CHÍNH TẢ 3- TUẦN 24 - ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Ôn bài cũ

1. Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.

- Đơn vị đo thời gian nhỏ hơn đơn vị phút.

2. Tìm các từ chỉ hoạt động chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc.

- Chứa tiếng có vần ươt:

- Chứa tiếng có vần ươc:

dược sĩ giây

bắt chước, khước từ,…

tập dượt, vượt lên,…

(3)

Đang chơi bi mải miết Bỗng nghe nổi nhạc đài Bé Cương dừng tay lại Chân giẫm nhịp một hai.

Tiếng nhạc lên cao vút Cương lắc nhịp cái đầu Cây trước nhà cũng lắc Lá xanh va vào nhau.

Tiếng nhạc dồn réo rắt

Người Cương cũng rung theo Viên bi lăn trên đất

Rồi nằm im, trong veo…

Võ Văn Trực

Nghe nhạc

(4)

Bé Cương thích nghe nhạc như thế nào?

- Bé Cương thích âm nhạc, nghe tiếng nhạc nổi lên, bỏ chơi bi, nhún nhảy theo tiếng

nhạc.

Tiếng nhạc còn cuốn hút những vật nào?- Tiếng nhạc làm cho cây cối cũng lắc lư, viên bi lăn tròn rồi nằm im.

Các chữ nào cần viết hoa trong bài thơ ? - Các chữ đầu tên bài, đầu dòng

thơ, tên riêng của người.

Bài thơ có mấy khổ, mỗi dòng có mấy chữ?

-Bài thơ có 4 khổ thơ, mỗi dòng có 5 chữ, khi viết phải lùi vào 2 ô li, giữa các khổ

thơ để cách ra 1 dòng.

(5)

cao vút giẫm

nổi nhạc mải miết

réo rắt

Luyện viết từ khó

BC

Cương

(6)
(7)

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

b) ut hay uc?

- Ông b

- Ông b . b gỗ b gỗ - chim c

- chim c hoa c hoa c

ut uc

ut uc

… …

, .

,

(8)

Chọn phương án đúng:

A. béo lúc lích, ông bụt, trút bỏ B. chim cút, bụt gỗ, lục lọi

C. hoa cúc, rút, thúc giục, sút bóng

c

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in