Tập viết 2 - Tuần 31 - Chữ hoa N kiểu 2

15  Download (0)

Full text

(1)

TUẦN 31 TUẦN 31

Chữ hoa :

Chữ hoa :

(2)

Khởi động

(3)

Bài mới:

Chữ hoa :

Chữ hoa :

(4)

Hoạt động 1: Viết chữ hoa

Hoạt động 2 : Viết cụm từ ứng dụng

Hoạt động 3 : Thực hành viết vở

(5)

Hoạt động 1:

Viết chữ hoa

(6)

 

(7)

-

Chữ cao 5li,

rộng 5 li -Chữ được viết bởi 2 nét

QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT

-Chữ cao mấy li, rộng mấy li?

-Chữ được viết bởi mấy nét?

(8)

Tap viet 1.wmv

(9)

Viết bảng con

(10)

Hoạt động 2:

Viết cụm từ ứng dụng

(11)

HÃY NHẬN XÉT HÃY NHẬN XÉT

-Độ cao của các chữ cái viết như thế nào?

-Khoảng cách giữa các chữ viết như thế nào?

-Chữ

-Chữ

, g ,l , h ,

cao 2,5 li. Chữ cao 2,5 li. Chữ đ đ cao 2 li. cao 2 li. Chữ t Chữ t cao 1,5 li

cao 1,5 li

-Các chữ còn lại cao 1 li -Các chữ còn lại cao 1 li

-Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o -Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o

(12)

Hoạt động 3:

Thực hành viết vở

(13)

THỰC HÀNH

THỰC HÀNH

(14)

-Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn

-Đầu hơi cúi

-Mắt cách vở khoảng 25 – 30cm -Tay phải cầm bút

-Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ -Hai chân để song song thoải mái

Tư thế ngồi viết

Tư thế ngồi viết

(15)

* Xem trước bài: Chữ hoa Q

* Hoàn thành bài tập viết

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in