TOÁN 5 - TUẦN 33 LUYỆN TẬP TRANG 169

Download (0)

Full text

(1)

Toán 5

Tiết 162: LUYỆN TẬP

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THUỴ

(2)

Khởi động:

! Thi viết công thức tính diện tích xung quanh,

diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật,

hình lập phương.

(3)

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1) (2)

Độ dài cạnh

12cm

S xung quanh

S toàn phần Thể tích

576cm2 49m2

864cm2 1728cm3

73,5m2 42,875m3

3,5m

(4)

Hình hộp chữ nhật (1) (2)

Chiều cao 5cm

Chiều dài 8cm

Chiều rộng 6cm

S xung quanh S toàn phần Thể tích

140cm2 236cm2 240cm3

0,6m 1,2m

0,5m 2,04m2 3,24m2 0,36m3 b)

(5)

2. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3 Đáy để có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

V = a x b x c V = (a x b) x c c = V : (a x b) c =

v

: S đáy

Diện tích đáy bể dạng hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Chiều cao bể dạng hình hộp chữ nhật là:

1,8 : 1,2 = 1,5(m)

Đáp số: 1,5m

(6)

3. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ ?

Diện tích toàn phần của khối nhựa hình lập phương là : 10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương là:

Cạnh khối gỗ hình lập phương là:

10 : 2 = 5 (cm) 5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp diện tích toàn phần của khối gỗ là:

600 : 150 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in