LTVC 2 - Tuần 20 - Từ ngữ về thời tiết

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?

(3)

Em hãy kể tên các mùa trong năm.

- Em hãy kể tên các mùa trong năm.

- Cho biết mỗi mùa

xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết

thúc vào tháng nào ?

(4)

Từ ngữ về thời tiết

Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Dấu chấm, dấu chấm

than

(5)

TỪ NGỮ VỀ

THỜI TIẾT

(6)

Mùa xuân

Mùa hạ Mùa thu Mùa đông

Bài 1: Chọn từ ngữ thích hợp trong

ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa:

nóng bức ấm áp giá lạnh mưa phùn gió bấc se se lạnh oi nồng

(

)

, , , ,

(7)

Đặt và trả lời

câu hỏi Khi nào ?

(8)

Bài 2: Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác ( bao giờ,lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…)

(9)

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè?

c) Bạn làm bài tập này khi nào?

d) Bạn gặp cô giáo khi nào?

(10)

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

(11)

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè?

- Bao giờ trường bạn nghỉ hè?

- Lúc nào trường bạn nghỉ hè?

- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè?

(12)

c) Bạn làm bài tập này khi nào?

- Bạn làm bài tập này bao giờ?

- Bạn làm bài tập này lúc nào?

- Bạn làm bài tập này tháng mấy?

- Bạn làm bài tập này lúc mấy giờ?

(13)

- Bạn gặp cô giáo bao giờ?

- Bạn gặp cô giáo lúc nào?

- Bạn gặp cô giáo tháng mấy?

- Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ?

(14)

DAÁU CHAÁM,

DAÁU CHAÁM THAN

(15)

Bài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than để

điền vào ô trống?

(16)

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

- Thật độc ác

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

- Mở cửa ra

- Không Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào

! .

!

!

(17)
(18)

a) Khi nào em được ba mẹ cho về quê chơi?

b) Khi nào em nghỉ Tết?

(19)
(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in