• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOÁN 2 - TUẦN 20- TIẾT 1 BÀI 41 PHÉP CHIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "TOÁN 2 - TUẦN 20- TIẾT 1 BÀI 41 PHÉP CHIA"

Copied!
8
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 41

PHÉP CHIA

(2)

KHÁM

PHÁ

(3)

a) Có 6 quả cam chia đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

Ta có phép chia:

6 : 3 = 2

Chia đều 6 quả cam thành 3 phần, ta có phép

chia tìm được mỗi phần có 2 quả cam.

Đọc là: Sáu chia ba bằng hai.

Dấu : là dấu chia.

Cho vào mỗi đĩa 1 quả cam, còn lại 3 quả cam.

Cho thêm vào mỗi đĩa 1 quả cam thì vừa hết cam.

6 quả cam chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có 2 quả.

(4)

Chia 6 quả cam thành các phần, mỗi phần 2 quả, ta có phép chia

tìm được 3 phần như vậy.

b) Có 6 quả cam chia vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả.

Hỏi được mấy đĩa cam như vậy?

Ta có phép chia:

6 : 2 = 3

Đọc là: Sáu chia hai bằng ba.

Lần một cho 2 quả cam vào 1 đĩa. Lần hai cho tiếp 2 quả cam vào 1 đĩa.

Lần ba cho tiếp 2 quả cam vào 1 đĩa thì vừa hết cam.

6 quả cam chia vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả, được 3 đĩa cam như vậy.

(5)

c) Nhận xét:

2 3 = 6

6 : 3 = 2

6 : 2 = 3

(6)

HOẠT

ĐỘNG

(7)

1

Chọn phép tính thích hợp.

Mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi 3 lọ như vậy có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5

bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa như vậy?

Có 15 bông hoa chia đều vào 3 lọ. Hỏi mỗi

15 : 5 = 3

5 3 = 15

15 : 3 = 5

(8)

2

Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

a) 24 = 8 Mẫu: 8 : 2 = 4 8 : 4 = 2

b) 2 7 = 14

c) 5 8 = 40 d) 5 3 = 15

40 : 5 = 8 40 : 8 = 5

15 : 5 = 3 15 : 3 = 5 14 : 2 = 7 14 : 7 = 2

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

chữ số cá rô rổ rá chữ số cá rô chữ số..

PHÒNG GD &ĐT LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI.. CHÀO MỪNG CÁC

Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?. Hướng

Em chỉ đường đi cho bạn Rùa như sau:... Em thực hiện nối

Thừa số cần tìm là 7. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người? Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau.. Lời giải:.. a) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

[r]

-Trường hợp có thương là một số tự nhiên.. c) Nhận xét: Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân. số, tử số là số bị chia và mẫu số là

BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU?.

• Làm quen với phép chia qua các tình huống “chia đều” trong thực tiễn, nhận biết cách sử dụng

- Nhận biết ý nghĩa của phép chia trong một số tình huống chia theo nhóm trong thực tiễn. - Phát triển các năng lực

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI... TIẾT HỌC

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép

5 Liên hoan Tết Trung thu, cô giáo mua về cho lớp 15 hộp bánh.. Cô chia đều bánh cho

2 Mỗi con ong sẽ đậu vào bông hoa nào?... 4 Mỗi đợt thi múa rồng có 2 đội

2 Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó.. Hỏi con thỏ nào lấy được

Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính

[r]

[r]

LUYỆN

Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 7. Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến

Bài toán: Mỗi học sinh được mượn 4