• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH Xuân Sơn #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH Xuân Sơn #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-r"

Copied!
21
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

TUẦN 11

Ngày soạn: 11/ 11/ 2019

Ngày soạn: Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019 Học vần Bài 42: ưu, ươu I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh đọc và viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

- Đọc được câu ứng dụng: Buổi trưa, cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy hươu, nai đã ở đấy rồi.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

2. Kỹ năng:

- Đọc trơn, nhanh, đúng vần, từ khóa và câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

- Rèn cho học sinh kỹ năng viết đúng, đẹp.

3. Thái độ:

- Thấy được sự phong phú của tiếng việt . - Rèn chữ để rèn nết người

- Tự tin trong giao tiếp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh đọc và viết: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.

- Đọc câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.

- Giáo viên nhận xét.

- Tìm tiếng chứa vần mới học?

B. Bài mới: (70’)

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:

* Vần ưu

a. Nhận diện vần:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: ưu - Gv giới thiệu: Vần ưu được tạo nên từ ư và u.

- So sánh vần ưu với au

- Cho hs ghép vần ưu vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn:

- Gv phát âm mẫu: ưu - Gọi hs đọc: ưu

- Gv viết bảng lựu và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng lựu.

Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Vài học sinh nêu

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần ưu.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

(2)

(Âm l trước vần ưu sau, thanh nặng dưới ư.) - Yêu cầu hs ghép tiếng: lựu

- Cho hs đánh vần và đọc: lờ- ưu- lưu- nặng- lựu.

- Gọi hs đọc toàn phần: ưu- lựu – trái lựu.

* Vần ươu:

(Gv hướng dẫn tương tự vần ưu.) - So sánh ươu với ưu.

(Giống nhau: Kết thúc bằng u. Khác nhau: ươu bắt đầu bằng ươ, vần ưu bắt đầu bằng ư).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chú cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2 3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét .

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Buổi trưa, cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy hươu, nai đã ở đấy rồi.

- Cho hs đọc câu ứng dụng.

- Hs xác định tiếng có vần mới: cừu, hươu.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

+ Trong tranh vẽ gì?

+ Những con vật này sống ở dâu?

+ Em còn biết những con vật nào ở trong rừng nữa?

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs thực hành như vần ưu.

- 1 vài hs nêu.

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

(3)

bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.

- Gv nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi.

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Hs thực hiện.

- Hs viết bài.

____________________________________

Toán

Bài 39: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.

- Biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi hs làm bài:

+ Số?

4 - 0 = ... 4 = 5 - … 5 - 2 + 0= ... 5 = …- 0 + (>, <, =)?

5 - 0 ... 2 5 - 1 ... 2 + 3 5 - 4 ... 1 + 3 4 + 1 ... 5 - 0 - Giáo viên nhận xét.

B. Bài mới: (29’) a. Bài 1: Tính:

- Nhắc nhở học sinh viết kết quả phải thẳng cột.

- Cho hs làm bài.

- Cho hs nhận xét.

b. Bài 2:

- Cho học sinh nêu lại cách tính.

- Cho hs làm bài rồi chữa.

5 - 1- 2=….. ; 4 - 1- 1=….. ; 3 – 1 - 1=…..

5 - 1- 2=….. ; 5 - 2 - 1 = ….; 5 – 2 - 2=….

c. Bài 3: (>, <, =)?

- Muốn điền dấu trước tiên ta phải gì?

- Yêu cầu hs tự làm bài.

Hoạt động của hs

- 2 hs làm bài.

- 2 hs lên bảng làm bài.

- Hs làm bài.

- 2 hs lên bảng làm bài.

- Hs nêu nhận xét.

- Học sinh nêu.

- Hs làm bài.

- 3 hs lên bảng làm.

- Hs nhận xét.

- Hs nêu yêu cầu.

- Hs nêu.

- Hs làm bài.

(4)

- Cho hs nhận xét.

d. Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

- Yêu cầu hs quan sát tranh rồi tập nêu bài toán, viết phép tính thích hợp: 5- 2= 3 5- 1= 4 - Gv nhận xét .

C. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Trò chơi “Đoán kết quả nhanh”.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn hs về làm bài tập vào vở ô li.

- 3 hs lên bảng làm.

- Hs nêu.

- Hs nêu yêu cầu.

- Hs làm theo cặp.

- 2 hs lên bảng chữa bài.

____________________________________

Ngày soạn: 11/ 11/ 2019

Ngày soạn: Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 Học vần Bài 43: ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh biết:

1. Kiến thức:

- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -u và -o.

- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài.

- Nghe, hiểu và kể lại 1 đoạn câu chuyện Sói và Cừu.

2. Kỹ năng:

- Đọc trơn, nhanh, đúng vần, từ khóa và câu ứng dụng.

- Nghe kể đoạn chuyện Sói và Cừu

- Rèn cho học sinh kỹ năng viết đúng, đẹp.

3. Thái độ:

- Thấy được sự phong phú của tiếng việt . - Rèn chữ để rèn nết người

- Tự tin trong giao tiếp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng ôn tập.

- Tranh minh họa cho từ, câu ứng dụng.

- Tranh minh họa cho truyện kể Sói và Cừu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Cho hs đọc và viết các từ: chú cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ.

- Gọi hs đọc: Buổi trưa, Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy hươu, nai đã ở đấy rồi.

- Gv nhận xét.

- Tìm tiếng chứa vần ưu, ươu.

B. Bài mới: (70’) 1. Giới thiệu: Gv nêu 2. Ôn tập:

Hoạt động của hs - Hs viết bảng con.

- 2 hs đọc.

- Vài học sinh đọc bài.

(5)

a. Các vần vừa học:

- Cho hs nhớ và nêu lại những chữ vừa học trong tuần.

- Gv ghi lên bảng.

- Yêu cầu hs đọc từng âm trên bảng lớp.

- Gọi hs phân tích cấu tạo của tiếng: au, ao.

- Yêu cầu đọc đánh vần vần au, ao.

- Yêu cầu hs ghép âm thành vần.

- Cho hs đọc các vần vừa ghép được.

b. Đọc từ ứng dụng:

- Gọi hs đọc các từ: ao bèo, cá sấu, kì diệu.

- Gv đọc mẫu và giải nghĩa từ: kì diệu c. Luyện viết:

- GV viết mẫu và nêu cách viết của từng từ: cá sấu. kì diệu

- Quan sát hs viết bài.

- Gv nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2 3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài-kết hợp kiểm tra xác xuất.

- Gv giới thiệu tranh về câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào.

- Hướng dẫn hs đọc câu ứng dụng.

- Gọi hs đọc câu ứng dụng.

b. Kể chuyện:

- Gv giới thiệu tên truyện: Sói và Cừu.

- Gv kể lần 1, kể từng đoạn theo tranh.

- Gv nêu câu hỏi để hs dựa vào đó kể lại câu chuyện.

+ Tranh 1, 2, 3, 4 diễn tả nội dung gì?

+ Câu chuyện có những nhân vật nào, xảy ra ở đâu?

+ Tranh 1: Sói và Cừu đang làm gì? Sói trả lời Cừu như thế nào?

+ Tranh 2: Sói đã nghĩ và trả lời như thế nào?

+ Tranh 3: liệu Cừu có bị ăn thịt không? Điều gì xảy ra tiếp đó?

+ Tranh 4: Như vậy chú Cừu thông minh của chúng ta ra sao.

- Yêu cầu học sinh kể theo tranh.

- Gọi hs kể 1 đoạn câu chuyện.

- Nêu ý nghĩa:

- Nhiều hs nêu.

- Hs theo dõi.

- Vài hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Vài hs đọc.

- Nhiều hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, tập thể.

- Vài hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs quan sát.

- Hs viết bài vào bảng con.

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát, nhận xét.

- Hs theo dõi.

- Vài hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs trả lời.

- Vài hs kể từng đoạn.

- Hs kể.

- Hs theo dõi.

(6)

+ Sói chủ quan và kiêu căng nên phải đền tội.

+ Cừu bình tĩnh và thông minh nên đã thoát chết.

c. Luyện viết:

- Hướng dẫn hs viết bài vào vở tập viết.

- Gv nêu lại cách viết từ: cá sấu. kì diệu - Nhận xét bài viết.

C. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Gv tổ chức cho hs thi ghép tiếng có vần ôn tập. Hs nêu lại các vần vừa ôn.

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện tập thêm. Xem trước bài 44.

- Hs ngồi đúng tư thế.

- Mở vở viết bài.

____________________________________

Toán

Bài 40: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

1.Kiến thức:

- Bước đầu nắm được: 0 là kết quả của phép tính trừ 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả chính số đó; và biết thực hành tính trong những trường hợp này.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp.

2. kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo.

3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bộ đồ dùng học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh làm bài: Tính:

5 -…= 3; 5 -…= 1; 5 -…= 2 - Giáo viên nhận xét.

B. Bài mới: (29’)

1. Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau:

a. Phép trừ 1- 1= 0

- Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ và nêu bài toán.

- Gợi ý để hs nêu: “1 con vịt bớt một con vịt còn lại không con vịt”

- Gv ghi bảng: 1- 1= 0 b. Phép trừ 3- 3= 0

(Tiến hành tương tự 1-1=0).

- Giáo viên có thể nêu thêm một số phép trừ nữa như:

2- 2= 0; 4- 4= 0

- Rút ra nhận xét: “Một số trừ đi số đó thì bằng 0”

2. Giới thiệu phép trừ: “Một số trừ đi 0”

Hoạt động của hs - 3 hs lên bảng làm.

- Hs quan sát và nêu bài toán.

- Vài hs đọc.

- Hs đọc.

- Hs nêu lại.

(7)

a. Giới thiệu phép trừ 4- 0 = 4

- Cho hs quan sát hình vẽ bên trái và nêu bài toán.

- Gv nêu vấn đề: “Không bớt hình vuông nào là bớt 0 hình vuông”

- Gợi ý để học sinh nêu: “4 hình vuông bớt 0 hình vuông còn 4 hình vuông.”

- Gv viết lên bảng: 4 - 0 = 4, gọi hs đọc.

b. Giới thiệu phép trừ: 5- 0 = 5 - Tiến hành tương tự: 4 - 0 = 4

- Có thể cho hs nêu thêm một số phép trừ như:

1- 0 = 1; 3- 0 = 3

- Gv rút ra nhận xét: “Một số trừ đi 0 bằng chính số đó”.

3. Thực hành:

a, Bài 1: Tính:

- Cho học sinh nêu cách làm rồi làm bài.

- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn.

b, Bài 2: Tính:

- Hs tự làm bài.

- Củng cố cho hs về tính chất giao hoán của phép cộng: Đổi chỗ các số trong phép cộng kết quả không thay đổi.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

c, Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

- Cho hs xem tranh, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp: 3- 3= 0 2- 2= 0

- Gọi hs chữa bài.

- Cho hs nhận xét.

C. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Trò chơi “Thi điền kết quả nhanh, đúng”

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về làm bài tập vào vở ô li.

- Hs nêu

- Vài hs đọc.

- Hs đọc.

- Hs nêu lại.

- Hs làm bài.

- 3 hs lên bảng làm.

- Hs nhận xét.

- Cả lớp làm bài - 3 hs làm trên bảng.

- Hs nhận xét.

- Đổi chéo bài kiểm tra - Hs làm theo cặp.

- Vài hs làm trước lớp.

- Hs nêu.

____________________________________

Ngày soạn: 12/ 11/ 2019

Ngày soạn: Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019 Học vần Bài 44: on, an I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh đọc và viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn.

- Đọc được câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Bé và bạn bè.

(8)

2. Kỹ năng:

- Đọc trơn, nhanh, đúng vần, từ khóa và câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Bé và bạn bè.

- Rèn cho học sinh kỹ năng viết đúng, đẹp.

3. Thái độ:

- Thấy được sự phong phú của tiếng việt.

- Rèn chữ để rèn nết người.

- Tự tin trong giao tiếp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh đọc và viết: ao, êu, iêu, ao bèo, cá sấu.

- Đọc câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi.

Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào.

- Giáo viên nhận xét.

- Tìm tiếng chứa vần mới học?

B. Bài mới: (70’)

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:

Vần on

a. Nhận diện vần:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: on - Gv giới thiệu: Vần on được tạo nên từ o và n.

- So sánh vần on với oi

- Cho hs ghép vần on vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn:

- Gv phát âm mẫu: on - Gọi hs đọc: on

- Gv viết bảng con và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng con.

(Âm c trước vần on sau) - Yêu cầu hs ghép tiếng: con

- Cho hs đánh vần và đọc: cờ- on- con.

- Gọi hs đọc toàn phần: on- con - mẹ con.

Vần an:

(Gv hướng dẫn tương tự vần on.) - So sánh an với on.

( Giống nhau: Kết thúc bằng n. Khác nhau: an bắt đầu bằng a, vần on bắt đầu bằng o).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: rau non, hòn đá, thợ

Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần on.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs thực hành như vần on - 1 vài hs nêu.

- 5 hs đọc.

(9)

hàn, bàn ghế

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết: on, an, mẹ con, nhà sàn.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2 3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét .

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.

- Cho hs đọc câu ứng dụng.

- Hs xác định tiếng có vần mới: con, đàn, còn.

* Trẻ em có quyền được học tập, được cha mẹ yêu thương dạy dỗ.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Bé và bạn bè.

- Gv hỏi hs:

+ Trong tranh vẽ gì?

+ Các bạn em là ai? Họ ở đâu?

+ Em và các bạn thường giúp đỡ nhau những công việc gì?

* Trẻ em có quyền được kết giao bạn bè.

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.

- Gv nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: (3’) - Trò chơi:

Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi.

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài;

- Xem trước bài 43.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện.

- Hs viết bài.

____________________________________

(10)

Toán

Bài 41: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU:

Giúp hs củng cố về:

1. Kiên thức:

- Phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số đi 0.

- Bảng trừ và làm tính trừ trong 2. Kỹ năng:

- Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Gọi hs tính:

3 - 3 = 4 - 0 = 5 - 5 = 2 - 0 = - Nhận xét.

B. Luyện tập: (29’) a. Bài 1: Tính:

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Cho hs nhận xét.

b. Bài 2: Tính:

- Yêu cầu hs tính theo cột dọc.

- Lưu ý hs viết thẳng cột.

- Cho hs nhận xét bài làm.

c. Bài 3: Tính:

- Gọi hs nêu cách tính: 2- 1- 1=

- Yêu cầu hs làm bài.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

d. Bài 4: (>, <, =)?

- Cho hs tự làm bài rồi chữa.

- Cho hs nhận xét bài làm.

e. Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

- Yêu cầu hs quan sát hình nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp: 4- 4 = 0 3- 3 = 0

- Gọi hs chữa bài.

- Cho hs nhận xét.

C. Củng cố- dặn dò: (3’) - Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài.

Hoạt động của hs - 2 hs tính.

- Hs làm bài.

- 5 hs điền kết quả.

- Hs nêu nhận xét.

- Hs làm bài.

- 2 hs lên bảng làm.

- Hs nêu.

- 1 hs nêu.

- Hs làm bài.

- Hs kểm tra chéo.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs làm bài.

- 3 hs làm trên bảng.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs làm theo cặp.

- Vài hs nêu.

_________________________________

(11)

Phòng học trải nghiệm

Bài 11: GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU BẢN I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết về bộ tiêu bản.

2. Kĩ năng: Biết cách vận dụng, áp dụng vào trong cuộc sống.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tôn trọng các quy định của lớp học.

- Hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của nhóm.

- Nhiệt tình, năng động trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ

- Bộ lắp ghép hình học phẳng.

III. TIẾN TRÌNH

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: (3’)

- Giáo viên yêu cầu học sinh vào vị trí nhóm mình.

- Yêu cầu các nhóm trưởng lên nhận bộ tiêu bản.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- YC 1 số học sinh nêu lại tên các hình khối, tính năng của chúng.

3. Giới thiệu bộ tiêu bản: (30’)

- Giáo viên giới thiệu tên bộ tiêu bản: Tiêu bản các loại bướm, tiêu bản các loại bọ, tiêu bản các loại cua, tiêu bản động vật gây hại.

- Yêu cầu học sinh mở từng bộ tiêu bản ra - Tổ chức cho học sinh hoạt động tương tác:

phân loại, đọc tên các bộ tiêu bản.

- Gọi một số HS trình bày lại cá nhân trước lớp các bộ tiêu bản.

- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

4. Nhận xét tiết học – HD tiết sau: (2’)

- Gọi học sinh nhắc lại tên các bộ tiêu bản trong bài học hôm nay.

- Tổng hợp kiến thức.

- Hs thực hiện.

- Nhận thiết bị.

- 3 – 4 hs nhắc lại.

- Hs quan sát, nghe cô giới thiệu.

- Hs thực hiện.

- Học sinh chia sẻ trong nhóm.

- Hs trình bày.

- Hsnx, bổ sung.

- Hs nêu.

- Hs nhắc lại kiến thức có trong bài mà các con nhớ được.

____________________________________

Hoạt động ngoài giờ

CHỦ ĐIỂM: BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO BÀI: CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY, CÔ GIÁO.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hs biết kính trọng, biết ơn, yêu quí các thầy giáo, cô giáo. Tạo không khí hồ hởi học tập, rèn luyện trong lớp học.

(12)

2. Kĩ năng: Bước đầu hình thành cho hs kĩ năng tự tin, kĩ năng hợp tác trong hoạt động.

3. Thái độ: Hs biết kính trọng, biết ơn thầy cô giáo.

II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:

- Các bài hát.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

* Bước 1. Chuẩn bị:

- Thành lập ban tổ chức, bao gồm: Gv chủ nhiệm các lớp, đại diện nhà trường, tổng phụ trách Đội.

- Gv chủ nhiệm phổ biến kế hoạch trước 1-2 tuần.

- Hd hs xây dựng chương trình và tập luyện các tiết mục văn nghệ…

- Dự kiến khách mời…

* Bước 2: Tiến hành

- Chương trình buổi liên hoan văn nghệ được tiến hành như sau:

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu khách mời.

+ Trưởng ban tổ chức khai mạc biểu diễn.

+ Đại diện hs lên tặng hoa và chúc mừng các thầy cô giáo.

+ Đại diện các thầy cô giáo lên phát biểu.

+ Các tiết mục văn nghệ được trình diễn theo kế hoạch.

+ Kết thúc chương trình, lớp trưởng thay mặt lên cám ơn các thầy cô giáo.

* Bước 3: Nhận xét, đánh giá:

- Nhận xét chung buổi biểu diễn văn nghệ.

- Khen và cảm ơn toàn thể hs tham gia biểu diễn văn nghệ.

- Lắng nghe.

- Hs lắng nghe.

- Hs thực hiện theo phân công.

- Lắng nghe.

- Hs biểu diễn các tiết mục.

- Hs thực hiện.

- Lắng nghe

____________________________________

Ngày soạn: 12/ 11/ 2019

Ngày soạn: Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019 Học vần Bài 45: ân, ă - ăn I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh đọc và viết được: ân, ăn, cái cân, con trăn.

2. Kĩ năng:

- Đọc được câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi.

2. Kỹ năng:

- Đọc trơn, nhanh, đúng vần, từ khóa và câu ứng dụng.

(13)

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi.

- Rèn cho học sinh kỹ năng viết đúng, đẹp.

3. Thái độ:

- Thấy được sự phong phú của tiếng việt.

- Rèn chữ để rèn nết người.

- Tự tin trong giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (5,)

- Học sinh đọc và viết: con sáo, hòn than.

- Đọc câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa

- Giáo viên nhận xét.

- Tìm tiếng chứa vần mới học?

B. Bài mới: (70’)

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:

* Vần ân

a. Nhận diện vần:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: ân - Gv giới thiệu: Vần ân được tạo nên từ âvà n.

- So sánh vần ân với on.

- Cho hs ghép vần ân vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn:

- Gv phát âm mẫu: ân - Gọi hs đọc: ân

- Gv viết bảng cân và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng cân.

(Âm c trước vần ân sau) - Yêu cầu hs ghép tiếng: cân

- Cho hs đánh vần và đọc: cờ- ân- cân.

- Gọi hs đọc toàn phần: ân- cân- cái cân.

* Vần ăn:

(Gv hướng dẫn tương tự vần ân.) - So sánh ân với ăn.

( Giống nhau: Kết thúc bằng n. Khác nhau: ân bắt đầu bằng â, vần ăn bắt đầu bằng ă).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò.

Hoạt động của hs - 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần ân.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs thực hành như vần ân

- 1 vài hs nêu.

- 5 hs đọc.

(14)

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết: ân, ăn, cái cân, con trăn.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2 3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.

- Cho hs đọc câu ứng dụng.

- Hs xác định tiếng có vần mới: thân, lặn.

* Trẻ em có quyền được tham gia, kết giao bạn bè.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Nặn đồ chơi.

- Gv hỏi hs:

+ Trong tranh vẽ gì?

+ Đồ chơi thường nặn bằng gì?

+ Sau khi nặn đồ chơi xong con cần làm những việc gì?

* Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi.

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết: ân, ăn, cái cân, con trăn.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát, hs viết bài vào vở tập viết.

- Nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới.

- Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi.

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 46.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện.

- Hs viết bài.

____________________________________

Toán

Bài 42: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp hs củng cố về:

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.

- Phép cộng một số với 0.

(15)

- Phép trừ một số đi 0, phép trừ hai số bằng nhau.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Gọi hs lên bảng làm bài:

+ Tính:

2- 1- 1 = 3- 1- 2 = 5- 3- 0 = 4- 0- 2 = + (>, <, =)?

5- 3 ... 2 3- 3 ... 1 5- 1 ... 3 4- 0 ... 0 - Gv nhận xét.

B. Luyện tập: (29’) Bài 1: Tính:

- Yêu cầu hs tính theo cột dọc.

5 4 2 5 4 3 - + + - - + 3 1 2 1 3 2 2 5 4 4 1 5 - Cho hs nhận xét bài.

- Yêu cầu hs đổi bài kiểm tra.

Bài 2: Tính:

- Cho hs tự làm bài rồi chữa.

2+ 3 = 5 4 + 1 = 5 1+ 2 = 3 3+ 1 = 4 3 + 2 = 5 1+ 4 = 5 2+ 1 = 3 1+ 3 = 4 - Cho hs nhận xét bài làm.

Bài 3: (>, <, =)?

- Cho hs nêu cách điền dấu.

- Yêu cầu hs làm bài.

- Cho hs nhận xét.

d. Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

- Yêu cầu hs nêu bài toán, viết phép tính thích hợp:

3 + 2 = 5 5 – 2 = 3

- Gọi hs trình bày trước lớp.

- Cho hs nhận xét.

C. Củng cố- dặn dò: (3’) - Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập.

Hoạt động của hs

- 2 hs lên bảng làm.

- 2 hs lên bảng làm.

- Hs làm bài.

- 2 hs làm trên bảng.

- Hs nhận xét.

- Hs kiểm tra chéo.

- Hs tự làm bài.

- 5 hs chữa bài trên bảng.

- Hs nêu.

- Nêu yêu cầu.

- 1 hs nêu.

- Hs làm bài.

- 3 hs lên bảng làm.

- 1 hs đọc yêu cầu.

- Hs làm theo cặp.

- Vài hs thực hiện.

- Hs nêu.

______________________________________

(16)

Bồi dưỡng Toán

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cách làm tính cộng, trừ trong phạm vi 3, 4.

2. Kĩ năng: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính cộng, trừ.

3. Thái độ: Biết vận dụng làm bài tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, vở ô li, tranh con thỏ bài tập 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv Hoạt động của hs A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Điền (>, <, =)?

- Gọi hs làm bài.

3 + 2 ... 3 4 - 2 = …

3 - … = 2 - Gv nhận xét.

B. Bài mới (27p) 1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài 2. Ôn tập:

Bài 1: Tính

3 4 3 3 4 4 - - - - - - 2 2 1 …. ….. …..

2 3 1 - Gv hd hs làm bài.

- Hs làm bài.

- Con dựa vào đâu để làm bài?

- Hs và gv nhận xét.

Bài 2: HD HS điền dấu vào chổ chấm (Nhắc HS so sánh rồi mới điền).

VD: 3 – 2 < 3 – 1.

- Yêu cầu HS làm lại vào vở ô li:

2 < 4 – 1 3 – 2 < 3 – 1 3 = 4 – 1 4 – 1 < 4 – 2 4 > 4 – 1 4 – 1 = 3 + 0 Bài 3: HD HS viết số thích hợp vào ô trống.

- Cho HS xem tranh: Có 4 con thỏ đang chơi, có 2 con bỏ đi. Hỏi còn lại mấy con?

- GV hướng dẫn hs nhìn tranh nêu bài toán.

- Gọi hs nêu bài toán.

- Lớp làm bài, hs lên bảng làm.

- 3 hs lên bảng làm.

- Hs làm bài.

- 1 hs nêu.

- Hs theo dõi.

- Hs làm bài.

- 3 hs nêu.

- 1 hs lên bảng, lớp làm vở.

(17)

- Vậy ta ghi phép tính: 4 – 2 = 2 - Hs và gv nhận xét.

C. Củng cố- Dặn dò: (3’)

- Gọi HS lên bảng làm tính nhanh:

4 – 1 = 4 – 2 = 4 – 3 = - Nhận xét tiết học.

- Về nhà học thuộc lại bảng cộng và trừ đã học.

_________________________________________

Ngày soạn: 13/ 11/ 2019

Ngày soạn: Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019 Tập viết

Tiết 9: CÁI KÉO, TRÁI ĐÀO, SÁO SẬU, LÍU LO, HIỂU BÀI…

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh viết đúng các từ ngữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho hs kỹ năng viết nhanh, liền mạch, thẳng dòng, khoảng cách đều đặn.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs yêu thích môn tập viết, thấy được vẻ đẹp của chữ viết. Từ đó hs có ý thức rèn chữ đẹp và giữ được sách vở sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Chữ viết mẫu- bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Học sinh viết: Ngày hội - đồ chơi.

- Cả lớp quan sát nhận xét B. Bài mới: (29’)

1. Giới thiệu bài: Gv nêu 2. Hướng dẫn cách viết:

- Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.

- Giáo viên viết mẫu lần 1.

- Giáo viên viết mẫu lần 2.

- Vừa viết vừa hướng dẫn từng từ:

+ Cái kéo: Gồm 2 tiếng, viết tiếng cái trước, tiếng kéo sau. Dấu sắc được đặt trên chữ cái e và chữ cái a.

+ Trái đào: Tiếng trái viết trước, đào viết sau. Dấu sắc đặt trên chữ a, dấu huyền đặt trên a trong tiếng đào.

+ Sáo sậu: Tiếng sáo viết trước, dấu sắc đặt trên chữ a, tiếng sậu viết sau, dấu nặng dưới chữ â.

Giáo viên hướng dẫn viết các từ líu lo, hiểu bài, yêu cầu tương tự các từ trên.

- Cho học sinh viết vào bảng con.

Hoạt động của hs - Hs viết bảng.

- Học sinh quan sát.

- Nêu nhận xét.

- Hs theo dõi.

- Hs viết vào bảng con.

(18)

- Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu.

3. Hướng dẫn viết vào vở:

- Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh.

- Cho hs viết bài vào vở.

- Nhận xét chữ viết và cách trình bày của học sinh.

C. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Gọi học sinh nêu lại các từ vừa viết.

- Nhận xét giờ học.

- Về luyện viết vào vở.

- Hs ngồi đúng tư thế.

- Hs viết vào vở tập viết.

____________________________________

Tập viết

Tiết 10: CHÚ CỪU, RAU NON, THỢ HÀN, … I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh viết đúng các từ: Rau non, chú cừu, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho hs kỹ năng viết nhanh, liền mạch, thẳng dòng, khoảng cách đều đặn.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs yêu thích môn tập viết, thấy được vẻ đẹp của chữ viết. Từ đó hs có ý thức rèn chữ đẹp và giữ được sách vở sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Chữ viết mẫu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gv A. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs.

- Gv nhận xét.

B. Bài mới: (29’) 1. Giới thiệu: Gv nêu 2. Hướng dẫn cách viết:

- Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc các từ: Rau non, chú cừu, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.

- Giáo viên viết mẫu lần 1.

- Giáo viên viết mẫu lần 2.

- Vừa viết vừa hướng dẫn từng từ:

+ Chú cừu: Gồm hai tiếng, tiếng cừu có dấu huyền đặt trên chữ ư.

+ Rau non: Gồm hai tiếng, có tiếng non chữ cái n viết trước on viết sau.

+ Thợ hàn: Tiếng thợ có dấu nặng dưới ơ, hàn có dấu huyền ở trên a.

+ Dặn dò: Viết tiếng dặn có dấu nặng dưới ă, dấu huyền trên o.

- Tương tự giáo viên hướng dẫn các từ khôn lớn, cơn

Hoạt động của hs

- Học sinh quan sát - Nêu nhận xét

- Hs theo dõi.

(19)

mưa.

- Cho học sinh viết vào bảng con.

- Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu.

3. Hướng dẫn viết vào vở:

- Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh.

- Cho hs viết bài vào vở.

- Giáo viên quan sát, uốn nắn học sinh.

- Nhận xét chữ viết và cách trình bày của học sinh.

C. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Gọi học sinh nêu lại các từ vừa viết.

- Nhận xét giờ học.

- Về luyện viết vào vở.

- Hs viết vào bảng con.

- Hs ngồi đúng tư thế.

- Hs viết vào vở tập viết.

____________________________________

SINH HOẠT LỚP TUẦN 11 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

- Giúp HS nắm được một số ưu, khuyết điểm trong tuần để sửa chữa và phát huy.

- HS nắm được phương hướng phấn đấu tuần sau.

2. Kĩ năng: HS có thói quen phê và tự phê.

3. Thái độ: HS có ý thức chấp hành nội quy trường, lớp.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

1.Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần.

- Các tổ trưởng nhận xét ưu khuyết điểm của tổ . 2. GV CN nhận xét chung.

* Ưu điểm:

...

...

...

...

...

...

* Tồn tại

...

...

...

...

...

...

3. Phương hướng tuần tới:

a) Nề nếp

- Tiếp tục duy trì và ổn định sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.

- Thực hiện tốt các nề nếp đã có

(20)

b) Học

- Đẩy mạnh phong trào đôi bạn cùng tiến, bàn học danh dự.

- Có ý thức chuẩn bị tốt đồ dùng và soạn sách, vở đúng TKB.

- Truy bài có hiệu quả 15 phút đầu giờ - Tiếp tục phong trào giải toán trên mạng.

- Xây dựng nề nếp, thời gian biểu ở lớp và ở nhà - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 c) Công tác khác

- Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp mặc đồng phục, múa hát tập thể.

- Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thi giải toán qua mạng.

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

- Học sinh tiếp tục thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.

_________________________________

KỸ NĂNG SỐNG

Bài 3: KĨ NĂNG LÀM QUEN BẠN MỚI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Hiểu được một số yêu cầu khi làm quen bạn mới.

- Biết được một số cách làm quen bạn mới.

2. Kĩ năng: Vận dụng bài học vào việc tự tin làm quen bạn mới.

3. Thái độ: Biết yêu quý bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Vở BT Kĩ năng sống.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của gv Hoạt động của hs

A. Khởi động: (3’)

- Cả lớp hát bài: Tìm bạn thân B. Bài mới: (15’)

1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu nội dung bài học, ghi mục bài lên bảng.

2. Các hoạt động:

* Hoạt động 1: Trải nghiệm

- GV đọc cho HS nghe câu chuyện “ Niềm vui mới” và hỏi để học sinh trả lời:

+ Vì sao bạn Tuấn lại ngồi buồn thế?

+ Ai đã rủ bạn Tuấn ra chơi ?

+ Bạn Tuấn có ra chơi với các bạn đó không?

+ Nếu em là Tuấn, em sẽ làm gì để làm quen với các bạn trong lớp?

- GV chốt ý kiến.

* Hoạt động 2: Chia sẻ - Phản hồi.

- Cả lớp hát.

- Lắng nghe.

+ Hs trả lời.

+ Hs trả lời.

(21)

- Em hãy kể tên 3 người bạn của em.

- Em và các bạn đã làm quen với nhau như thế nào?

- Học sinh thảo luận nhóm 2 và tự giới thiệu về mình để làm quen.

- GV chốt ý kiến.

* Hoạt động 3: Xử lí tình huống.

- GV nêu tình huống.

- Em hãy quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 và cho biết bức tranh vẽ gì?

- Bạn Tuấn mong ước điều gì?

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày. Nhận xét

* Hoạt động 4: Hoạt động thực hành.

- Hãy mời một người bạn cùng tham gia.

+ Trò chuyện và nhớ sở thích của bạn ấy.

- HS thực hành - trình bày.

- HS các nhóm khác nhận xét, - GV nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét giờ học, nhắc nhở HS chuẩn bị tiết sau.

- Hs kể tên 3 người bạn.

- Học sinh tự giới thiệu.

- Hs lắng nghe.

- Hs trả lời.

- Hs trả lời.

- Hs thực hiện.

_________________________________

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

+ Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học,có ý thức rèn chữ viết, cẩn thận tỉ mỉ khi làm

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.. -

Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học,có ý thức rèn chữ viết, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. CÁC HOẠT ĐỘNG

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. -

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. II. CÁC HOẠT

c.. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của

c. Thi tìm tiếng có vần mới học. Kĩ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài... II.

- Rèn cho hs kỹ năng bước đầu biết dùng thước có vạch chia thành từng cm để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận

- Biết vận dụng kiến thức vào làm các bài tập, làm nhanh, làm đúng 2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn

Thái độ : Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm

Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học,có ý thức rèn chữ viết, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thiết bị học

+ Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học,có ý thức rèn chữ viết, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của

Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. Thi tìm tiếng có vần mới học. Kĩ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học,

- Rèn cho hs kỹ năng bước đầu biết dùng thước có vạch chia thành từng cm để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận

- Biết vận dụng kiến thức vào làm các bài tập, làm nhanh, làm đúng 2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn

2. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của gv A.. Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, thành thạo. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm

2)Kỹ năng: Rèn kĩ năng tính toán nhanh 3)Thái độ: Giúp HS yêu thích môn học II. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.. 2. Học sinh: Đồ dùng

Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY

Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính toán nhanh ,và sử dụng ngôn ngữ toán cho HS 3 Thái độ:Giáo dục HS yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài.. CÁC HOẠT