Tuần 13 - Kể chuyện - Lớp 2 - Bài bông hoa niềm vui

11  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Kể chuyện:

Em hãy kể lại

từng đoạn câu chuyện:

“Sự tích cây vú

sữa”

(3)

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

KỂ CHUYỆN TRONG NHÓM

Quan sát bức tranh trên màn hình và kể lại nội dung đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng 2 cách:

- Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.

- Cách 2: bắt đầu từ “Bố của Chi đang nằm bệnh viện… để bố dịu cơn đau”, Sau đó đến “ Mới sáng tinh mơ…bông hoa Niềm Vui”.

(4)

Kể chuyện:

BÔNG HOA NIỀM VUI

Quan sát bức tranh trên màn hình và kể lại nội dung đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng 2 cách:

- Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.

- Cách 2: bắt đầu từ “Bố của Chi đang nằm bệnh viện… để bố dịu cơn đau”, Sau đó đến “ Mới sáng tinh mơ…bông hoa Niềm Vui”.

1

(5)

Dựa vào tranh, kể lại nội dung chính của câu chuyện (đoạn 2, 3) bằng lời của em.

2 3

(6)

4 Kể lại đoạn cuối của câu chuyện (đoạn 4), trong đó có lời cảm ơn của bố Chi (do em tưởng tượng ra).

(7)

Thử tài của bạn

Em chọn hình nào trong các hình sau?

1 2

3 4

(8)

Kể chuyện:

BÔNG HOA NIỀM VUI

Ý nghĩa:

Câu chuyện ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ.

Nhắc nhở mọi người phải có ý thức Tổ chức kỷ luật tốt, bảo vệ môi

trường

(9)

Kể chuyện:

BÔNG HOA NIỀM VUI

Về nhà kể lại chuyện cho người thân và các em nhỏ.

Nhắc nhở các em hãy cùng

mình học tập bạn Chi trong

câu chuyện.

(10)
(11)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại