NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

68  Tải về (0)

Văn bản

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LAN PHỐ. Đề xuất giải pháp marketing đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Lan Phố. Nội dung hướng dẫn: Giải pháp marketing khuyến mãi của Công ty TNHH Lan Phố.

Một số giải pháp marketing thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố.

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẢM

 • Khái niệm, bản chất, vai trò và nội dung của tiêu thụ sản phẩm
  • Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
  • Bản chất của tiêu thụ sản phẩm
  • Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm
  • Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm
 • Khái niệm và hoạt động marketing trong doanh nghiệp
  • Khái niệm Marketing
  • Các vấn đề có liên quan
  • Vai trò của hoạt động marketing trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
 • Mục tiêu doanh nghiệp và những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm
  • Mục tiêu
  • Những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị
 • Giải pháp Marketing-Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
  • Khái niệm về Marketing-mix trong doanh nghiệp
  • Nội dung chiến lược Marketing-mix
  • Vai trò Marketing –mix trong doanh nghiệp
 • Sự cần thiết phải đấy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh

Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tiêu thụ sản phẩm giúp công ty đề ra phương hướng sản xuất cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Để có thể bán sản phẩm, các công ty cần có mạng lưới bán hàng của riêng mình.

Việc xây dựng mạng lưới bán hàng có ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Yêu cầu đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẢM CỦA

Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Lan Phố

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Lan Phố
 • Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Lan Phố
 • Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Lan Phố
 • Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Tuy nhiên, công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty - Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Giúp việc, tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc tổ chức, quản lý và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính, kế toán, thống kê. Theo dõi, phân tích và phản ánh những biến động về tài sản, nguồn vốn trong công ty và cung cấp các số liệu về tình hình kinh tế tài chính cho giám đốc trong việc điều hành và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Quản lý tài sản, tiền vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch định kỳ về chi phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và bảo mật hồ sơ kế toán tài chính theo quy định và điều lệ công ty. Lập kế hoạch sản xuất cho công ty dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường từ phòng kinh doanh.

Đặc thù lao động tại công ty TNHH Lan Phố

Là một công ty sản xuất các sản phẩm, một bộ phận lớn chủ yếu là công nhân kỹ thuật. Khi phân chia công việc theo trình độ học vấn, lao động phổ thông tăng 5 lao động, tức là tăng 7,9%. Có thể thấy, lực lượng lao động trong công ty có trình độ trung bình khá, chủ yếu là lao động phổ thông và thợ học nghề chiếm 50,4%;

Đối với phân công lao động theo giới tính, lao động nam tăng 5 lao động, tương ứng với 5,8%. Do đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất gạch nên cần lao động có sức khỏe, trình độ. Nhìn chung, cơ cấu công việc của doanh nghiệp là hợp lý, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất gạch.

Đặc điểm về cơ sở vật chất

Tình hình tiêu thụ sản phẩm

 • Chính sách marketing công ty đã thực hiện
  • Chính sách sản phẩm
  • Chính sách giá
  • Chính sách phân phối
  • Quảng cáo và xúc tiến bán hàng

Trước đây, sản phẩm của công ty có nhược điểm là mẫu mã không đẹp và tiêu chuẩn sản phẩm thấp. Hiện sản phẩm của công ty đã có nhiều cải tiến cả về mẫu mã và chất lượng. Trên thị trường Hải Phòng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp gạch tuynel, vậy đâu là lý do khiến người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm gạch của Công ty TNHH Lan Phố? thay vì các công ty khác.

So sánh chất lượng sản phẩm của Công ty Lan Phố và Công ty Cổ phần Đại Tín. Sản phẩm của Công ty TNHH Lan Phố Sản phẩm của Công ty Cổ phần Đại Tín. Sau khi có kết luận trên, Công ty TNHH Lan Phố. xây dựng cho mình một chính sách nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Giá bán sản phẩm gạch của Công ty TNHH Lan Phố và Công ty CP Đại Tín. Ba phương thức bán hàng trên là ba phương thức bán hàng phổ biến mà cả Công ty TNHH Lan Phố và các đối thủ cạnh tranh áp dụng. Qua sơ đồ 2.2 ta thấy hiện tại công ty TNHH Lan Phố chỉ có 2 kênh phân phối là trực tiếp và gián tiếp.

Trong khi đó, đối thủ của Lan Phố là Công ty cổ phần Đại Tín lại khá chú trọng đến việc quảng bá sản phẩm của công ty. Mới đây, Công ty Cổ phần Đại Tín rao bán qua mạng. Bạn có thể tìm thông tin về các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đại Tín tại www.vatgia.com; www.haiphongcity.jaovat.com.

Công ty cho phép khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản.

Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Lan Phố

 • Một số thành tích mà công ty đạt được
 • Những tồn tại trong tiêu thụ sản phẩm

Vì vậy trong thời gian tới công ty Lan Phố phải có những biện pháp quảng cáo để đưa hình ảnh của công ty đến với người tiêu dùng một cách rộng rãi và trung thực nhất. Ngoài công tác quảng cáo công ty còn thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng một cách hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHỦ YẾU NHẰM

Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

 • Các định hướng chung
 • Định hướng về kinh doanh

Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm. 46

 • Căn cứ đề ra giải pháp
 • Nội dung của giải pháp
 • Dự tính chi phí
 • Dự kiến kết quả đạt được
 • Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối
  • Căn cứ đưa ra biện pháp
  • Nội dung của biện pháp
  • Dự tính chi phí
  • Dự tính kết quả đạt được

Nhưng hiện nay công ty không áp dụng bất kỳ biện pháp quảng cáo nào trong kinh doanh. Danh mục sản phẩm của công ty sẽ được sử dụng để gửi cho khách hàng thường xuyên cũng như khách hàng mới. Với hình thức quảng cáo này, công ty có thể tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Khi khách hàng đã tin dùng sản phẩm của công ty, họ muốn giới thiệu sản phẩm của công ty cho người quen của họ. Và nếu cần biết thêm về sản phẩm của công ty, họ có thể liên hệ theo địa chỉ trên bảng. Một số giải pháp marketing thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố.

Những bộ đồng phục này được in tên và logo của công ty. Quảng cáo hình ảnh công ty thông qua đồng phục khá hiệu quả và tốn ít chi phí. Với các phương thức quảng cáo này, công ty chỉ cần nuôi và chi phí một lần.

Quảng cáo luôn là con dao hai lưỡi, quảng cáo được thực hiện tốt có thể nâng hình ảnh công ty, sản phẩm lên một tầm cao mới. Sản phẩm của công ty chủ yếu được tiêu thụ qua kênh phân phối gián tiếp.

Một số kiến nghị với Nhà nước

 • Đối với Nhà nước
 • Đối với công ty

Sau khi hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối, kết quả thu được dự kiến ​​sản lượng tiêu thụ gạch tăng thêm 2.800.000 viên tương đương 8,3%. Nhà nước đang chỉ đạo các ngân hàng đơn giản hóa thủ tục cho vay, linh hoạt trong quyết định cho vay để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhà nước thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất trong nước và những biến động của thị trường ở tầm vĩ mô để doanh nghiệp nhanh chóng chủ động đối phó và phòng ngừa.

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ dựa trên năng lực và biến động của thị trường thông qua nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng và từ đó hạn chế hàng tồn kho. Tăng cường đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong và ngoài huyện. Nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, khai thác tốt nhất khả năng của phòng kinh doanh.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh cần có biện pháp tổ chức sản xuất khoa học, nâng cao ý thức người lao động, tuân thủ các quy luật kinh tế và môi trường. Thông qua việc mua bán gạch tuynel của Công ty TNHH Lan Phố. Qua tìm hiểu, chúng tôi đã phần nào thấy được thực trạng sản xuất gạch nói riêng và ngành xây dựng nói chung. Nhưng nếu nhìn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Lan Phố. nhìn thôi đã thấy khởi sắc trở lại của ngành xây dựng.

Với đề tài: “Một Số Giải Pháp Marketing Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Lan Phố” đã trình bày và phân tích thực trạng trong công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp này; những thành tích đạt được cũng như những tồn tại hạn chế mà công ty phải khắc phục. Ngoài ra, đề xuất một số biện pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại