• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải Tin học 7 Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng - Chân trời sáng tạo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Giải Tin học 7 Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng - Chân trời sáng tạo"

Copied!
7
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Giải bài tập Tin học 7 Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Khởi động trang 12 Bài 2 Tin học lớp 7: Theo em, cần cài đặt phần mềm nào để máy tính hoạt động được? Tại sao?

Trả lời:

Cần có phần mềm máy tính thì máy tính mới hoạt động được. Có hai loại phần mềm là hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.

- Phần mềm hệ điều hành: Windows, Linux, MacOs, …

- Phần mềm ứng dụng: MS Word, MS PowerPoint, Google Chrome, … Lưu ý: Android, iOS là hệ điều hành dàng cho điện thoại.

1. Hệ điều hành

Khám phá trang 13 Tin học lớp 7: Các ví dụ dưới đây thể hiện những chức năng nào của hệ điều hành (Windows 10)?

Ví dụ 1.

a) Khi bật máy tính, hệ điều hành kiểm tra các thiết bị, thiết lập hệ thống để sẵn sàng làm việc.

Khi thiết bị được lắp vào (hoặc tháo ra khỏi) máy tính, hệ điều hành nhận biết sự thay đổi, thiết lập các kết nối (hoặc hủy kết nối) thiết bị với hệ thống chung, đồng thời cập nhật thông tin về thiết bị.

b) Thông tin về các thiết bị của hệ thống được cung cấp bởi trình quản lí thiết bị (Hình 2).

(2)

Ví dụ 2. Người dùng nên sử dụng nút Shut down để tắt máy tính thay vì tắt bằng nút nguồn trên thân máy; nên sử dụng tính năng Safely Remove Hardware and Eject Media (Hình 3) của hệ điều hành để ngắt kết nối thẻ nhớ với hệ thống.

Ví dụ 3.

a) Cửa sổ quản lí tiến trình (Hình 4) cho biết các phần mềm đang chạy, tỉ lệ phần trăm sử dụng CPU, dung lượng dữ liệu trên bộ nhớ của mỗi tiến trình.

b) Có thể đóng một tiến trình bằng cách chọn tiến trình và nháy chuột vào nút End task.

(3)

Ví dụ 4. Một máy tính có thể có nhiều người sử dụng. Hệ điều hành Windows 10 cho phép thiết lập tài khoản người dùng. Khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng sẽ được cung cấp môi trường làm việc riêng (màn hình nền, bảng chọn Start, các phần mềm, thư mục, tệp, …) theo quyền của người dùng.

Ví dụ 5. Cửa sổ File Explorer (Hình 5) cho thấy cách tổ chức lưu trữ dữ liệu trong ổ đĩa D. Ta có thể xem được nơi lưu trữ thư mục và tệp, kích thước của tệp, ….

Trả lời:

Các ví dụ thể hiện các chức năng cơ bản:

- Quản lí, điều khiển các thiết bị phần cứng hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

(4)

- Quản lí, điều khiển các tiến trình (các phần mềm đang chạy trên máy tính), cấp phát thu hồi tài nguyên phục vụ các tiến trình.

- Quản lí tài khoản người dùng, cung cấp môi trường trao đổi thông tin giữa người dùng và máy tính.

- Lưu trữ, quản lí dữ liệu.

2. Phần mềm ứng dụng

Khám phá 1 trang 15 Tin học lớp 7: Chỉ ra hệ điều hành, phần mềm ứng dụng trong các phần mềm dưới đây:

A. Windows 10 B. iMindmap. C. Linux. D. MS Powerpoint.

E. iOS. G. MS Word. H. Scratch. I. Zalo.

Trả lời:

- Hệ điều hành:

A. Windows 10, C. Linux,

E. iOS, H. Scratch.

- Phần mềm ứng dụng:

B. iMindMap, D. MS Powerpoint, I. Zalo,

G. MS Word.

Khám phá 2 trang 15 Tin học lớp 7: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành, thuộc về phần mềm ứng dụng?

(5)

A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được.

B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng.

C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng.

D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành.

G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành.

H. Tự động chạy khi bật máy tính.

I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng.

K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính.

Trả lời:

- Đặc điểm thuộc về hệ điều hành:

A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được.

C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng.

E. Tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng.

H. Tự động chạy khi bật máy tính.

- Đặc điểm thuộc về phần mềm ứng dụng:

B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng.

D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành.

G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành.

I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng.

K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính Luyện tập (trang 15)

Luyện tập 1 trang 15 Tin học lớp 7: Hệ điều hành có những chức năng nào sau đây?

(6)

A. Quản lí, điều khiển và cung cấp thông tin thiết bị phần cứng máy tính.

B. Tổ chức, lưu trữ, quản lí dữ liệu trên ổ đĩa.

C. Quản lí, điều khiển các chương trình đang chạy trên máy tính.

D. Tạo và chỉnh sửa nội dung tệp văn bản.

Trả lời:

Đáp án: A, B, C

Các chức năng cơ bản:

- Quản lí, điều khiển các thiết bị phần cứng hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

- Quản lí, điều khiển các tiến trình (các phần mềm đang chạy trên máy tính), cấp phát thu hồi tài nguyên phục vụ các tiến trình.

- Quản lí tài khoản người dùng, cung cấp môi trường trao đổi thông tin giữa người dùng và máy tính.

- Lưu trữ, quản lí dữ liệu.

Luyện tập 2 trang 15 Tin học lớp 7: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Phần mềm ứng dụng được cài đặt sau khi máy tính đã cài đặt hệ điều hành.

B. Hệ điều hành được tự động chạy khi bật máy tính.

C. Phần cứng máy tính có thể hoạt động được khi chưa có hệ điều hành.

D. Để máy tính hoạt động được thì phải cài đặt phần mềm ứng dụng.

E. Phần mềm ứng dụng giúp người dùng xử lí công việc trên máy tính.

G. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm ứng dụng.

Trả lời:

Đáp án: C

Phần cứng máy tính không thể hoạt động được khi chưa có hệ điều hành.

(7)

Vận dụng (trang 15)

Vận dụng trang 15 Tin học lớp 7: Khi thực hiện chỉnh sửa văn bản bằng phần mềm MS Word, em gõ tổ hợp phím Ctrl + S để lưu lại, phần mềm nào thực hiện lưu dữ liệu vào ổ đĩa?

Trả lời:

Tuỳ vào từng hệ điều hành, phần mềm thực hiện lưu dữ liệu vào ổ đĩa có thể là File Explorer, My Computer, My PC, …

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Câu hỏi: Trong phần mềm Mouse Skills, để chuyển sang mức tiếp theo mà không cần thực hiện đủ 10 thao tác thì cần nhấn phím:.. Nhấn

- Hệ điều hành: là tập các chương trình phối hợp tất cả các hoạt động của các thiết bị phần cứng, là phương tiện để người sử dụng giao tiếp với máy tính và các

Thư mục default chứa các tệp CSDL. Zone Root

Với kiến thức sau thời gian học tập tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, cùng sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong khoa Điện Tự động Công nghiệp,

Chương 3 : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toàn nhà máy Chương 4 : Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí Chương 5: Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa

Đối trọng, cáp nâng, cáp điện, cáp hoặc xích cân bằng là những bộ phận của hệ thống cân bằng trong thang máy để cân bằng với với trọng lợng của cabin và tải

a) Các máy tính và các thiết bị gửi nhận thông tin. b) Các thiết bị mạng giúp kết nối mạng. c) Các chương trình phần mềm giúp người dùng

 Nếu bạn vừa mới nâng cấp hệ điều hành của bạn hoặc kết nối với phần cứng cũ với một hệ thống mới, kiểm tra các trình điều khiển thiết bị..  Nhấp chuột phải vào

Bài báo này trình bày giải pháp sử dụng bộ điều khiển PLC và phần mềm Unity 3D trong thiết kế hệ thống mô phỏng radar hàng hải trong đó, quá trình truyền và nhận dữ

Trong quá trình sử dụng cần tránh rò rỉ chất vào lòng đất, vì nhiệt độ đông đặc của chất tải lạnh rất thấp không thể đông được nên có thể làm cho các cọc kết đông rả

Phần 2 của bài báo sẽ trình bày cấu trúc và kết quả đạt được của một anten dipole truyền thống, phần 3 trình bày đề xuất cải tiến hệ số tăng ích, phần 4

Tai nghe có gắn micro là loại thiết bị vừa vào (micro) vừa ra (tai nghe). Luyện tập 2 trang 9 Tin học lớp 7:Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em

Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em vì: Phiên bản không phù hợp thì hệ điều hành sẽ không

Thu nhận thông tin đưa vào máy tính... (hoặc camera tích

Từ vấn đề trên, tác giả đã tập trung nghiên cứu mô phỏng thiết bị ROV với các mô hình động lực học và các yếu tố tác động đến ROV khi làm việc trong môi trường

Do sử dụng các thiết bị chưa đúng cách: các cổng và các thiết bị cắm sai lệch, không đúng kích thước, ấn nút trên phím mạnh, đổ nước vào

Điều kiện của tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế. 1. Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp

Hệ thống thiết kế đã ứng dụng và minh chứng các kĩ thuật truyền dữ liệu có dây và không dây, cùng với các cảm biến cần thiết có thể được sử dụng để theo dõi các

Thiết lập các chế độ ẩn cho tập tin tin hoặc thư mục, thay đổi cách thức hoạt động bình thường của hệ điều hành cũng như các phần mềm ứng dụng, các trình duyệt,

- Ảnh chụp là hình ảnh có độ chi tiết cao, đa dạng về màu sắc nhưng có thể bị nhòe, vỡ hình khi phóng to. - Hình vẽ bằng phần mềm là số màu ít, giữ nguyên độ nét khi phóng

Chúng tôi đã viết phần mềm gồm nhiều module cho hầu như tất cả các chức năng của một Oscilloscope số hai kênh: hiển thị (hai dạng sóng dịch chuyển và khuếch đại độc

Trong công trình này, chúng tôi tập trung nghiên cứu tìm một giải pháp tổng thể cho việc sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời và sinh khối trong quá trình sấy,

Do kết cấu đơn giản, vận hành linh hoạt, khả năng tương thích mở rộng với các thiết bị, khí cụ điện trong trạm biến áp mà thiết bị hợp bộ hiện nay được sử dụng