KỸ THUẬT GIẤU ẢNH MÀU TRONG ẢNH MÀU

31  Tải về (0)

Văn bản

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã giảng dạy và truyền đạt cho chúng em nhiều kiến ​​thức quý báu và bổ ích trong thời gian qua. Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đã mang lại những thay đổi sâu sắc trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta. Những lợi ích mà thông tin số mang lại cũng tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo.

Sự ra đời của phần mềm rất mạnh, các thiết bị mới như máy ảnh kỹ thuật số, máy quét chất lượng cao, máy in, máy ghi âm kỹ thuật số, v.v., đã tiếp cận thế giới người tiêu dùng rộng rãi để tạo, xử lý và thưởng thức dữ liệu đa phương tiện. Internet toàn cầu đã biến thành một xã hội ảo, nơi diễn ra hoạt động trao đổi thông tin trên mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại. Và chính trong một môi trường cởi mở, thoải mái như vậy lại nảy sinh những vấn đề, tiêu cực đang rất cần những giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề về an toàn thông tin như: vi phạm bản quyền, xuyên tạc thông tin, truy cập thông tin trái phép, thông tin trái phép v.v.

Tổng quan về ẩn thông tin trong ảnh. Giới thiệu một số định nghĩa về giấu tin trong môi trường lưu trữ, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản. Thuật toán, sơ đồ thuật toán, ví dụ minh họa về hai quá trình giấu tin và tách tin.

TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH

 • Định nghĩa giấu thông tin
  • Định nghĩa
  • Phân loại các kỹ thuật giấu tin
 • Môi trường giấu tin
  • Giấu tin trong ảnh
  • Giấu tin trong audio
  • Giấu thông tin trong video
  • Giấu thông tin trong văn bản dạng text
 • Biến đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số sóng nhỏ
 • Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh bằng PSNR(peak signal-to-noise

Steganography ảnh là kỹ thuật khai thác một số thông tin dư thừa của dữ liệu ảnh gốc (ảnh bìa) để giấu (hoặc nhúng) thông tin vào trong đó. Giấu thông tin trong ảnh bao gồm hai giai đoạn: nhúng thông tin vào ảnh gốc và trích xuất thông tin đã giấu. Các kỹ thuật ẩn tốt thường không cần dữ liệu gốc để truy xuất thông tin ẩn.

Giấu tin trong âm thanh có những đặc điểm riêng khác với giấu tin trong các đối tượng đa phương tiện khác. Để đảm bảo yêu cầu này, kỹ thuật giấu thông tin hình ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác của con người - HVS (Human Vision System), trong khi kỹ thuật giấu thông tin âm thanh phụ thuộc vào hệ thống thính giác HAS (Human). Hệ thính giác). Khó khăn thứ hai đối với việc giấu thông tin trong âm thanh là kênh liên lạc.

Kênh truyền hoặc băng thông chậm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin sau khi lưu. Việc giấu tin trong âm thanh đòi hỏi yêu cầu rất cao về đồng bộ và bảo mật thông tin. Tất cả các phương pháp che giấu thông tin trong âm thanh đều khai thác điểm yếu trong hệ thống thính giác của con người.

Tương tự như việc giấu thông tin trong hình ảnh hay âm thanh, việc giấu thông tin trong video cũng rất thú vị và được phát triển cao cho nhiều ứng dụng như kiểm soát truy cập thông tin, xác thực thông tin và bảo vệ bản quyền.

GIẤU ẢNH MÀU TRONG ẢNH MÀU

 • Giới thiệu
 • Thuật toán giấu tin
 • Thuật toán tách tin
 • Ví dụ minh họa

Trong đó Cij là các hệ số tương ứng với 3 kênh màu RGB (từ ảnh đã biến đổi) và M là hệ số của ảnh thông báo 's'. trong đó mij là hệ số tương ứng của hình ảnh thông báo được chuyển đổi. Để nhúng hệ số 's' vào ô được chuyển đổi, trước tiên chúng tôi sắp xếp lại thông báo thành M*. Trong đó c là tổng của các khả năng ẩn cho mỗi khối, s*< GA x HA, thì các hệ số được hình thành theo biểu thức sau:.

Nếu giá trị hệ số trong hình ảnh được chuyển đổi nhỏ hơn ngưỡng, thông tin sẽ được nhúng bằng cách thay thế hệ số m*ij bằng Cij.

CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM

 • Môi trường cài đặt
 • Giao diện chương trình
 • Thử nghiệm chương trình
 • Nhận xét

Đây là giao diện để ẩn thông tin trong ảnh bằng cách hiệu chỉnh hệ số wavelet. Để nhập ảnh, chúng ta chọn nút "Mộ ảnh" trong giao diện tin nhắn, một hộp thoại mở ra để chọn ảnh muốn ẩn. Ta chọn nút “Bảo mật” để bắt đầu quá trình ẩn dữ liệu trong ảnh màu. Ẩn dữ liệu và chương trình sẽ tạo ảnh ẩn.

Đây là giao diện sẽ lấy ảnh đã ẩn để tách lấy thông tin và khôi phục lại ảnh đã ẩn ban đầu. Mở ảnh ẩn để tách tin nhắn và khôi phục ảnh tin nhắn. Đây là giao diện đánh giá ảnh sau khi ẩn và khôi phục.

Thử nghiệm này sẽ đưa ra ước tính PSNR cho hình ảnh trước và sau khi thông tin được ẩn. Chuỗi tin ẩn:mat.bmp có kích thước ảnh màu chuẩn 16x14 A1 đặt trước khi ẩn ảnh 3.18. Giấu tin trong miền không gian: thông tin được giấu trực tiếp trên các pixel, đây là kỹ thuật bảo mật thông tin giấu được áp dụng cho truyền thông tin mật.

Giấu thông tin trong miền biến đổi: ảnh được biến đổi thành miền khác, sau đó thông tin được nhúng vào miền biến đổi rồi chuyển ngược trở lại ảnh, đây là kỹ thuật bảo vệ ảnh ẩn, thường dùng để nhận dạng ảnh thật. hình chụp. Đồ án này tập trung nghiên cứu kỹ thuật hiệu chỉnh wavelet, là kỹ thuật giấu thông tin trong miền biến thiên. Đây là kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh, bền vững nhưng không thực sự an toàn cho thông tin ẩn.

Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình Giấu tin và đánh dấu ảnh, Trung tâm Thông tin Tư liệu, TTKHCN-CN 2003. Dương Uông Hiền_lớp CT701, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin bí mật trong các vùng biến đổi DWT”, thuộc . - Đồ án tốt nghiệp CNTT - 2008. Hoàng Thị Huyền Trang - CT802, "Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh ẩn trong miền ảnh biến", Đồ án tốt nghiệp CNTT - 2008.

Phạm Quang Tùng – CT1001, “Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các bit LSB của ảnh”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010. Hoàng Thị Thùy Dung – CT1101, “Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên MBNS (Multiple Base) ) Notational System), Đồ án tốt nghiệp CNTT - 2011.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại