Lop 2- TAP DOC -Tuan 15 TD Hai anh em

Download (0)

Full text

(1)

`

(2)

HAI ANH EM

Hai anh em đối xử với nhau thế nào ?

(3)

HAI ANH EM

Câu chuyện về hai anh em cho ta bài

học gì ?

(4)
(5)

Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát

mà mẹ vẫn chưa về.

(6)

Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát /

mà mẹ vẫn chưa về.//

(7)

Theo em gia đình Hoa có mấy người ?

Em Nụ có những gì trông thật đáng yêu ?

(8)

Hoa đã làm gì giúp mẹ?

Trong thư gửi bố, Hoa đã kể những gì ?

Hoa mong muốn điều gì khi bố về ?

Qua bài bé Hoa chúng ta học được những gì ở

bạn Hoa?

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :