• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Toán ĐỀ SỐ 1 - Thư viện tải tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Toán ĐỀ SỐ 1 - Thư viện tải tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia"

Copied!
33
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Toán ĐỀ SỐ 1 (Theo ĐHQGHN-1)

Tư duy định lượng – Toán học

Câu 1 (NB):Theo thống kê về độ tuổi trung bình của một số đội tại giải U23 Châu Á năm 2018 và 2020, với trục tung là độ tuổi của các cầu thủ, trục hoành là thông tin thống kê từng năm, ta có biểu đồ bên dưới.

Nguồn : zing.vn

Trong năm 2018, đội tuyển nào có trung bình cộng số tuổi cao nhất?

A.Nhật Bản. B.Qatar. C.Uzbekistan. D.Việt Nam.

Câu 2 (TH):Tính đạo hàm của hàm số f x

 

x x

1



x2 ...

 

x2018

tại điểm x0. A. f

 

0 0. B. f

 

0  2018!. C. f

 

0 2018!. D. f

 

0 2018.

Câu 3 (NB):Nghiệm của phương trình log 32

 

x 3 là:

A. x3 B. x2 C. 8

3

x D. 1

 2 x

Câu 4 (VD):Giải hệ phương trình : 2 2

2 2

1 2 3

4 6 10

  



  



x y x y

A.Vô nghiệm B.

1;1 , 1;1 ; 1; 1 ; 1; 1 .

   

 

 

C.

1;1 ; 1; 1 ; 1; 1 .

 

 

 

D.

1;1 , 1;1 .

  

Câu 5 (VD): Cho các số phức z1 3 2 ,i z2  1 4iz3   1 i có biểu diễn hình học trong mặt phẳng tọa độOxylần lượt là các điểm A B C, , . Diện tích tam giácABCbằng:

(2)

Câu 6 (TH):Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A

2; 1;3

. Mặt phẳng

 

P đi qua điểm A và song song với mặt phẳng

 

Q x: 2y3z 2 0 có phương trình là

A. x2y3 9 0z  B. x2y3 9 0z  C. x2y3 7 0z  D. x2y3 7 0z 

Câu 7 (NB): Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm A

3;2;4

trên mặt phẳngOxy.

A. P

3;2;0

B. Q

3;0;4

C. N

0;2;4

D. M

0;0;4

Câu 8 (VD): Biết rằng bất phương trình

1 2 3

5 3 3

3 2 5

  

 

  



  

x x

x x x x

có tập nghiệm là một đoạn

 

a b; . Giá trị của

biểu thức a b bằng:

A. 11

2 B.8 C. 9

2 D. 47

10

Câu 9 (TH):Phương trình sin2x 3 sin cosx x1 có bao nhiêu nghiệm thuộc

0;2 ?

A.5 B.3 C.2 D.4

Câu 10 (TH):Người ta trồng 5151 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …, cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây trồng được là:

A.100 B.101 C.102 D.103

Câu 11 (TH):Tìm họ nguyên hàm của hàm số

 

2 2 1

2

 

 

x x f x x

A. 1

 2

xC

x B. 2 ln 2

2   

x x C C. x2ln x 2 C D.

1

2

1 2 

C

x

Câu 12 (VD):Cho hàm số y f x

 

liên tục trên và có đồ thị như hình dưới. Tìm m để bất phương

trình

 

1

2

  

f x x m

x nghiệm đúng với mọi x

 

0;1 .

A. m f

 

0 12 B. m f

 

0 12 C. m f

 

1 23 D. m f

 

1 23

(3)

Câu 13 (VD):Một chiếc xe đua F1 đạt tới vận tốc lớn nhất là 360km h/ . Đồ thị bên biểu thị vận tốc v của xe trong 5 giây đầu tiên kể từ lúc xuất phát. Đồ thị trong 2 giây đầu là một phần của một parabol định tại gốc tọa độ O, giây tiếp theo là đoạn thẳng và sau đúng ba giây thì xe đạt vận tốc lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành biểu thị 1 giây, mỗi đơn vị trực tung biểu thị 10 m/s và trong 5 giây đầu xe chuyển động theo đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng đường là bao nhiêu?

A.340 (mét) B.420 (mét) C.400 (mét) D.320 (mét)

Câu 14 (TH):Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi người đó phải gửi ít nhất bao nhiêu năm để nhận được tổng số tiền cả vốn ban đầu và lãi nhiều hơn 131 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian gửi người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

A.6 B.3 C.4 D.5

Câu 15 (TH): Cho bất phương trình

2 1 2 1

5 5

7 7

 

   

   

   

x x x

. Tập nghiệm của bất phương trình có dạng

 

;

Sa b . Giá trị của biểu thức A2b a là

A.1 B.2 C.−2 D.3

Câu 16 (TH):Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳngx=1 vàx= 2 , biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trụcOxtại điểm có hoành độ x, (1 ≤x≤ 2) là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là x và x23.

A. 7 7 8 3

B. 16 2 7

3

C. 8 7 7

3

D. 8 2 4

Câu 17 (VD): Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số

   

3 3 2 1 2 12 5 2

     

y x m x m x đồng biến trên khoảng

2;

. Số phần tử của S bằng:

A.1 B.2 C.3 D.0

Câu 18 (TH):Cho số phức z thỏa mãn 3z i z

8

0. Tổng phần thực và phần ảo của z bằng:

A. 1 B.2 C.1 D. 2

(4)

Câu 19 (TH): Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm M x y

;

biểu diễn của số phức

 

, ,

  

z x yi x y thỏa mãn z 1 3i   z 2 i là:

A.Đường tròn đường kínhABvới A

1; 3 , 2;1

  

B .

B.Đường thẳng trung trực của đoạn thẳngABvới A

1; 3 , 2;1

  

B . C.Trung điểm của đoạn thẳngABvới A

1; 3 , 2;1

  

B .

D.Đường thẳng trung trực của đoạn thẳngABvới A

1;3 ,

 

B  2; 1

.

Câu 20 (TH): Cho đường thẳng đi qua hai điểm A

 

3;0 và B

0; 4 .

Tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích MAB bằng 6.

A.

 

0;1 B.

 

0;00; 8

 

C.

 

1;0 D.

 

0;8

Câu 21 (TH): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

 

222 4 1 4 25  2 0

x y mx m y m m là phương trình của một đường tròn trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

A.    2 m 1 B. 1 2

 

  m

m C. 2

1

  

  

m

m D. 2

1

  

  

m m

Câu 22 (VD): Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng

 

P x: 3y2 5 0z  và hai điểm A

2;4;1

,

1;1;3

B . Viết phương trình mặt phẳng

 

Q đi qua hai điểm A B, và vuông góc với mặt phẳng

 

P . A.x+ 2y + 3z - 11 = 0.B.2y - 3z - 11 = 0. C.2y + 3z + 11 = 0. D.2y + 3z - 11 = 0

Câu 23 (TH):Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R2. Biết diện tích xung quanh của hình nón là 2 5. Tính thể tích khối nón.

A.B. 5

3 C. 4

3 D. 2

3

Câu 24 (TH):Một cái cột có hình dạng như hình bên (gồm một khối nón và một khối trụ ghép lại). Chiều cao đo được ghi trên hình, chu vi đáy là 20 3 cm. Thể tích của cột bằng:

A. 13000

 

cm3 B. 5000

 

cm3 C. 15000

 

cm3 D. 52000

 

cm3

(5)

Câu 25 (VD):Cho khối lăng trụ ABC A B C.   . Gọi E là trọng tâm tam giác A B C   và F là trung điểm BC. Gọi V1 là thể tích khối chóp B EAF. và V2 là thể tích khối lăng trụ ABC A B C.   . Khi đó 1

2

V

V có giá trị bằng

A. 1

5 B. 1

4 C. 1

6 D. 1

8

Câu 26 (VD):Cho tứ diện ABCD. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. G là trung điểm của MN, I là giao điểm của đường thẳng AG và mặt phẳng

BCD

. Tính tỉ số GI

GA?

A. 1

4 GI

GA B. 1

5 GI

GA C. 1

2 GI

GA D. 1

3 GI GA

Câu 27 (VD):Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( ) : (S x2) (2y1) (2 z 2)2 9 và điểm M thay đổi trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng OM là

A.12 B.3 C.9 D.6

Câu 28 (TH): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A

1; 1; 2 

và mặt phẳng

 

P x: 2y3z 4 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với

 

P .

A. 1 1 2

1 2 3

  

 

 

x y z B. 1 1 2

1 2 3

  

 

x y z C. 1 1 2

1 2 3

  

 

 

x y z D. 1 1 2

1 2 3

  

 

x y z

Câu 29 (VD): Cho hàm số f x

 

có đạo hàm f x

 

x x2

2



x3

. Điểm cực đại của hàm số

 

22

g x f x x là:

A. x3 B. x0 C. x1 D. x 1

Câu 30 (VDC): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A

3;0;0 , 0;0;3 , 0; 3;0

 

B

 

C

. Điểm

; ;

M a b c nằm trên mặt phẳng Oxy sao cho MA MB22MC2 nhỏ nhất. Tính a b c222.

A.18 B.0 C.9 D.-9

Câu 31 (VD):Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm f x

  

x1

3x2

4m5

x m27m6 ,  x . Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số g x

 

f x

 

có đúng 5 điểm cực trị?

A.4. B.2. C.5. D.3.

Câu 32 (VD): Tìm tất cả các gía trị thực của tham số m sao cho phương trình

m1

x22

m1

x m  4 0 có hai nghiệm dương phân biệt.

A. m 4 hoặc1 m 5 B. m 1 hoặc   4 m 5 C. 1 m 5 D.   4 m 5

(6)

Câu 33 (VD):Cho hàm số f x

 

liên tục trên

0;

và thỏa mãn 2

 

  1

f x xf   x

x với mọi x0. Tính 2

 

1 2

f x dx.

A. 7

12 B. 7

4 C. 9

4 D. 3

4

Câu 34 (VD): Trường trung học phổ thôngAcó 23 lớp, trong đó khối 10 có 8 lớp, khối 11 có 8 lớp và khối 12 có 7 lớp, mỗi lớp có một chi đoàn, mỗi chi đoàn có một em làm bí thư. Các em bí thư đều giỏi và rất năng động nên Ban chấp hành Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 9 em bí thư đi thi cán bộ đoàn giỏi cấp tỉnh. Tính xác suất để 9 em được chọn có đủ 3 khối.

A. 7234

7429 B. 7012

7429 C. 7123

7429 D. 7345

7429

Câu 35 (VD):Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C.    có diện tích đáy bằng 12 và chiều cao bằng 6. Gọi ,

M N lần lượt là trung điểm của CB CA, và P Q R, , lần lượt là tâm các hình bình hành ABB A , BCC B , CAA C . Thể tích của khối đa diện PQRABMN bằng:

A.42 B.14 C.18 D.21

Câu 36 (NB):Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 3 2

 

y x

x tại điểm có hoành độ x 1 có hệ số góc bằng bao nhiêu?

Đáp án: ………

Câu 37 (TH): Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm f x

 

x21

 

x3

 

2 x2 ,

 x . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:

Đáp án: ………

Câu 38 (NB): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A

1;3; 2

và mặt phẳng

 

P : 2x y 2 3 0.z  Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng

 

P bằng:

Đáp án: ………

Câu 39 (VD):Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

(7)

Đáp án: ………

Câu 40 (VDC): Cho f x

 

là đa thức thỏa mãn

 

2

lim 20 10.

2

 

x

f x

x Tính

 

2 2

(3)6 5 5

lim .

6

 

 

x

f x

x x .

Đáp án: ………

Câu 41 (NB):Parabol y ax bx c2  đạt cực tiểu bằng 4 tại x 2 và đi qua A

 

0;6 có phương trình là:

Đáp án: ………

Câu 42 (TH):Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 3 2 2 1 3

 x   

y mx mx có hai điểm cực trị là:

Đáp án: ………

Câu 43 (VD):Cho f x

 

liên tục trên  và f

 

2 1 , 1

 

0

2 2

f x dx . Tích phân 2

 

0

xf x dxbằng Đáp án: ………

Câu 44 (VD):Cho hàm số bậc ba y f x

 

có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Số nghiệm thực của phương trình f x

33x

23

Đáp án: ………

Câu 45 (VD): Cho số phức z thỏa mãn z i 1 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức

3 4

2

   

w i z ilà một đường tròn tâm I, điểm I có tọa độ là:

Đáp án: ………

Câu 46 (VD): Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC là tam giác vuông cân, AB BC 2a . Tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với

ABC

, SA 3a . Góc giữa hai mặt phẳng

SAB

SAC

bằng:

Đáp án: ………

Câu 47 (VD):Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

2 2

: 0

  

 

 

x t

d y z t

. Gọi d là đường

thẳng đối xứng với d qua mặt phẳng Oxy. Phương trình của d là:

(8)

Câu 48 (VD): Cho phương trình 11x m log11

x m

với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m 

205;205

để phương trình đã cho có nghiệm?

Đáp án: ………

Câu 49 (VD):Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB a , AD2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng

ABCD

bằng 450. Gọi M là trung điểm SD,hãy tính theo a khoảng cách d từ M đến mặt phẳng (SAC).

Đáp án: ………

Câu 50 (VD):Khi xây nhà, cô Ngọc cần xây một bể đựng nước mưa có thể tích V 6m3 dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy và nắp và các mặt xung quanh đều được đổ bê tông cốt thép. Phần nắp bể để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng 2

9 diện tích nắp bể. Biết rằng chi phí cho1m2 bê tông cốt thép là1.000.000d. Tính chi phí thấp nhất mà cô Ngọc phải trả khi xây bể (làm tròn đến hàng trăm nghìn)?

Đáp án: ………

(9)

Đáp án

1-D 2-C 3-C 4-B 5-D 6-B 7-A 8-D 9-D 10-B

11-B 12-D 13-

D

14-C 15-D 16-A 17-A 18-

D

19-B 20-B

21-C 22-D 23-C 24-

A

25-C 26-D 27-D 28-

A

29-C 30-A

31-A 32-A 33-

D

34- A

35-D 36- 1

9 k

37-2 38-2 39-

145152 40- 4

 25 T

41-

1 2 2 6

2  

y x x

42- 2 0

 

  m m

43- 2

44- 10

45-

6; 2

46- 60

47- 4 2 0 1

  

 

  

x t

y z t

48- 204

49- 1513 89 a

50-

21.000.000

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Phương pháp giải:Quan sát biểu đồ cột năm 2018; lựa chọn đội tuyển có cột được thể hiện cao nhất.

Giải chi tiết:

Trong năm 2018, đội tuyển Việt Nam có trung bình cộng số tuổi cao nhất.

Câu 2: Đáp án C

Phương pháp giải:

f g.

  f g f g.  .  Giải chi tiết:

 

1



2 ...

 

2018

f x x x x x

 

1.

1



2 ...

 

2018

.1.

2 ...

 

2018

 

1 .1.

 

2 ...

 

2018 ...

f x  xxx x xx x xxx  

    

. 1 2 ... 2017 .1

x x x x

 

0 1. 1

   

2 ... 2018 0 0 ... 0 1.2...2018 2018!

f          

Câu 3: Đáp án C

Phương pháp giải:Giải phương trình logarit: loga x b  x ab Giải chi tiết:

ĐKXĐ: x0

Ta có: log 32

 

3 3 23 3 8 8

       3

x x x x

Vậy phương trình có nghiệm x8

(10)

Câu 4: Đáp án B

Phương pháp giải:+) Đặt ẩn phụ, đưa hệ về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

+) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số.

Giải chi tiết:

Điều kiện x0;y0.

Đặt 12 a; 12 b a b

, 0

x y khi đó hệ phương trình trở thành:

   

2

2

1 1 11

2 3 3 2 3 2 1

4 3 2 6 10 1

4 6 10 1 1 1 1

1

  

  

 

       

       

             

        

x a b x

a b a b a tm x

b b

a b b b y

y y

Vậy hệ phương trình ban đầu có 4 nghiệm

1;1 , 1;1 ; 1; 1 ; 1; 1 .

   

 

 

Câu 5: Đáp án D

Phương pháp giải:- Suy ra tọa độ củaA,B,C: Số phức z a bi  được biểu diễn bởi điểm M a b

 

; . - Tính độ dài các đoạn thẳng AB AC BC, , . Sử dụng công thức tính độ dài đoạn thẳng

  

2

 

2

2

BABABA

AB x x y y z z .

- Sử dụng công thức Herong để tính diện tích tam giác: SABCp p AB p AC p BC





với p là nửa chu vi tam giác ABC.

Giải chi tiết:

Ta có z1 3 2 ,i z2  1 4iz3   1 i có biểu diễn hình học trong mặt phẳng tọa độOxy lần lượt là các điểm A B C, , nên A

3; 2 ; 1;4 ;

   

B C 1;1 .

Khi đó ta có: ..

Gọi p là nửa chu vi tam giác ABC ta có: 2 10 5 13 . 2

   p

Diện tích tam giác ABC là: SABCp p AB p AC p BC





9.

Câu 6: Đáp án B

Phương pháp giải: - Mặt phẳng (Q) song song với

 

P ax by cz d:    0 có dạng

 

Q ax by cz d:   0

dd

.

- Thay tọa độ diểm A vào phương trình (Q) tìm hệ số d. Giải chi tiết:

Mặt phẳng

 

P song song với mặt phẳng

 

Q x: 2y3z 2 0 nên phương trình mặt phẳng

 

P có dạngx2y3z a 0

a2

.

(11)

A

2; 1;3

  

P  2 2. 1 3.3

 

     a 0 a 9.

Vậy phương trình mặt phẳng

 

P cần tìm là: x2y3 9 0z  . Câu 7: Đáp án A

Phương pháp giải:Hình chiếu của điểm I a b c

; ;

trên mặt phẳng

Oxy

I a b

; ;0

. Giải chi tiết:

Hình chiếu của điểm A

3;2;4

trên mặt phẳng

Oxy

P

3;2;0

. Câu 8: Đáp án D

Phương pháp giải: Giải hệ bất phương trình để tìm tập nghiệm. Xác định được a b, để tính giá trị của biểu thức.

Giải chi tiết:

Theo đề bài, ta có:

1 2 3 1 2 3 2

5 3 3 5 3 2 6 5 11

2 3 5 2 5

3 5

  

      

         

  

       



x x x x x

x x x x x

x x x

x x

2

11 11 5

5 5 2

5 2

 



    

 



x

x x

x

Vậy hệ bất phương trình có tập nghiệm 11 5; 11, 5

5 2 5 2

 

   

S a b

11 5 47 5 2 10

  a b   Câu 9: Đáp án D

Phương pháp giải: Ta sử dụng các công thức :

 

2 1 cos 2

sin ;sin 2 2sin cos ;cos cos cos sin sin . 2

  x    

x x x x a b a b a b

Đưa phương trình đã cho về phương trình bậc nhất giữa sin và cos AcosX B sinX C A

2B2C

,

chia cả hai vế cho A2B2 để ta đưa về dạng phương trình lượng giác cơ bản.

Giải chi tiết:

Ta có : sin2 3 sin cos 1 1 cos 2 3sin 2 1

2 2

    x 

x x x x

3sin 2 1cos 2 1 1cos 2 3sin 2 1

2 2 2 2 2 2

xx  xx

(12)

cos .cos 2 sin sin 2 1

3 3 2

  x  x

 

2 2

cos 2 cos 3 3 ,

3 3 2 3 3 2 3

     

   

               

x k x k

x k m

x m

x m

   

 

    

x

0;2

nên ta có

+

0 0

0 2 0 2 1

2 2

  



         

   

k x

k k k x

k x

  

+ 0 2 2 1 7 1 2 .

3 6 6 3

   m         m m x  Vậy có bốn nghiệm thuộc

0;2

Bản word phát hành từ websiteTailieuchuan.vn Câu 10: Đáp án B

Phương pháp giải:- Sử dụng công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của CSC có số hạng đầu u1, công sai d là 2 1

1

2

 

 

 

n

u n d n

S .

- Sử dụng công thức tính nhanh1 2 3 ...

1

2

     n nn Giải chi tiết:

Giả sử trồng được n hàng cây

n0

, khi đó số cây trồng được trên n hàng đó là:

1

2 n n

Theo bài ra ta có

1

2

5151 10302 0

2

     

n n n n

 

 

101 102

   

n tm

n ktm

Vậy số hàng cây trồng được là 101 hàng.

Câu 11: Đáp án B

Phương pháp giải:- Chia tử thức cho mẫu thức.

- Áp dụng các công thức tính nguyên hàm:

x dxn nxn11C n

 1

,

ax b adx 1 ln ax b C 

Giải chi tiết:

Ta có f x

 

x22 1x2  x 12

x x

 

1 2 ln 2

2 2

 

f x dx

xx dxxx C Câu 12: Đáp án D

(13)

Phương pháp giải:- Cô lập m, đưa bất phương trình về dạng m g x x

 

 

 

0;1  m min 0;1 g x

 

. - Chứng minh hàm số g x

 

đơn điệu trên

 

0;1 và suy ra min 0;1 g x

 

.

Giải chi tiết:

Ta có:

 

x12  

 

0;1

f x m x

x  m f x

 

x12g x x

 

 

 

0;1

x  m min 0;1 g x

 

Xét hàm số g x

 

f x

 

x12

x trên

 

0;1 ta có:

   

12

2

    g x f x

x .

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: Hàm số y f x

 

nghịch biến trên

 

0;1 nên f x

 

  0 x

 

0;1 , lại có

1

2 0

 

0;1

 2   

x

x , do đó g x

 

  0 x

 

0;1 , suy ra hàm số y g x

 

nghịch biến trên

 

0;1 nên

 0;1

     

2

min 1 1

  3

g x g f .

Vậy m f

 

1 23.

Câu 13: Đáp án D

Phương pháp giải:- Tìm hàm vận tốc v t

 

trên mỗi giai đoạn dựa vào đồ thị.

- Quãng đường vật đi được từ thời điểm t a đến thời điểm t b là

b

 

a

s v t dt .

Giải chi tiết:

Trong 2 giây đầu, v at12, lại có khi t2

 

s  v1 60

m s/

nên 60a.22  a 15, suy ra v115t2. Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu là 1 2 1

 

2 2

 

0 0

15 40

s v t dt t dt m . Trong giây tiếp theo, v2mt n .

Ta có 2 60

3 360 / 100 /

  

    

t v

t v km h m s , nên ta có hệ phương trình 2 60 40

3 100 20

  

 

     

 

m n m

m n n

2

 

40 20

v tt

Quãng đường vật đi được trong giây tiếp theo là 2 3 2

 

3

   

2 2

40 20 80

 

s v t dt t dt m .

Trong 2 giây cuối, v3 100

m s/

.

Quãng đường vật đi được trong 2 giây cuối là s3

5v t dt3

 

5100dt200

 

m .

(14)

Vậy trong 5 giây đó xe đã đi được quãng đường là: 40 80 200 320  

 

m . Câu 14: Đáp án C

Phương pháp giải:Sử dụng công thức lãi kép AnA

1r

n. Giải chi tiết:

Giả sử sau n năm để người đó nhận được tổng số tiền cả vốn ban đầu và lãi nhiều hơn 131 triệu đồng, ta có:100 1 7%

n 131 n 3,99

Vậy sau 4 năm người đó nhận được tổng số tiền cả vốn ban đầu và lãi nhiều hơn 131 triệu đồng.

Câu 15: Đáp án D

Phương pháp giải:Giải bất phương trình logarit:    

   

   

0 1

0 1

0

  

  

   

  



f x g x

a

f x g x

a a

a

f x g x Giải chi tiết:

2 1 2 1

5 5 0 2 1 2 1

7 7

 

         

   

   

x x x

x x xx23x    2 0 1 x 2

⇒Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là S

 

1;2 1 2

 

   a b Vậy A2b a 2.2 1 3. 

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp giải:- Sử dụng công thức tính thể tích

b

 

a

V S x dx, S x

 

là diện tích mặt cắt của hình bởi mặt phẳng qua hoành độxvà vuông góc Ox.

-Tích tích phân bằng phương pháp đổi biến số, đặt tx23. Giải chi tiết:

Diện tích mặt cắt là: S x

 

x x23

Thể tích của vật thể đó là: 2

 

2 2

1 1

3

V S x dx x x dx

Đặt tx2  3 t2 x2 3 tdt xdx

Đổi cận: 1 2

2 7

  



  



x t

x t .

7 3 7

2 2

7 7 8

. .

3 3

 V

t tdtt   Câu 17: Đáp án A

(15)

Phương pháp giải:Hàm số y f x

 

đồng biến trên

a b;

f x

 

  0 x

a b; .

Giải chi tiết:

Xét hàm số: y x33 2

m1

x2

12m5

x2

 

3 2 6 2 1 12 5

y xmxm  y 0 3x26 2

m1

x12m 5 0 *

 

TH1: Hàm số đã cho đồng biến trên 

 

2

  

2

0 0 9 2 1 3 12 5 0 9 4 4 1 36 15 0

 

y      x m  m   mm  m 

2 2 1 6 6

36 6 0

6 6 6

m   m     m TH2: Hàm số đã cho đồng biến trên

2;

 

*

 có hai nghiệm phân biệt x x1, 2 thỏa mãn 2 x x1 2

    

2

1 1 1 2 1 2

1 2 1 2

0 36 6 0

2 2 0 2 4 0

4 4

 

   

 

        

     

 

m

x x x x x x

x x x x

 

 

2

6 1 6

6 6

6 2 1 6

12 5 2. 4 0 12 5 24 2 12 0

3 3 4 2 4

6 2 1 3 4

 



  

   

   

 

         

   

  

  

 



m

m m

m m m m

m m

6 6 6 6

6 6 6 6

5 1 5

12 15

4 2 4

1 1

2 2

   

 

 

     

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

m m m m

m m m

m m

Kết hợp hai trường hợp ta được:

6 6

6 6

1 5

2 4

  



  



m m

(16)

Lại có: m m 1.

Vậy có 1 giá trị m thỏa mãn bài toán.

Câu 18: Đáp án D

Phương pháp giải:- Đặt z a bi a b 

;

  z a bi

- Thay vào giả thiết 3z i z

8

0, đưa phương trình về dạng A Bi    0 A B 0. Giải chi tiết:

Đặt z a bi a b 

; 

  z a bi. Theo bài ra ta có:

     

3z i z 8  0 3 a bi i a bi   8 0

 

3 3 8 0 3 3 8 0

abi ai b i     a b a   bi

3 0 1

3 8 0 3

  

 

      

a b a

a b b

Vậy tổng phần thực và phần ảo của z là a b     1

 

3 2. Câu 19: Đáp án B

Phương pháp giải: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn:

  

 

, , , , 

     

z a bi z a b i a b a b là đường trung trực của đoạn thẳng AA với

  

; ,   ;

A a b A a b . Giải chi tiết:

Ta có: z 1 3i    z 2 i

x1

 

2 y3

2

x2

 

2 y1

2

⇒ Tập hợp điểm M x y

;

biểu diễn của số phức z x yi x y  , ,



là đường thẳng trung trực của đoạn thẳngABvới A

1; 3 , 2;1

  

B .

Câu 20: Đáp án B

Phương pháp giải:+) Ta có: M Oy M

0;yM

.

+) Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A x y

A; A

 

,B x yB; B

là: :   .

A   A

B A B A

x x y y AB x x y y

+) Công thức tính diện tích MAB là: 1

;

. .

 2

S d M AB AB

+) Sử dụng công thức tính khoảng cách từ điểm M x y

0; 0

đến đường thẳng d ax by c:   0 là:

;

02 02 .

 

ax by c d M d

a b Giải chi tiết:

(17)

Ta có: AB   

3; 4

AB

   

3 2 4 2 5.

Phương trình đường thẳng đi qua A

 

3;0 và B

0; 4

là:

 

3 0

: 4 3 3 4 3 12 0.

0 3 4 0

         

  

x y

AB x y x y

Ta có M Oy M

0;yM

.

 

1 ; . 6

2

S MABd M AB AB

2 2

4.0 3 12

.5 12 3 12 12 4 3

 

    

M M

y y

   

0 0;0

3 12 12

8 0; 8

3 12 12

 

 

         

M M

M M

y M

y

y M

y

Câu 21: Đáp án C

Phương pháp giải: Phương trình x2y22ax2by c 0 là phương trình đường tròn

a b c2 2 0. Giải chi tiết:

   

222 4 1 4 25  2 0 1

x y mx m y m m

a m b, 2

m1 ,

c4m25m2

(1) là phương trình đường tròn a b c22 0

 

2 4

1

2

4 2 5 2

0

 mm  mm 

 

2 4 2 2 1 4 2 5 2 0

mmm  mm 

2 4 2 8 4 4 2 5 2 0

mmm  mm 

  

2 1

3 2 0 1 2 0

2

  

           

m m m m m

m Câu 22: Đáp án D

Phương pháp giải:Áp dụng công thức tính tích có hướng của hai vecto.

Giải chi tiết:

Gọi vecto pháp tuyến của mặt phẳng

 

Qu

Ta có mặt phẳng

 

Q đi qua A

2;4;1 ;

 

B 1;1;3

và vuông góc với mặt phẳng

 

P : x3y2 5 0z 

Nên

 

3; 3;2

;

0;8;12

1; 3;2

    

   

     



    

u AB  u AB n

u n hay

0;2;3

.

Mặt phẳng

 

Q có vecto pháp tuyến u

0;2;3

và đi qua điểm A

2;4;1

nên có phương trình là

(18)

Câu 23: Đáp án C

Phương pháp giải:- Tính độ dài đường sinh từ công thức diện tích xung quanh hình nón Sxq Rl. - Tính chiều cao hình nón theo công thức l2R2h2.

- Thể tích khối nón 1 2

3

Vr h. Giải chi tiết:

Ta có : Sxq Rl2 5  .2l l 5 .

Lại có l2 R2h2

 

5 222h2 h2   1 h 1

Vậy thể tích khối nón là : 1 2 1 .2 .12 4

3 3 3

  

VR h  

Câu 24: Đáp án A

Phương pháp giải:- Chu vi đường tròn bán kính R là C2R - Thể tích khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r là 1 2

3

Vr h - Thể tích khối trụ có chiều cao h, bán kính đáy r làV r h2 . Giải chi tiết:

Gọi r là bán kính đường tròn đáy của hình trụ và hình nón.

Theo bài ra ta có: Chu vi đáy là C 2r20 3  r 10 3

 

cm Thể tích khối nón là 1 1 2. 1 1 . 10 3 .10 1000

 

2

 

3

3 3

  

Vr h   cm

Thể tích khối trụ làV2 r h2. 2 . 10 3 .40 12000

 

2  

 

cm3 Thể tích của cột làV V V 1 213000

 

cm3 .

Câu 25: Đáp án C

Phương pháp giải:- So sánh VB AEF. ,VB AA MF.

- So sánhVB AA MF. ,VABF A B M.   , từ đó so sánh VB AA MF. ,V . Giải chi tiết:

(19)

Gọi M là trung điểm của B C  ta có: 1 2

AEFAA MF

S S . 1 .

2

VB AEFVB AA MF.

. 2 . 2 1. 1

3 3 2 3

   

B AA MF ABF A B M

V V V V .

. 1 . 1 1. 1

2 2 3 6

VB AEFVB AA MFVV . Vậy 1 1

6 V V

Câu 26: Đáp án D

Phương pháp giải:Vẽ hình sau đó sử dụng định lý Ta-lét trong tam giác.

Giải chi tiết:

Trog

ABN

qua M kẻ đường thẳng song song với AI cắt BN tại J.

Xét tam giác MNJ ta có:  / /

 

1 . 12

 

GI MJ

GI MJ GN GM gt

Xét tam giác BAI ta có:  / / 1 . 2

 

 

MJ AI

MJ AI

(20)

Từ (1)&(2)⇒ 1 1

4 3

  GIGI AI

GA Câu 27: Đáp án D

Phương pháp giải: OMmax OI R với I R; lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu.

Giải chi tiết:

Mặt cầu

 

S có tâm I

2;1;2

, bán kính R3.

Với M

 

S ta có OMmaxOI R 

 

2 2 1 22 2 3 6. Câu 28: Đáp án A

Phương pháp giải:- Vì d

 

P nên  

d P

u n .

- Phương trình đường thẳng đi qua A x y z

0; ;0 0

và có 1 vtcp u a b c

; ;

x x 0y y 0z z 0

a b c .

Giải chi tiết:

Mặt phẳng

 

P x: 2y3z 4 0 có 1 vtpt là 

1; 2; 3 

nP .

Gọi d là đường thẳng đi qua A

1; 1; 2 

và vuông góc với

 

Pud là 1 vtcp của đường thẳng d. Vì d

 

P nên u d nP

1; 2; 3 

.

Vậy phương trình đường thẳng d1 1 2

1 2 3

    

 

x y z .

Câu 29: Đáp án C

Phương pháp giải:- Tính g x

 

, giải phương trình g x

 

0. - Lập BXD của g x

 

.

- Xác định điểm cực đại của hàm số g x

 

là điểm mà g x

 

đổi dấu từ dương sang âm.

Giải chi tiết:

Ta có:

 

22

g x f x x g x

  

2x2

f x

22x

 

0 2

2 02 2

0

  

       g x x

f x x 22

1

2 2

2 3

 

   

  

x x x x x

(21)

(ta không xét x22x0 vì x0 là nghiệm kép của phương trình f f x

 

0).

1 3 1

 

 

  

x x x

và qua các nghiệm này thì g x

 

đổi dấu.

Chọn x4 ta có g

 

4 6f

 

8 0

Khi đó ta có BXD của g x

 

như sau

Điểm cực đại của hàm số g x

 

f x

22x

xCD 1

Câu 30: Đáp án A

Phương pháp giải:+) Xác định điểm I thỏa mãn      0 IA IB IC

+) Khi đó, MA MB2 2MC2 MA MB22MC2

MI IA 

 

2 MI IB 

 

2 MI IC 

2

 

2 2 . 2 2 2 2 2 2 2

             

MI MI IA IB IC IA IB IC MI IA IB IC

222

MA MB MC nhỏ nhất khi và chỉ khi MI ngắn nhất M là hình chiếu vuông góc của I lên

Oxy

. Giải chi tiết:

3;0;0 , 0;0;3 , 0; 3;0

   

A B C

+) Xác định điểm I thỏa mãn      0 IA IB IC :

 

3 0 0 3

0 0 3 0 3 3;3;3

0 0 3 3

     

 

 

               

     

 

      I I

I I

I I

x x

IA IB IC IA BC y y I

z z

+) Khi đó, MA MB2 2MC2 MA MB22MC2

MI IA 

 

2 MI IB 

 

2 MI IC 

2

 

2 2 . 2 2 2 2 2 2 2

             

MI MI IA IB IC IA IB IC MI IA IB IC

222

MA MB MC nhỏ nhất khi và chỉ khi MI ngắn nhất M là hình chiếu vuông góc của I lên

Oxy

.

3;3;0

2 2 2

 

3 2 3 0 182

M  a b c       Câu 31: Đáp án A

Phương pháp giải:Nếu hàm số y f x

 

n điểm cực trị dương thì hàm số y f x

 

n1 điểm cực trị.

Giải chi tiết:

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Vậy thí nghiệm này chứng minh tốc độ phản ứng phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng. Từ số mol hỗn hợp và số mol NaOH phản ứng tính

Sau một tháng thi công thì công trình xây dựng Nhà học thể dục của Trường THPT Toàn Thắng đã thực hiện được một khối lượng công việcA. Nếu vẫn tiếp tục với tiến độ như

Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ bằng cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật sau đó hàn kín

Mỗi li sinh tố khách hàng yêu cầu thả ba viên đá, các viên đá của quán đều có dạng hình lập phương, cạnh của hình lập phương bằng một nửa bán kính đáy li?. Hỏi để làm được

Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40cm, chiều cao thùng rượu là 1m.. Biết rằng mặt phẳng chứa

Lại có Tuấn nhiều tuổi hơn Minh và Vân là người nhiều tuổi nhất trong 3 cô gái, mà tổng số tuổi 2 người trong 1 cặp là như nhau nên Tuấn và Hạnh phải là 1 cặp.. (Vì nếu

Hình bình hành Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 61 đến 63?. Trong báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 của trường

"Tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau"A. Ta có mệnh đề P  Q sai và được phát biểu

Hồng làm hoa cúc, Cúc làm hoa hồng Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 đến 55A. Hội đồng kiểm toán nội bộ của 1 công ty nọ là 1 nhóm

Vì màu đỏ và màu cam không được dùng cùng một bản đồ nên nếu màu đỏ dùng trong bản đồ xe buýt thì chắc chẵn màu cam được dùng cho bản đồ xe điện ngầm.. Câu 55 (VD):

Câu 56 (VD): Nếu P có giải cao hơn N đúng 2 vị trí thì danh sách nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các bạn có thể nhận được giải nhì?.. A. Mỗi một nghệ sĩ biểu diễn

- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông tính chiêu cao của khối lăng trụ.. - Sử dụng công thức tính thể tích khối lăng trụ có chiêu cao h , diện tích đáy

Câu 10 (VD): Ông Nam đã trồng cây ca cao trên mảnh đất của mình có dạng hình tam giác, ông trồng ở hàng đầu tiên 3 cây ca cao, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây phải

Sau ngày gửi 4 năm, người đó nhận được số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi là 252 495 392 đồng( biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền, lãi suất không thay đổi và

Một người đi taxi của hãng X trong dịp này phải trả 360 000 VNĐ thì người đó đã đi quãng đường là bao nhiêu?... Biết rằng hình chiếu vuông góc của A  lên mặt phẳng 

Vì “Quả bóng màu xanh phải được giấu ở cốc thứ 5” và “Quả bóng màu tía phải được giấu dưới cái cốc có đánh số nhỏ hơn cái cốc chứa quả bóng màu cam” nên quả bóng màu

Cuốn sách của tác giả Bình là khoa học viễn tưởng, không được xuất bản bởi B, và H đã xuất bản truyện trinh thám, nên có thể xuất bản bởi P hoặc S

Câu 67 (VD): Đối với người lao động nữ làm việc toàn thời gian, số giờ làm việc trung bình ở Hy Lạp chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số giờ làm việc trung bình của nữ ở

Chưa đủ cơ sở để kết luận Tuấn hay Bình cao hơn Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 - 56.. Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số

Xét hình trụ có một đáy nằm trên hình tròn đáy của hình nón, đường tròn đáy còn lại nằm trên mặt xung quanh của hình nón sao cho thể tích khối trụ lớn nhất.. Khi đó,

- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông tính độ dài đường sinh l và bán kính đáy r của hình nón.. - Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của

Hai điểm D , E thay đổi trên các đoạn OA , OB sao cho đường thẳng DE chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau.. Khi DE ngắn nhất thì trung điểm của đoạn

Hỏi số tiền ít nhất người đó phải gửi vào ngân hàng (làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu triệu đồng.. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi hình phẳng