• Không có kết quả nào được tìm thấy

THAM GIA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "THAM GIA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ "

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- THOẢ THUẬN

THAM GIA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

"TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC TUYẾN"

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chúng tôi gồm hai bên:

1. TẠP CHÍ:

(Sau đây gọi là Tạp chí tham gia VJOL) Cơ quan/tổ chức chủ quản tạp chí:

Đại diện/Tổng biên tập là:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Giấy phép xuất bản số: Có giá trị đến:

Cơ quan cấp phép:

2. CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (sau đây gọi là Bên quản trị Website VJOL)

Đại diện là: Ông Đào Mạnh Thắng Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024)- 38262724 Fax: (024)-39349127

thống nhất ký kết thoả thuận tham gia cung cấp thông tin lên Website Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (sau đây viết tắt là VJOL) như sau:

Điều 1. Quyền và trách nhiệm của Tạp chí tham gia VJOL

1. Tạp chí ... tự nguyện tham gia website VJOL, đồng ý cung cấp thông tin của Tạp chí lên website VJOL; Cam kết tuân thủ Quy chế quản lý và duy trì website VJOL;

2. Cung cấp cho Bên quản trị website VJOL các thông tin về Tạp chí để hiển thị lên trang thông tin riêng của Tạp chí trên website VJOL, gồm: thông tin về giấy phép xuất bản, họ và tên Tổng biên tập; danh sách Ban biên tập/Hội đồng biên tập, Tên nhà xuất bản/cơ quan xuất bản (nếu có), định kỳ xuất bản, v.v..., các thông tin liên quan khác; Cập nhật thường xuyên những thông tin nói trên;

3. Cử một lãnh đạo và một chuyên viên của Tạp chí chịu trách nhiệm quản lý và đăng tải thông tin của Tạp chí lên VJOL. Những cá nhân được uỷ quyền của Tạp chí tham gia VJOL được cấp tên, mật khẩu truy cập và tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật tên, mật khẩu truy cập được cấp.

Trường hợp cho rằng bị lộ mật khẩu, nhanh chóng thông báo ngay cho bên quản trị website VJOL để xử lý;

4. Đăng tải thường xuyên và quản trị nội dung của Tạp chí trên website VJOL. Thông tin đăng tải là thông tin đã được xuất bản trước đó trên giấy, gồm: thông tin thư mục, tóm tắt và toàn văn (định dạng PDF); Trước khi đăng tải nội dung toàn văn, mỗi số tạp chí sẽ được đăng tải thông tin thư mục và tóm tắt.

(2)

5. Khoảng thời gian trễ của việc đăng tải nội dung toàn văn (khoảng thời gian đăng tải toàn văn sau khi xuất bản trên giấy) lên website VJOL là... tháng(1). Để đảm bảo sự liên tục của thông tin, sau thời gian... tháng, nếu không tự đăng tải thông tin, Bên quản trị Website được quyền để đăng tải thông tin của các số tạp chí đã xuất bản lên Website VJOL.

6. Đồng ý cho người dùng tin được tra cứu và khai thác miễn phí thông tin do Tạp chí tham gia VJOL cung cấp trên Website VJOL.

7. Cho phép Bên quản trị Website VJOL được lưu trữ vĩnh viễn các tư liệu đã cung cấp lên website VJOL trong CSDL và trên trang web của VJOL.

8. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin toàn văn của bài tạp chí đã được đăng tải lại trên VJOL.

9. Chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến bản quyền, quyền tác giả đối với nội dung đã được đăng tải trên Tạp chí và được đăng tải lại trên VJOL.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của Bên quản trị website VJOL

1. Đồng ý để Tạp chí ... tham gia website VJOL; Mở trang riêng cho Tạp chí ... trên website VJOL trên cơ sở thông tin do Tạp chí cung cấp; Đảm bảo việc quản trị, duy trì và truy cập Website VJOL (http://www.vjol.info.vn);

2. Cấp quyền truy cập và đăng tải thông tin (tên và mật khẩu truy cập) cho một lãnh đạo và một chuyên viên của Tạp chí tham gia VJOL để trực tiếp quản trị và cập nhật trang riêng của Tạp chí tham gia VJOL.

3. Thông báo cho Bên cung cấp thông tin trên Website VJOL về bất kỳ sự thay đổi nào trong việc quản trị và duy trì trang thông tin điện tử VJOL.

4. Lưu giữ nội dung tạp chí của Tạp chí tham gia website VJOL vô thời hạn hoặc theo thời gian theo yêu cầu của Bên cung cấp thông tin trên Website VJOL.

5. Xác định địa điểm thuận lợi nhất để quản lý và hosting VJOL; các quyết định về phần mềm.

6. Có trách nhiệm đăng tải nội dung Tạp chí lên Website trong trường hợp ban biên tập không đưa tạp chí lên VJOL trong thời gian quy định.

Điều 3. Từ chối không đăng tải thông tin

1. Bên quản trị Website VJOL có quyền từ chối không cho đăng tải thông tin của Bên cung cấp thông tin trên Website VJOL nếu phát hiện thấy nội dung thông tin của Bên cung cấp thông tin trên Website VJOL có biểu hiện vi phạm pháp luật Việt Nam, bôi nhọ hoặc xâm phạm bản quyền hoặc các quyền hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba liên quan.

2. Bên quản trị Website VJOL có quyền xoá đi bất kỳ nội dung nào được xác định là vi phạm các điều trên hoặc có thể dẫn đến các hành động pháp lý.

Điều 4. Chấm dứt thoả thuận

1. Nếu Tạp chí tham gia website VJOL bị thu hồi giấy phép xuất bản hoặc giấy phép xuất bản hết thời hạn thì phải thông báo ngay cho Bên quản trị Website VJOL để có giải pháp phù hợp.

2. Các bên có thể đề nghị chấm dứt thoả thuận này nhưng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất trước 3 tháng.

Thoả thuận được làm thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIÊN CƠ QUAN QUẢN TRỊ VJOL (ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TẠP CHÍ hoặc ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ

(ký tên, đóng dấu)

1 Thời gian trễ tối đa không quá 12 tháng

(3)

THÔNG TIN VỀ TẠP CHÍ KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA VJOL

1 Tên tạp chí (tiếng Việt) 2 Tên tạp chí (tiếng Anh) 3 CQ chủ quản

4 Website của Tạp chí 5 ISSN

6 Liên lạc

Địa chỉ tòa soạn Điện thoại E-mail Fax

7 Tổng biên tập Điện thoại E-mail

8 Phó Tổng biên tập hoặc Thư ký tòa soạn

Điện thoại E-mail

9 Biên tập viên (Người phụ trách liên lạc chính với bên quan lý VJOL)

Điện thoại E-mail

(4)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trong chương 2, Tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về CBTT kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, cụ thể đã thể hiện được những khái niệm cơ

- Về nội dung của HTTT kế toán quản trị chi phí theo chức năng của nhà quản trị: Mặc dù các nghiên cứu về HTTT kế toán nói chung và HTTT kế toán quản trị nói riêng

dữ liệu chung và quy định phân quyền khai thác; xây dựng mục tiêu của từng bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của DN; tổ chức hệ thống thu nhận dữ liệu,

 Để thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl và B... Thực hành bài tập hoạt động thực hành SGK trang

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: thể hiện trong các hệ QTCSDL là các công cụ hỗ trợ cho việc tạo lập CSDL như các thao tác khai báo tên cột, kiểu dữ liệu của cột, …..

Tóm tắt: Xây dựng cổng thông tin điện tử phiên bản mobile trong trường đại học là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường,

Tận dụng nguồn tài nguyên thông tin GIS được xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An, nghiên cứu đã phân tích và xây dựng công cụ phần mềm giải mã số liệu báo toàn

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện HTTT KTQT nhằm tạo ra một hệ thống mang lại hiệu quả, cung cấp thông tin một cách đầy đủ và kịp thời cho mục tiêu quản lý của nhà