh liền lấy đất nặn cho vợ bộ óc khác rồi rịt thuốc lần nữa.

Vợ Cuội sống lại nhưng từ đó mắc chứng hay quên.

4) Vì sao chú Cuội bay lên cung trăng?

+ Vì một lần vợ Cuội quên lời anh dặn đã lấy nước giải tưới cho cây, vừa tưới xong thì cây thuốc lừng lững bay lên trời. Thấy thế, Cuội vội nhảy bổ tới, túm rễ cây nhưng cây thuốc cứ bay lên kéo cả Cuội bay lên trời.

(4)

5)Em tưởng tượng chú Cuội sống trên mặt trăng như thế nào?

A. Rất buồn vì nhớ nhà.

B. Rất sung sướng vì cung trăng là chốn thần tiên.

C.Rất khổ vì mọi thứ trên cung trăng khác mặt đất.

A

Chọn một ý theo em là đúng.

C

Tìm hiểu bài:

Sự tích chú Cuội cung trăng

(5)

a) Đoạn 1: Cây thuốc quý - Chàng tiều phu

- Gặp hổ

- Phát hiện cây thuốc quý

Dựa vào các gợi ý sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng:

b) Đoạn 2: Vợ chồng chú Cuội - Cứu người

- Lấy vợ

- Tai họa bất ngờ b) Đoạn 3: Lên cung trăng - Theo cây thuốc lên trời - Chú Cuội ngồi bên gốc cây

(6)

ĐỘI A ĐỘI B

Sự tích chú Cuội cung trăng

(7)

+ Tình nghĩa thủy chung, tấm lòng nhân hậu của chú Cuội.

+ Giải thích các hiện tượng thiên nhiên và

ước mơ bay lên mặt trăng của loài người.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Giáo viên gọi học sinh đọc bài Sự Tích chú Cuội cung trăng và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. + Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý ?. + Chú Cuội

Các thành viên trong nhóm xếp thành hai hàng dọc trước bảng câm của nhóm mình. Khi cô hô

Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây bên cạnh nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới.. Nếu là Dương, em sẽ

Câu 1: Nêu bốn tác dụng chính của nguồn nước. Câu 2: Nêu những biện pháp bảo vệ nguồn

- Giáo viên gọi học sinh đọc bài Sự Tích chú Cuội cung trăng và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoaA. + Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây

+ Vì vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu. Cuội rịt lá thuốc mãi mà không tỉnh lại, anh liền lấy đất nặn cho vợ bộ óc khác rồi rịt thuốc lần nữa. Vợ Cuội sống lại nhưng

Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó.. Không, cây chuối mẹ khẽ khàng

Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới, Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống.. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt , trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần núi xa luôn luôn mới..

Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch... Mçi qu¶ cµ chua chÝn lµ mét mÆt trêi nhá

Keát luaän: Khi quan saùt moät caùi caây ñeå taû, ta coù theå quan saùt töøng boä phaän cuûa caây hoaëc quan saùt töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa caây.... Ví

Bởi vì khi cười, tốc độ thở của con người lên đến 100 ki-lô-mét một giờ, các cơ mặt được thư giãn thoải mái / và não thì tiết ra. một chất làm người ta có cảm giác

Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn oang

Cách giải thích của cha ông ta về các hiện tượng thiên nhiên và ước mơ bay lên Mặt Trăng của

As shown in table 1, at the tillering stage, the growth parameters are very closely related to the root system, in which the indicators such as leaf mass, stem mass,

+ Vì một lần vợ Cuội quên lời anh dặn đã lấy nước giải tưới cho cây, vừa tưới xong thì cây thuốc lừng lững bay lên trờiA. Thấy thế, Cuội

PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC 3.. Một lần, vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc. Vừa tưới xong, ai ngờ cây thuốc lừng lững bay lên trời. Thấy

Tóm tắt nội dung: Câu chuyện nói về chú tiều phu tên Cuội tình cờ thấy được Hổ mẹ lấy lá cây thuốc quý cứu sống các con của mình và chú đã nhổ cây thuốc đó về

§äc thuéc lßng bµi th¬ MÆt trêi xanh cña t«i... Sù tÝch chó Cuéi

B. Cuội được hổ mẹ chỉ cho cây thuốc quý mang về trồng. Cuội thấy các con vật trong rừng đều lấy lá thuốc chữa lành vết thương... 3) Vì sao vợ Cuội mắc chứng hay quên?..

MÔN: TẬP ĐỌC 3.. Một lần, vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc. Vừa tưới xong, ai ngờ cây thuốc lừng lững bay lên trời. Thấy thế, Cuội vội nhảy

Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây bên cạnh nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới?. Nếu là Dương, em sẽ

B. Cuội được hổ mẹ chỉ cho cây thuốc quý mang về trồng. Cuội thấy các con vật trong rừng đều lấy lá thuốc chữa lành vết thương... 3) Vì sao vợ Cuội mắc chứng hay quên?..