• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 24

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 24"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

(2)

1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

(Thi Sảnh) b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

(Nguyễn Phan Hách)

2. Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dung để làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?

3. Tìm những từ ngữ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.

I. Nhận xét

(3)
(4)

1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối

với nhau bằng những từ nào?

(5)

2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Mưa ... to, gió ... thổi mạnh.

b. Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c. Thủy Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao

lên ...

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Không thay được, vì trong câu này vế Động khô và Động nước không thể coi là thuộc phần chú thích... QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM

Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào… Một lát sau, I-va-nốp đứng dậy nói: “Đồng chí Lê-nin,

Ở đây bố Nam muốn nói là bố đang giữ một vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch nhưng Nam lại hiểu tiền tiêu ở

chưa diễn ra thì sự việc 2 đã xuất hiện.. a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.. b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ

Tìm câu ghép trong hai đoạn văn và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào.. Tìm câu ghép trong hai đoạn văn và cho biết các vế câu được nối với

Các vế câu trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ

hiếm nên nên vàng cũng rất quý. vàng cũng rất quý... Giải thích vì sao em chọn hợp với mỗi chỗ trống.. nên BÍch Vân đã có nhiều tiến bộ trong học c) …. nên

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả ngoại hình một người bạn của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép.. Cho biết các vế trong câu ghép được nối với

Em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì?.. a) Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí. Nhà nông là

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Xác định các vế câu trong từng câu ghép:.. Các vế câu

Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm sáu mươi phát.. Quan ta lạy

Xác định vị ngữ trong câu sau và cho biết vị ngữ do từ ngữ nào tạo thành. Tôi là

VD: Vì lớp tôi rất chăm học nên các thầy cô rất yêu quý chúng tôi.  Nối bằng một cặp phó từ, đại từ hay chỉ từ thường đi đôi với nhau cặp từ hô ứng. + Dùng dấu:

- Làm đúng các bài tập: Phân tích đúng cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, tạo các câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến bằng cách thêm quan hệ từ

Còn câu b có nghĩa chỉ kết quả xấu nên từ tại sẽ hợp nghĩa với câu

Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh..

các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết,

Baøi 2:Töø moät caâu gheùp ñaõ daãn ôû baøi taäp 1, haõy taïo ra moät caâu gheùp môùi baèng caùch thay ñoåi vò trí cuûa caùc veá caâu ( coù theå theâm

(2) Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn /, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi

- Tại: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc không tốt, không hay xảy ra. - Nhờ: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc tốt xảy

Để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ:.. không những… mà… ;chẳng những…

b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy... 1/ Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:.. Câu a: Buổi