Đề kiểm tra học kì môn Văn 6

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút

I . ĐỀ BÀI

Phần I : Trắc nghiệm ( 2đ)

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng

“ … Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa . Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội . Tráng sĩ mặc áo giáp , cần roi nhảy lên mình ngựa . Ngựa phun lửa phi thẳng đến nơi có giặc , đón đầu chúng giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như ngả rạ . Bỗng roi sắt gãy , tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường, quật vào giặc . Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc . Đến đấy một mình một ngựa từ từ bay lên trời. ( Thánh Gióng- Ngữ văn 6 Tập 1 ).

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào là chính ? A. Miêu tả . B. Biểu cảm .

C. Tự sự. D . Nghị luận.

2. Trong đoạn văn trên loại từ nào được dùng nhiều nhất?

A. Chỉ từ. B. Danh từ.

C. Tính từ. D. Động từ.

3. Chủ đề đoạn văn trên là gì?

A. Miêu tả chân dung người anh hùng làng Gióng.

B . Nêu cảm nghĩ việc Thánh Gióng đánh giặc . C. Bàn về ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng . D . Kể lại việc Thánh Gióng đánh giặc.

4. Trong câu : “ Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc “ có mấy cụm động từ .

A. một B. Hai C. Ba D. Bốn

5. Trong câu “ Tráng sỹ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc “ có mấy cụm danh từ ?

A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn 6. Trong các từ sau đây từ nào là từ mượn :

A. Vang dội B. Chạy trốn C. Đón đầu D. Tráng sỹ

7. Từ “ áo giáp “ đã được giải nghĩa theo cách nào ?

- Áo giáp : áo được làm bằng chất liệu đặc biệt ( da thú hoặc bằng sắt nhằm chống đỡ binh khí để bảo vệ cơ thể )

A. Miêu tả sự vật hành động mà từ biểu thị B. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

C. Đưa ra từ đốngnghĩa với từ cần giải thích D. Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích

8. Từ “ Chân núi “ trong đoạn văn được dùng theo nghĩa gốc đúng hay sai?

A. Đúng. B. Sai.

Phần II : Tự luận (8 điểm)

(2)

Câu 1 (2điểm):

Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu với chủ đề tự chọn. Trong đoạn văn đó có sử dụng ít nhất hai cụm danh từ. Gạch chân những cụm danh từ ấy.

Câu 2 ( 6 diểm):

Đóng vai Lê Lợi kể lại truyện Sự tích Hồ Gươm.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now