Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

14  Tải về (0)

Văn bản

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Tiết tập viết tuần trước các em luyện viết chữ hoa gì ?

Bạn nào nhắc lại được từ và câu ứng dụng ở

bài đó?

Hãy viết hoa một chữ

Gh và từ Ghềnh Ráng.

(2)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(3)

Bài. Ôn chữ hoa H

1 3

2

* Chữ H được viết bởi mấy nét ? * Chữ H được viết bởi 3 nét :

+ Nét 1: cong trái kết hợp nét lượn ngang

+ Nét 2: Kết hợp 3 nét khuyết dưới, khuyết trên và móc phải

+ Nét 3: thẳng đứng.

Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(4)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(5)

Bài. Ôn chữ hoa H

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(6)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(7)

Bài. Ôn chữ hoa H

Vua Hàm Nghi (1872 - 1943)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020 Tập viết

(8)

Bài. Ôn chữ hoa H

Đèo Hải Vân Vịnh Hàn

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(9)

Bài. Ôn chữ hoa H

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(10)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

Tư thế ngồi viết Tư thế ngồi viết

- Lưng thẳng không tì ngực vào bàn.

- Ngồi hơi cúi.

- Mắt cách vở khoảng 25- 30cm - Tay phải cầm bút.

-Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.

-Hai chân để song song thoải mái.

(11)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(12)

* Chữ H được viết bởi mấy nét ? * Chữ H được viết bởi 3 nét :

+ Nét 1: cong trái kết hợp nét lượn ngang

+ Nét 2: Kết hợp 3 nét khuyết dưới, khuyết trên và móc phải

+ Nét 3: thẳng đứng.

(13)

- Dặn học sinh về nhà học, xem trước bài 13 tiết sau học..

(14)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại