Đề khảo sát định kì lần 2 môn Địa 8 năm học 2017-2018

Văn bản

(1)

ĐỀ KHẢO SÁT ĐỊNH KÌ LẦN 2 Năm học 2017-2018

Môn: Địa lí 8

1. Châu Á là châu lục có diện tích rộng lớn nhất trên thế giới. Diện tích Châu Á tính cả đảo là:

A. 44,5 triệu km2 B. 44,4 triệu km2 C. 41,5 triệu km2 D. 41,4 triệu km2 2. Châu á nằm gần trọn bán cầu Bắc. Từ Bắc xuống Nam, lãnh thổ châu Á dài.là:

A. 9200 km B. 9500 km c. 8500 km D. 8200 km 3. Các dãy núi lớn của Châu Á tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. phía Bắc B. phía Nam C. phía Đông D. trung tâm 4. Đồng bằng Ấn Hằng nằm ở phía nào châu Á?

A. Bắc B. Nam C. Đông D. Tây

5. Các dãy núi của châu Á chạy theo 2 hướng chính là Bắc Nam và gần Bắc Nam, Đông Tây và gần Đông Tây, làm cho:

A.Địa hình bị chia cắt B. Cảnh quan phân hóa đa dạng C. Phong cảnh hùng vĩ D. Ngăn ảnh hưởng của gió biển

6. Châu Á có hai kiểu khí hậu phổ biến là:

A. cực và cận cực B. ôn đới và gió mùa C. xích đạo D. gió mùa và lục địa 7. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?

A. Gió mùa B. nhiệt đới gió mùa C. ôn đới gió mùa D. cận nhiệt gió mùa 8. Mùa đông sông ngòi ở khu vực nào đóng băng?

A. Bắc A B. Đông Á C. Tây á D. Đông Nam á 9. Sông ngòi khu vực nào của châu Á kém phát triển nhất?

A. Bắc A B. Đông Á C. Tây á và trung á D. Đông Nam á 10. Cảnh quan rừng lá kim thường phân bố ở khu vực khí hậu nào ở châu Á

(2)

A. Gió mùa B. nhiệt đới C. ôn đới D. cận nhiệt 11. Châu Á là châu lục đông dân nhất trên thế giới. Dân số châu Á năm 2002 là:

A . 3767 triệu dân B. 3766 triệu dân C. 7366 triệu dân D 7633 triệu dân 12. Nước đông dân nhất châu Á là:

A. Ấn Độ B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Việt Nam 13. Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á là địa bàn cư trú của chủng tộc nào?

A. Môn- gô- lô- it B. Ô-xtra-lô-it C. Ơ-rô-pê-ô-it 14. Tôn giáo nào ra đời muộn nhất, ở Ả- rập xê- ut?

A .Phật giáo B. Hồi giáo C. Ấn Độ giáo D. Ki tô giáo 15. Thành phố đông dân nhất châu Á là:

A. Tô-ki-ô B. Thượng Hải C. Mum bai D. Niu-Đê- li 16. Dân cư châu Á phân bố không đều. Tập trung đồng ở :

A. phía Bắc B. phía Nam C. phía Đông D. khu vực khí hậu gió mùa 17. Tốc độ tăng dân số châu Á cao thứ 2 thế giới sau châu:

A châu Âu B. châu Mĩ C. châu Phi D. châu Đại Dương 18. Nhật Bản thuộc nhóm nước nào của châu Á trong số các nhóm sau:

A. công nghiệp mới B. đang phát triển

C. có nền kinh tế xã hội phát triển toàn diện D.Giàu có nhưng KT-XH chưa phát triển cao 19. Phần lớn các quốc gia châu Á có đặc điểm nào?

A. kinh tế phát triển B. là những nước CNH cao và nhanh

C. có thu nhập thấp, nhân dân nghèo khổ D. Giàu có nhưng KT-XH chưa phát triển cao 20. Việt Nam thuộc nhóm nước nào ở châu Á

A. công nghiệp mới B. đang phát triển, dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp C. có nền kinh tế xã hội phát triển toàn diện D.Giàu có nhưng KT-XH chưa phát triển cao

(3)

21.Sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên châu Á chủ yếu do tác động của yếu tố nào?

A. Địa hình B. khí hậu C. sông ngòi D. con người 22. Sơn nguyên rộng lớn, hùng vĩ nào ở Trung Á là nơi bắt nguồn của nhiều con sông ?

A. Tây Tạng B. Ả Rập C. Đê can D. trung Xi-bia

23. Ỏ các vùng nằm sâu trong lục địa thuộc Tây và trung Á, Tây Nam Á phát triển cảnh quan nào?

A. hoang mạc và bán hoang mạc B. rừng lá kim C. rừng cận nhiệt đới ẩm D. đài nguyên 24. Khí hậu lục địa của châu Á có đặc điểm như thế nào

A nóng và khô vào mùa hạ, . lạnh và mưa nhiều vào mùa đông B. . lạnh và khô vào mùa đông, nóng và khô vào mùa hạ C. nóng và mưa nhiều quanh năm

D. lạnh giá quanh năm

25. Các sông ở Đông á đổ ra đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương B. Ấn Độ dương C. Đại Tây Dương D. Thái Bình Dương 26. Về mùa Đông ở trung tâm châu Á hình thành khu áp cao có tên là:

A. A- lê- ut B. Ha- oai C. Xi-bia D. Ỗ-trây-li-a 27. Ở châu Á đới khí hậu phân chia thành nhiều kiểu nhất là:

A. cực và cận cực B. nhiệt đới C. ôn đới D. cận nhiệt đới 28. Dãy núi cao nhất châu Á là:

A. Thiên Sơn B. Nam Sơn C. Hin đu cúc D. Hi ma lay a 29. Châu Á tiếp giáp với châu Phi thông qua:

A. sông U- ran B. núi U ran D. kênh Pa-na- ma D. kênh đào Xuy-ê 30. Nước xuất khẩu gạo nhiều thứ nhất và thứ hai thế giới là:

A. Trung Quốc , Ấn Độ B. Ấn Độ, Trung Quốc C. Việt Nam, Thái Lan D. Thái Lan, Việt Nam

(4)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now