Tuần 12 - Chính tả - Lớp 2 - Sự tích cây vú sữa

17  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

thác ghềnh

thác ghềnh sạch sẽsạch sẽ

(4)

Hoạt động 1:

Hướng dẫn viết chính tả

(5)

Sự tích cây vú sữa Sự tích cây vú sữa

Từ các cành lá, những đài hoa bé

tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

(6)

- Những đài hoa xuất hiện như thế nào?

- Tìm những từ cần phải viết hoa trong bài chính tả?

- Quả trên cây xuất hiện ra sao?

- Baì chính tả có mấy câu ?

(Trổ ra bé tí, nở trắng như mây)

(Lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín)

(Từ,Hoa, Một,Môi.

)

(Có 4 câu.)

(7)

Tìm những tiếng, từ khó trong bài dễ sai?

(8)

LUYỆN VIẾT ĐÚNG:

nở trắng xuất hiện

căng mịn

dòng sữa

trào ra

(9)

Học sinh đọc thầm

(10)

Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Sự tích cây vú sữa

Sự tích cây vú sữa

(11)

TƯ THẾ NGỒI VIẾT:

Lưng thẳng , không tì ngực vào bàn ,đầu hơi Cúi ,mắt cách vở 25-30 cm, để vở vừa tầmviết.

*CÁCH TRÌNH BÀY:

Đầu câu viết hoa, lùi vào 1 ô. Sau dấu chấm viết hoa .Dấu chấm xuống dòng lùi vào 1 ô,viết hoa.

(12)
(13)

Soát lỗi: phụ âm đầu, vần, tiếng.

Dấu thanh, chữ viết hoa

(14)
(15)

Hoạt động 2:

Hướng dẫn làm bài tập

(16)

Bài 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh ?

Bài 3:Điền vào chỗ trống : b) at hay ac ?

- bãi c.́… ,

c .́…

con lười nh.́… , nhút nh.́… ,

ng ngh ng

ac

… ười cha, con …. é, suy …. ĩ, … on miệng,

at

ngh

at

ac

(17)

Củng cố-Dặn dò :

Chuẩn bị : bài “Mẹ”.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại