TLV 5 - TUẦN 30. TẢ CON VẬT (KT VIẾT)

11  Download (0)

Full text

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

(2)

Tập làm văn Kiểm tra bài cũ

Em hãy nội dung cần ghi nhớ trong bài Cấu tạo miêu tả con vật?

Bài văn miêu tả con vật thường có ba phần:

1. Mở bài: Giới thiệu con vật sẽ tả.

2. Thân bài:

a. Tả hình dáng .

b. Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.

3. Kết luận: Nêu cảm nghĩ đối với con vật.

(3)
(4)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

1. Đọc bài văn sau:

Đàn ngan mới nở

Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí

Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ nõn mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động của hai con ngươi bóng mỡ. Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng

Mềm như thế, mọc ngắn ngắn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới bụng, lủn chủn hai cái chân bé

tí màu đỏ hồng.

Tô Hoài

(5)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả bài văn trên đã quan sát những bộ

phận nào của chúng? Ghi lại những câu văn em cho là hay?

Các bộ phận Từ ngữ miêu tả

Hình dáng Bộ lông Đôi mắt Cái mỏ

Cái đầu

Hai cái chân

THẢO LUẬN

NHÓM 4

(6)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả bài văn trên đã quan sát những bộ

phận nào của chúng? Ghi lại những câu văn em cho là hay?

HẾT GIỜ

(7)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả bài văn trên đã quan sát những bộ phận nào của chúng? Ghi lại những câu văn em cho là hay?

Các bộ phận Từ ngữ miêu tả

Hình dáng chỉ to hơn cái trứng một tí

Bộ lông vàng óng, như màu của những con tơ nõn mới guồng

Đôi mắt Chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, long lanh đưa đi đưa lại như có nước.

Cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa mới đẻ, mọc ngăn ngắn đằng trước

Cái đầu xinh xinh, vàng nuột

Hai cái chân lủn chủn, bé tí, màu đỏ hồng

(8)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

3. Quan sát và miêu tả các đặc điểm ngoại hình của con mèo(hoặc con chó) của nhà em hoặc của hàng xóm.

(9)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

4. Quan sát và miêu tả các hoạt độngthường xuyên của con mèo(hoặc con chó) nói trên.

(10)

Tập làm văn

Luyện tập quan sát con vật

1. Đọc bài văn sau:

2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả

bài văn trên đã quan sát những bộ phận nào của chúng? Ghi lại những câu văn em cho là hay?

3. Quan sát và miêu tả các đặc điểm ngoại hình của con

mèo(hoặc con chó) của nhà

em hoặc của hàng xóm.

4. Quan sát và miêu tả các hoạt độngthường xuyên của con mèo(hoặc con chó) nói trên

(11)

Tiết học kết thúc

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in