TẢI XUỐNG PDF

Download (0)

Full text

(1)

Mã đề 801/1 ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN TỔ: SỬ - ĐỊA - CD

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023 Môn: GDKT-PL – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 801 I. TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1. Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ? A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu. B. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất.

C. Hỗ trợ lao động khó khăn. D. Bán hàng online trên mạng.

Câu 2. Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?

A. Mô hình hộ kinh doanh. B. Mô hình hợp tác xã.

C. Mô hình doanh nghiệp. D. Doanh nghiệp tư nhân.

Câu 3. Trong các chủ thể sau ,chủ thể nào không phải là chủ thể sản xuất?

A. Người ship hàng. B. Nhà sản xuất.

C. Nhà đầu tư. D. Nhà kinh doanh.

Câu 4. Hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phầm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm

A. hoạt động phân phối. B. hoạt động sản xuất.

C. hoạt động tiêu dùng. D. hoạt động trao đổi.

Câu 5. Nội dung nào không phải là vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Công cụ để kiềm chế lạm phát. B. Phân phối lại thu nhập cho người dân.

C. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia. D. Công cụ điều tiết thị trường.

Câu 6. Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là

A. chủ thể sản xuất. B. chủ thể nhà nước.

C. chủ thể tiêu dùng. D. chủ thể phân phối.

Câu 7. Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò trung gian , là cầu nối sản xuất với tiêu dùng ? A. Tiêu dùng và trao đổi. B. Trao đổi.

C. Phân phối và trao đổi. D. Phân phối.

Câu 8. Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. bộ máy quản lý gọn nhẹ. B. khó đầu tư trang thiết bị.

C. khó tăng quy mô. D. khó huy động vốn.

Câu 9. Một trong những ưu điểm của cơ chế thị trường là

A. tăng cường đầu cơ tích trữ. B. hủy hoại môi trường sống.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. D. xuất hiện nhiều hàng giả.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

A. Giúp nền kinh tế trở nên linh hoạt hơn.

B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

C. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

D. Tiết kiệm nguồn năng lượng, tài nguyên.

(2)

Mã đề 801/2 Câu 11. Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?

A. Thuế trực thu. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế gián thu.

Câu 12. Toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là

A. tiền tệ nhà nước. B. kho bạc nhà nước.

C. tài chính nhà nước. D. ngân sách nhà nước.

Câu 13. Việc thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó, là thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Chức năng trao đổi . B. Chức năng thừa nhận.

C. Chức năng điều tiết. D. Chức năng thông tin.

Câu 14. Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là

A. giá cả hàng hoá. B. phân phối sản phẩm.

C. tiêu dùng sản phẩm. D. giá trị sử dụng.

Câu 15. Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên phạm vi của quan hệ giao dịch, mua bán ?

A. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo. B. Thị trường gạo, cà phê, thép.

C. Thị trường tiêu dùng, lao động. D. Thị trường trong nước và quốc tế.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) :

Hãy nêu và làm rõ các đặc điểm của tín dụng ? Câu 2 ( 2,0 điểm) :

Hãy cho biết nhân vật trong tình huống sau nhận thức về vai trò và đặc điểm của tín dụng đúng hay sai ? Vì sao?

Được tư vấn vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi nhưng bác M đắn đo vì ngại phải lo nhiều thủ tục và nếu việc chăn nuôi không thuận lợi sẽ không có đủ tiền để trả nợ.

Câu 3 ( 1,0 điểm) :

Vận dụng kiến thức đã học hãy bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong trường hợp sau:

Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn trả nợ hằng tháng.

……….Hết………

(3)

Mã đề 801/3

(4)

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I TỔ: SỬ - ĐỊA - CD MÔN: GDKT-PL LỚP 10 (2022-2023)

Thời gian : 45 phút (KKGĐ) I. TRẮC NGHIỆM ( 5,0 ĐIỂM)

Câu/

Mã đề 801 802 803 804

1 B B B C

2 B A A D

3 A A D D

4 B D D B

5 B D B A

6 A D B D

7 C D C A

8 A B D A

9 C D A D

10 C A B C

11 A A C D

12 D C A B

13 B B A D

14 A C C D

15 D A D C

II. TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM) MÃ ĐỀ 801,803

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1 Hãy nêu và làm rõ các đặc điểm của tín dụng ? 2,0 điểm

- Dựa trên sự tin tưởng: 0,25 điểm

Người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích (0,25), hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn (0,25)

0,5 điểm

- Có tính tạm thời : 0,25 điểm

Việc cho vay chỉ là nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn

trong một thời hạn nhất định 0,25 điểm

- Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi : 0,25 điểm

Đến thời hạn, người vay có nghĩa vụ (0,25) và trách nhiệm phải

hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện (0,25) 0,5 điểm

(5)

Câu 2 Hãy cho biết các nhân vật trong các tình huống sau nhận thức về vai trò và đặc điểm của tín dụng đúng hay sai ? Vì sao?

Được tư vấn vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi nhưng bác M đắn đo vì ngại phải lo nhiều thủ tục và nếu việc chăn nuôi không thuận lợi sẽ không có đủ tiền để trả nợ.

2,0 điểm

Bác M thể hiện sự nhận biết về vai trò của tín dụng chưa thật đúng. 0,5 điểm Tín dụng tạo điều kiện cho người dân vay vốn để sản xuất kinh

doanh (0,5). Các thủ tục vay vốn được hướng dẫn cụ thể để người vay thực hiện (0,5). Vì vậy, cần mạnh dạn sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nhưng cũng cần chú ý sử dụng vốn hiệu quả để có thể

trả nợ được ngân hàng và tăng thêm thu nhập cho bản thân (0,5).

1,5 điểm

Câu 3 Vận dụng kiến thức đã học hãy bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong trường hợp sau:

Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn đề trả nợ hằng tháng.

1,0 điểm

Tuỳ theo quan điểm của HS nhưng cơ bản phải giải thích được : Điều này là sai lầm (0,5)

Càng kéo dài thời gian trả góp càng bất lợi vì giai đoạn cuối ngân hàng thường qui định mức lãi suất cao (0,5).

MÃ ĐỀ 802,804

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1 Hãy nêu và làm rõ vai trò của tín dụng ? 2,0 điểm

Góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư thông qua việc luân chuyền nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ đến những người đang cần vốn (0,5), đồng thời đòi hỏi người đi vay phải nỗ lực sử dụng vốn hiệu quả (0,25).

0,75 điểm

Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của nhà nước. 0,5 điểm Thúc đầy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và việc

làm (0,5), nâng cao đời sống nhân dân (0,25). 0,75 điểm

Câu 2 Hãy cho biết các nhân vật trong các tình huống sau nhận thức về

vai trò và đặc điểm của tín dụng đúng hay sai ? Vì sao? 2,0 điểm

(6)

T đã tư vấn cho bạn đến vay tiền ở một quỹ tín dụng đen mình quen biết vì cho rằng đó là nơi vay tiền nhanh chóng, thủ tục vay đơn giản nhất, không phức tạp như vay ở ngân hàng.

Nhận thức trên không đúng. 0,5 điểm

Vì không ít sinh viên đã lựa chọn để vay tiền từ quỹ tín dụng đen nhưng việc vay từ các quỹ tín dụng đen này rất nguy hiểm (0,5).

Tuy thủ tục đơn giản, dễ vay nhưng lãi suất rất cao, kèm theo điều kiện gắn với tài sản, nếu không trả đúng hạn sẽ bị nhiều bất lợi (1,0).

1,5 điểm

Câu 3 Vận dụng kiến thức đã học hãy bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong trường hợp sau:

Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn đề trả nợ hằng tháng.

1,0 điểm

Tuỳ theo quan điểm của HS nhưng cơ bản phải giải thích được : Điều này là sai lầm (0,5)

Càng kéo dài thời gian trả góp càng bất lợi vì giai đoạn cuối ngân hàng thường qui định mức lãi suất cao (0,5) .

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in