THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG CƢ 15 TẦNG

77  Tải về (0)

Văn bản

Nội dung và yêu cầu cần giải quyết trong bài tập luận văn tốt nghiệp. lý thuyết, thực hành, số liệu cần tính toán và bản vẽ). Trong suốt thời gian học tập vừa qua, em đã được các thầy cô trong khoa môi trường tận tình chỉ bảo và truyền đạt những kiến ​​thức quý báu, chuyên đề tốt nghiệp này là cơ hội để em tổng kết lại những gì đã học được đồng thời rút ra những kinh nghiệm cho bản thân cũng như trong tương lai Những bài học. Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS.Nguyễn Thị Mai Linh đã nhiệt tình hướng dẫn và cung cấp cho em những kiến ​​thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoàn thành tốt đồ án, chuyên môn này.

Các khái niệm

Nguồn gốc nước thải sinh hoạt

Lưu lượng nước thải sinh hoạt

Thành phần nước thải sinh hoạt

Chỉ tiêu đặc trưng cho nước thải sinh hoạt

Nhiệt độ của nước thải ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh, độ hòa tan của oxy trong nước. Do đó, để ước tính đầy đủ lượng oxy cần thiết để oxy hóa tất cả các chất hữu cơ trong nước thải, tiêu chí nhu cầu oxy hóa học được sử dụng. Nitơ có trong nước thải ở dạng hợp chất hữu cơ và vô cơ.

Tác động của nước thải sinh hoạt tới môi trườ

 • Song chăn rác và lưới chắn rác
 • Bể tách dầu mỡ
 • Bể lắng
 • Bể lọc

Bể lắng cát nhằm loại bỏ cát, sỏi, đá dăm, xỉ ra khỏi nước thải. Các công trình này thường được áp dụng trong quá trình xử lý nước thải công nghiệp. Bể lắng có tác dụng tách các chất khó tan ở dạng huyền phù trong nước thải theo nguyên lý trọng lực.

Phương pháp xử lý hóa lý

Để tách các chất ở dạng huyền phù có kích thước nhỏ bằng cách cho nước thải đi qua các vật liệu lọc. Phương pháp keo tụ - tạo bông là quá trình làm thô các hạt phân tán và nhũ tương, cường độ cốt liệu bị phá hủy và xảy ra hiện tượng lắng đọng. Sử dụng keo tụ hiệu quả khi các hạt keo phân tán có kích thước từ 1 đến 100 µm.

Phương pháp xử lý sinh học

Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên

 • Cánh đồng tưới, cánh đồng lọc
 • Hồ sinh học

Nó được sử dụng để làm trong và khử màu nước thải bằng cách sử dụng chất keo tụ (phèn chua) và chất trợ keo tụ để liên kết các chất rắn lơ lửng và chất keo có trong nước thải thành các bông cặn lớn hơn. MT1301 phân hủy chất hữu cơ ô nhiễm, càng xuống sâu oxy càng ít và quá trình oxy hóa chất hữu cơ càng giảm. Đó là sự kết hợp của hai quá trình song song: phân hủy hiếu khí các chất hữu cơ hòa tan có trong nước và phân hủy kỵ khí (chủ yếu là CH4) cặn trong vùng lắng.

Các công trình xử lý hiếu khí nhân tạo

 • Công trình xử lý sinh học hiếu khí
 • Các công trình xử lý sinh học kị khí

Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong Aeroten gồm ba giai đoạn. Giai đoạn một: Thức ăn dinh dưỡng trong nước rất phong phú, lượng sinh khối trong thời gian này còn ít. Giai đoạn 2: sinh vật phát triển ổn định, tốc độ tiêu thụ oxy cũng hầu như không thay đổi, ở giai đoạn này chất hữu cơ bị phân hủy mạnh nhất.

Giai đoạn ba: Sau một thời gian khá dài, tốc độ oxi hóa ở mức trung bình, có xu hướng giảm dần, tốc độ tiêu hao oxi tăng lên. Công việc nhằm mục đích phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bằng quá trình oxy hóa, diễn ra trên bề mặt vật liệu tiếp xúc. Dòng nước thải được đưa vào bể trong giai đoạn làm đầy.

Trong hệ thống gián đoạn, việc xả thải thường được thực hiện ở pha lắng hoặc pha thoát nước sạch. Cả quá trình sục khí và lắng đều diễn ra trong cùng một bể nên không xảy ra hiện tượng thất thoát bùn hoạt tính trong giai đoạn phản ứng và không có quá trình tuần hoàn bùn hoạt tính để duy trì nồng độ. Axit hóa: Giai đoạn này vi khuẩn lên men chuyển hóa các chất hòa tan thành các chất đơn giản như axit béo dễ bay hơi, rượu, axit lactic, metanol, CO2, H2, NH3, H2S và sinh khối mới.

Acetogenesis: Vi khuẩn giấm chuyển đổi các sản phẩm của giai đoạn axit hóa thành axetat, H2, CO2 và sinh khối mới.

ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC

Thông số tính toán hệ thống xử lý nước thải

 • Tính toán lưu lượng nước thải khu dân cư
 • Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải
 • Mức độ cần xử lý của nước thải

Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân cư cũng là thành phần đặc trưng của nước thải thông thường với các thông số ô nhiễm được trình bày trong bảng 3.2. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý trên hệ thống xử lý nước thải tập trung phải đạt quy chuẩn QCVN 14:2008, cột B. Tại cột B liệt kê giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm để làm cơ sở tính toán, không dùng cho nước sinh hoạt cung cấp.

Trong đó: - SSv: hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải chưa xử lý, mg/l - SSr: hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải sau xử lý, mg/l. Trong đó: - CODv: Hàm lượng COD trong nước thải đầu vào, mg/l - CODr: Hàm lượng COD trong nước thải đầu ra, mg/l.

Đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt

 • Phương án 1: Phương pháp hiếu khí – Aeroten
 • Phương án 2: Lọc sinh học

Nước thải sau đó sẽ được dẫn vào bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm, nước thải tại bể điều hòa được khuấy trộn liên tục nhờ hệ thống sục khí để ngăn lắng và giảm mùi hôi do quá trình phân hủy kỵ khí. Sau đó nước thải sẽ được bơm qua bể Aeroten, tại đây dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí (bùn hoạt tính) và oxy không khí được cung cấp liên tục bởi hệ thống máy thổi khí (A1, A2), các chất ô nhiễm hữu cơ (COD, BOD, N hữu cơ ) , P hữu cơ) sẽ bị phân hủy. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải sẽ tự chảy sang bể lắng trong.

Tại đây, nước thải được cung cấp dung dịch NaOCl để tiêu diệt các vi sinh vật và các thành phần gây bệnh tồn đọng trong nước thải như Coliform, Ecoli. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến BOD từ nước thải được vi sinh vật sử dụng làm chất dinh dưỡng cho quá trình phân hủy kỵ khí và hiếu khí. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải tự động chảy sang bể lắng trong, bể này có nhiệm vụ tách bùn hoạt tính ra khỏi nước.

Đồng thời, tại bể lắng diễn ra quá trình khử tiếp một phần ô nhiễm còn lại trong nước thải (nitrat, amoni) trong điều kiện thiếu khí. Sau đó nước thải sẽ dẫn sang bể khử trùng, tại đây nước thải được cấp dung dịch Clo để tiêu diệt vi sinh vật và các thành phần gây bệnh tồn đọng trong nước thải như Coliform, Ecoli. Phần nước thải còn lại sau khi tách bùn sẽ được đưa trở lại rãnh dẫn sau song chắn rác.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Chung cư 15 tầng.

Tính toán các công trình đơn vị xử lý nước thải

 • Song chắn rác
 • Ngăn tiếp nhận
 • Bể tách dầu mỡ
 • Bể điều hòa
 • Bể Aeroten
 • Bể lắng trong
 • Bể tiếp xúc khử trùng
 • Bể nén bùn

Kiểm tra hiện tượng lắng cặn trong phần mở rộng trước SCR, vận tốc nước thải trước SCR (Vkt) không được nhỏ hơn 0,4 m/s. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất trước khi chúng đi vào công trình xử lý sinh học. Chọn hệ thống phân phối khí bằng ống nhựa PVC đục lỗ, hệ thống gồm 1 ống chính và các ống nhánh.

Nước thải được bơm chìm lên bể Aeroten với vận tốc nước trong ống v = 1m/s. Trường hợp một máy bơm hoạt động với công suất tối đa của hệ thống xử lý, máy bơm còn lại dự phòng. Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS), BOD5 và COD của nước thải khi qua bể điều hòa giảm 10%.

Bể sục khí có nhiệm vụ loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan có khả năng phân hủy sinh học nhờ quá trình vi sinh vật lơ lửng hiếu khí. Trong đó: - OU: khả năng hòa tan oxy trong nước thải từ thiết bị phân phối khí. Bùn sinh ra từ bể Aeroten và các chất rắn lơ lửng sẽ được lắng ở bể lắng II.

Tạm tính chi phí đầu tư và vận hành nhà máy xử lý nước thải 4.2.1 Tạm tính chi phí đầu tư xây dựng:.

Dự toán sơ bộ kinh phí đầu tư, vận hành cho công trình xử lý nước thải 60

 • Chi phí quản lý và vận hành

Chi phí xây dựng cơ bản được khấu hao trong 20 năm và chi phí thiết bị máy móc được khấu hao trong 10 năm. Vì vậy áp dụng phương pháp xử lý sinh học hiếu khí Aeroten kết hợp với phương pháp cơ học là phương án phù hợp và kinh tế nhất. Đồ án đã tiến hành tính toán các thông số của hệ thống xử lý nước thải.

Chi phí quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải là: 3234 đồng/m3 Chi phí này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây là cơ sở để các chủ đầu tư kiểm soát và giải quyết vấn đề làm sạch nước thải sinh hoạt hiện nay, đặc biệt là tại các dự án nhà ở, từ đó góp phần bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại