Đạo đức 2 - Tuần 27 - Lịch sự khi đến nhà người khác

Download (0)

Full text

(1)

Tiết 26: Lịch sự khi đến nhà người khác (Tiết 1)

*Hoạt động 1: Thảo luận phân tích truyện.

- GV kể chuyện: “ Đến chơi nhà bạn”.

1. Khi đến nhà Toàn, Dũng đã làm gì?

- Đập cửa, vừa gọi ầm ĩ, thấy mẹ Toàn hỏi luôn

2. Trước việc làm của Dũng, mẹ Toàn có thái độ gì?

- Không hài lòng, nhắc nhở

3. Khi thấy Dũng cư xử như vậy, mẹ bạn Toàn nhắc nhở Dũng điều gì?

- Khi đến nhà phải gõ cửa, bấm chuông và chào hỏi người lớn.

(2)

4. Sau khi được nhắc nhở,bạn Dũng đã có thái độ cử chỉ như thế nào?

(3)

Trước cử chỉ và hành vi của Dũng, mẹ Toàn có thái độ gì?

Trước cử chỉ và hành vi của Dũng, mẹ

Toàn có thái độ gì?

(4)

Qua câu chuyện trên, các em học

được điều gì?

Đến nhà người khác phải lịch sự: Gõ cửa

bấm chuông và chào hỏi người lớn, …

(5)

Vậy vì sao chúng ta cần lịch sự khi đến nhà người khác?

Vậy vì sao chúng ta cần lịch sự khi

đến nhà người khác?

(6)

Em hãy ghi vào ô trống chữ Đ trước những hành vi đúng, chữ S trước những hành vi sai khi đến nhà người khác.

a.Hẹn hoặc gọi điện thoại trước khi đến chơi.

b.Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.

c.Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.

d.Nói năng rõ ràng, lễ phép.

đ.Tự mở cửa vào nhà.

* Hoạt động 2: Xử lý hành vi

Đ Đ Đ

Đ

S

(7)

e. Xin phép chủ nhà khi muốn xem hoặc sử dụng các đồ vật trong nhà.

g.Ra về mà không chào hỏi.

h.Cười nói, đùa nghịch gây mất trật tự.

i.Tự ý lấy xem hoặc sử dụng các đồ vật trong nhà. k.Tự do chạy nhảy, đi lại khắp nơi trong nhà.

l.Tự do hái hoa quả trong vườn.

m.Gọi ầm ĩ từ ngoài cổng.

Đ

S

S

S

S

S

S

(8)

LIÊN HỆ

** Hằng ngày, khi đến chơi nhà người khác các em đã làm gì?

- KL: Cần phải cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà. Lễ phép

chào hỏi mọi người trong nhà, nói năng rõ ràng, lễ

phép, khi muốn xem hoặc sử dụng các đồ vật trong

nhà cần xin phép chủ nhà.

(9)

** Khi đến nhà người khác các em cần phải làm gì?

- Nội dung: Cư xử lịch sự khi đến nhà người

khác là thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em

cư xử sẽ được mọi người yêu quý.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in