Mĩ thuật 2- Tuần 20 - CD8 - Mâm quả ngày tết (T2)

11  Download (0)

Full text

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY

(2)

GV soạn giảng: Nguyễn Thị Diệu Thúy

(3)

Tranh vẽ quả của hoạ sỹ

(4)

I. Quan sát nhận xét

Nêu đặc điểm, hình dáng, mầu sắc của quả

(5)
(6)
(7)

Em phải trình bày trên giấy thế nào cho đẹp?

II. Cách vẽ

(8)

Bài vẽ của các bạn năm trước các em thấy có đẹp không nào?

(9)

Thực hành: Các em hãy vẽ quả xoài theo mẫu thầy

bày trên bàn

Chúc các em có những bài vẽ

thật đẹp

(10)
(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in