Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương. #navigation_collapse{display:none}#navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#banner{height:150px}@media(min-width:1050px){#wrapper,#banner{width:1050px}.miniNav{wid

Văn bản

(1)

TUẦN 22 Ngày soạn: 9/2/2022

Ngày giảng: 15/2/2022: 1A,1B

Tiết 51

CHUYỀN BÓNG BẰNG TAY THEO HÀNG DỌC (Tiết 1) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Về năng lực:

1.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện tư thế vận động của chân trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

1.2. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được tư thế vận động của chân.

2. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, còi, bóng + Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao, giày.

III. CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động GV Hoạt động HS

1. Hoạt động mở đầu(5-7’)

Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” GV hướng dẫn chơi

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới(6-8’)

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên

Đội hình nhận lớp

€€€€€€€

€€€€€€€€

€

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

(2)

đầu ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang phải ra sau

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang trái ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay qua hai chân ra sau.

3. Hoạt động luyện tập(12-17’) Tập đồng loạt

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

Tập theo tổ nhóm

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- Đội hình HS nhận nhiệm vụ

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

ĐH tập luyện theo tổ

€ € € €

€ € €

€ € € € € € GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi

€€€€€€€

€

€€€€€€€

- Từng tổ lên thi đua

(3)

* Trò chơi “lăn bóng”.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

4. Hoạt động vận dụng(3-5)

- GV hướng dẫn thả lỏng cơ toàn thân - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau.

* Xuống lớp

€€€€ ---

€€€€ ---

€

- HS thực hiện thả lỏng - ĐH kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

Ngày soạn: 9/2/2022

Ngày giảng: 17/2/2022: 1A,1B

Tiết 52+53

CHUYỀN BÓNG BẰNG TAY THEO HÀNG DỌC (Tiết 2+3) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Về năng lực:

1.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện tư thế vận động của chân trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

1.2. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được tư thế vận động của chân.

2. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN

(4)

- Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, còi, bóng + Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao, giày.

III. CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động GV Hoạt động HS

1. Hoạt động mở đầu(5-7’)

Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” GV hướng dẫn chơi

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới(6-8’)

* Ôn lại các động tác

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên đầu ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang phải ra sau

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang trái ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay qua hai chân ra sau.

Đội hình nhận lớp

€€€€€€€

€€€€€€€€

€

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS nhận nhiệm vụ

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ HS quan sát GV làm mẫu

(5)

3. Hoạt động luyện tập(12-17’) Tập đồng loạt

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

Tập theo tổ nhóm

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

* Trò chơi “lăn bóng”.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

4. Hoạt động vận dụng(3-5)

- GV hướng dẫn thả lỏng cơ toàn thân - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau.

* Xuống lớp

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

ĐH tập luyện theo tổ

€ € € €

€ € €

€ € € € € € GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi

€€€€€€€

€

€€€€€€€

- Từng tổ lên thi đua

€€€€ ---

€€€€ ---

€

- HS thực hiện thả lỏng - ĐH kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

(6)

Ngày soạn: 8/2/2022

Ngày giảng: 15/2/2022: 2A,2B

CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN Tiết 51 – Bài 1: LÀM QUEN TÂNG BÓNG (TIẾT 1) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

- Chăm sóc sức khoẻ: HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập trước, trong và sau khi kết thúc tiết học.

- Vận động cơ bản: Thực hiện được khẩu lệnh, cách thực hiện được động tác đi theo các hướng.

1.2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác làm quen tâng bóng trong sách giáo khoa.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện và các hoạt động khác. Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

Học sinh khuyết tật: Bùi Đình Tấn (lớp - 2B).

- Thực hiện được động đi theo các hướng.

- Tự giác tích cực tham gia ôn luyện theo hướng dẫn của gv và các bạn.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập;

- Trách nhiệm: Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi, bìa cứng, cờ, phấn vạch.

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

Nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

Đội hình nhận lớp

€€€€€€€

€€€€€€€

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe

(7)

chân, vai, khuỷu tay, hông, gối,...

- Trò chơi “chuyển bóng qua đầu”

- GV hướng dẫn chơi

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 8p - 10p) - Làm quen tâng bóng bằng đùi.

- GV gọi 1-2hs thực hiện lại động tác.

3. Hoạt động luyện tập (10p- 13p)

*Tập đồng loạt

- GV yêu cầu lớp trưởng hô cho lớp tập đồng loạt

*Tập theo tổ nhóm

- Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

* Tập luyện theo cặp đôi

€

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên

- Đội hình HS quan sát €€€€€€€

€€€€€€€

€

HS quan sát và ghi nhớ kiến thức

- HS thực hiện, quan sát và nhận xét

- Đội hình HS tập luyện €€€€€€€

€€€€€€€

€

Lớp trưởng hô cho lớp tập luyện

ĐH tập luyện theo tổ

€ €

€ € € € €

€ GV €

- Tổ trưởng cho các bạn tập luyện

- ĐH tập luyện theo cặp

€€€€€€€

€

€€€€€€€

- Khởi động cùng các bạn.

- Chơi trò chơi cùng các bạn

- Quan sát

- Tập luyện theo hướng dẫn của GV

- Tập luyện theo tổ theo hướng dẫn của Gv và các bạn.

- Cùng bạn tập luyện cặp đôi

- Cùng tổ lên

(8)

*Thi đua giữa các tổ

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- Trò chơi “lăn bóng tiếp sức”

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

4. Hoạt động vận dụng (4-5’) - GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- HS thi đua giữa các tổ.

- HS nhận xét đánh giá lẫn nhau

- Chơi theo đội hình hàng dọc. HS chơi tích cực.

- HS thực hiện trả lời câu hỏi trong SGK

- HS thực hiện thả lỏng - Đội hình kết thúc

€€€€€€€

€€€€€€€

€

thi đua - trình diễn

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Lắng nghe

-Thả lỏng cùng các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

Ngày soạn: 8/2/2022

Ngày giảng: 17/2/2022: 2A,2B

CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN Tiết 52 – Bài 1: LÀM QUEN TÂNG BÓNG (TIẾT 2) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

- Chăm sóc sức khoẻ: HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập trước, trong và sau khi kết thúc tiết học.

- Vận động cơ bản: Thực hiện được khẩu lệnh, cách thực hiện được động tác đi theo các hướng.

(9)

1.2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác làm quen tâng bóng trong sách giáo khoa.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện và các hoạt động khác. Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

Học sinh khuyết tật: Bùi Đình Tấn (lớp - 2B).

- Thực hiện được động đi theo các hướng.

- Tự giác tích cực tham gia ôn luyện theo hướng dẫn của gv và các bạn.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập;

- Trách nhiệm: Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi, bìa cứng, cờ, phấn vạch.

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

Nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, gối,...

- Trò chơi “chuyển bóng qua đầu”

- GV hướng dẫn chơi

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 8p - 10p)

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

Đội hình nhận lớp

€€€€€€€

€€€€€€€

€

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên

- Đội hình HS quan sát

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe

- Khởi động cùng các bạn.

- Chơi trò chơi cùng các bạn

- Quan sát

(10)

- Ôn tâng bóng bằng đùi.

- GV gọi 1-2 hs thực hiện lại động tác.

3. Hoạt động luyện tập (10p- 13p)

*Tập đồng loạt

- GV yêu cầu lớp trưởng hô cho lớp tập đồng loạt

*Tập theo tổ nhóm

- Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

* Tập luyện theo cặp đôi

*Thi đua giữa các tổ

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- Trò chơi “lăn bóng tiếp sức”

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

4. Hoạt động vận dụng (4-5’)

€€€€€€€

€€€€€€€

€

HS nhắc lại kiến thức đã học - HS thực hiện, quan sát và nhận xét

- Đội hình HS tập luyện €€€€€€€

€€€€€€€

€

Lớp trưởng hô cho lớp tập luyện

ĐH tập luyện theo tổ

€ €

€ € € € €

€ GV €

- Tổ trưởng cho các bạn tập luyện

- ĐH tập luyện theo cặp

€€€€€€€

€

€€€€€€€

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- HS thi đua giữa các tổ.

- HS nhận xét đánh giá lẫn nhau

- Chơi theo đội hình hàng dọc. HS chơi tích cực.

- Tập luyện theo hướng dẫn của GV

- Tập luyện theo tổ theo hướng dẫn của Gv và các bạn.

- Cùng bạn tập luyện cặp đôi

- Cùng tổ lên thi đua - trình diễn

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

(11)

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- HS thực hiện trả lời câu hỏi trong SGK

- HS thực hiện thả lỏng - Đội hình kết thúc

€€€€€€€

€€€€€€€

€

- Lắng nghe

-Thả lỏng cùng các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

Ngày soạn:11/02/2021 Ngàygiảng

TIẾT 43: ÔN NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Học sinh thực hiện được nhảy dây cá nhân các nhân ở mức tương đối đúng.

- Học sinh tham gia được vào trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ở mức cơ tương đối chủ động.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

* Học sinh khuyết tật: học sinh Phạm Công Minh (3C1) - Thực hiện được động tác nhảy dây. Tham gia vào trò chơi

- Tự giác tích cực tham gia tập luyện theo hướng dẫn của GV và các bạn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường

- Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe

(12)

2Lx8N: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8-10’)

- Ôn nhảy dây các nhân kiểu chụm hai chân

Gv nêu tên động tác, sau đó nhắc lại kĩ thuật động tác 3. Hoạt động luyện tập (10-13’) - Tập đồng loạt

- Tập luyện cá nhân:

+ Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

*Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV nhận xét – Tuyên dương

- Bài tập thể lực: Học sinh thực hiện bật đổi chân 30 lần 4. Hoạt động vận dụng (4-5’) - Gv nêu câu hỏi

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- Học sinh thực hiện theo khẩu lệnh của GV

Đội hình tập đồng loạt

€€€€ ---

€€€€ ---

ĐH tập luyện cá nhân

€ €

€€ € €€

€ GV €

- HS tích cực tập luyện Đội hình trò chơi

- Học sinh tham gia tập nghiêm túc, tích cực

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

- Khởi động cùng các bạn.

- Đứng theo đội hình lắng nghe và thực hiện theo Tập luyện theo hướng dẫn của GV

- Tập luyện theo tổ theo hướng dẫn của Gv và các bạn

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Tham gia tập cùng các bạn

- Lắng nghe - Thả lỏng cùng các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………

(13)

………

………

Ngày soạn: 11/02/2022 Ngày giảng:…

Tiết 44: TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Học sinh thực hiện được nhảy dây cá nhân các nhân ở mức cơ bản đúng.

- Học sinh tham gia được vào trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ở mức cơ tương đối chủ động.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

* Học sinh khuyết tật: học sinh Phạm Công Minh (3C1) - Thực hiện được động tác nhảy dây. Tham gia vào trò chơi

- Tự giác tích cực tham gia tập luyện theo hướng dẫn của GV và các bạn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường.

- Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8-10’)

- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- Học sinh thực hiện theo khẩu lệnh của GV

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe - Khởi động cùng các bạn.

- Đứng theo đội hình lắng nghe và thực hiện theo

(14)

Gv nêu lại tên động tác, kĩ thuật thực hiện động tác và cho hs thực hiện

3. Hoạt động luyện tập (10-13’) - Tập đồng loạt

- Tập luyện cá nhân

+ Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

*Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV nhận xét – Tuyên dương - Bài tập thể lực: Học sinh thực hiện đứng lên ngồi xuống 30 lần

4. Hoạt động vận dụng (4-5’) - Gv nêu câu hỏi

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

Đội hình tập đồng loạt

€€€€ ---

€€€€ ---

ĐH tập luyện cá nhân

€ €

€€ € €€

€ GV €

- HS tích cực tập luyện Đội hình trò chơi

- HS tham gia trò chơi tích cực, nhiệt tình

- Học sinh tham gia tập nghiêm túc, tích cực

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€

- Thực hiện theo các bạn các động tác thể dục

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Tham gia tập cùng các bạn

- Lắng nghe - Thả lỏng cùng các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

(15)

Ngày soạn: 10/2/2022

Ngày giảng: 15/2/2022: 5A,5B

TIẾT 43: NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Tập phối hợp chạy - mang vác. Yêu cầu thực hiện được động tác phối hợp chạy - mang vác.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân trường

2. Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

- Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Chạy chậm xung quanh sân tập - GV HD học sinh khởi động 2Lx8N:

Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (6-8’)

* Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau

Đội hình nhận lớp:

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp - Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học - HS dàn hàng khởi động theo GV.

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Hs chú ý quan sát và lắng nghe

(16)

- GV nhắc lại kĩ thuật nhảy dây kiểu chân trước chân sau

- Quan sát sửa sai cho những em còn yếu

- Củng cố lại kiến thức nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa sai

Mỗi tổ chọn 1 HS ra thi nhảy dây Nhận xét, Tuyên dương

* Phối hợp mang vác

Gv hướng dẫn tổ chức cho hs tập luyện

3. Hoạt động luyện tập (13-15’) - Tập luyện đồng loạt nhảy dây kiểu chân trước chân sau

- Tập luyện theo cặp đôi

Gv yêu cầu 1 bạn thực hiện, 1 bạn đếm thành tích số lần nhảy.

- Bài tập thể lực: chạy 2 vòng sân tập 4. Hoạt động vận dụng (4-5’)

- Gv nêu câu hỏi

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Hs chú ý quan sát và lắng nghe

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV - ĐH tập luyện đồng loạt.

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ - ĐH tập luyện theo cặp đôi

€€€€€€€ € €€€€€€€

- Học sinh tập luyện tích cực Hs thực hiện bài tập gv đã đề ra

(17)

thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(nếu có)

………

………

Ngày soạn: 10/2/2022

Ngày giảng: 17/2/2022: 5A,5B

TIẾT 44: NHẢY DÂY- DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau, nâng cao thành tích.

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu biết cách di chuyển tung và bắt bóng bằng hai tay.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân trường

2. Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

- Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Chạy chậm xung quanh sân tập

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N:

Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

Đội hình nhận lớp:

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp - Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học - HS dàn hàng khởi động theo GV.

(18)

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (6-8’)

* Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau

- GV nhắc lại kĩ thuật nhảy dây kiểu chân trước chân sau

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng (GV)

- GV nhắc lại kĩ thuật di chuyển tung và bắt bóng bằng 2 tay

3. Hoạt động luyện tập (13-15’

- Tập luyện đồng loạt kĩ thuật nhảy dây Gv quan sát, sửa sai

- Tập luyện theo cặp đôi

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Hs chú ý quan sát và lắng nghe

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- Hs chú ý quan sát và lắng nghe

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€€€€€€€€

€GV

- ĐH tập luyện đồng loạt.

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ - ĐH tập luyện theo cặp đôi

€€€€€€€ € €€€€€€€

(19)

- Tập luyện theo nhóm kĩ thuật di chuyển tung và bắt bóng

Gv chia nhóm hướng dẫn HS thực hiện, quan sát sửa sai

- Bài tập thể lực: chạy 2 vòng sân tập 4. Hoạt động vận dụng (4-5’)

- Gv nêu câu hỏi

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- Học sinh tập luyện tích cực

ĐH tập theo nhóm tổ

(GV)

HS tích cực tập luyện

Hs thực hiện bài tập gv đã đề ra

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc

€€€€€€€€

€€€€€€€

€ IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(nếu có)

………

………

………

Ngày soạn: 8/2/2022

Ngày dạy: 17/2/2022:5A

Tiết 22: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG

*YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.

- Biết cách lắp máy bay trực thăng theo mẫu.

(20)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được.

- Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu.

- Máy bay lắp tương đối chắc chắn.

* Với học sinh khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn.

- Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân cần nhanh chóng lựa chọn các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.

* Năng lực công nghệ:

- Trình bày được tác dụng của máy bay trực thăng.

- Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong máy bay trực thăng.

II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC 1. Giáo viên

- Chuẩn bị hình ảnh về một số máy bay trực thăng đã đang được sử dụng trong nức và trên thế giới.

- Chuẩn bị phiếu học tập phù hợp với hoạt động.

2. Học sinh

Thực hiện nhiệm vụ được giao cho từ cuối giờ học trước: Tìm hiểu trên sách báo, trang mạng xã hội về máy bay trực thăng.

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động tạo hứng thú nhận thức tìm hiểu lựa chọn chi tiết lắp máy bay trực thăng. -10’

- Mục tiêu: Khởi động tư duy, tạo tâm thế học tập để tìm hiểu cấu tạo máy bay trực thăng.

- Nội dung: Tìm hiểu các chi tiết của máy bay trực thăng.

(21)

- Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi - Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài: nêu mục tiêu, nhiệm vụ của tiết

học

* Hướng dẫn chọn các chi tiết - Nhận xét.

* Lắp từng bộ phận.

- Hướng dẫn lắp.

- Nghe, nhắc lại.

- HS chọn các chi tiết theo hướng dẫn của GV.

- Quan sát hình SGK, kết hợp quan sát thao tác giáo viên

 HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2: Lắp ráp máy bay trực thăng -18 -20p’

- Mục tiêu:

+ Lắp ráp được các chi tiết để thành các bộ phận của máy bay trực thăng.

+ Nhận biết được vị trí, vai trò các chi tiết, các bộ phận của máy bay trực - Nội dung: Quan sát hình ảnh và nhận xét tác dụng của máy bay trực thăng.

- Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi.

- Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Lắp ráp máy bay trực thăng

- GV cho HS thực hành lắp ghép từng bộ phận của máy bay trực thăng.

- GV quan sát và hướng dẫn HS lắp ghép còn lúng túng.

- GV lưu ý HS: Chú ý vị trí trong ngoài giữa các

+ Lắp thân máy bay và sàn ca bin vào giá đỡ

+ Lắp cánh quạt vào trần của ca bin

+ Lắp ca bin vào sàn ca bin + Lắp tấm sau ca bin máy

(22)

bộ phận và các mối ghép phải vặn chặt để máy bay trực thăng không bị xộc xệch.

Đánh giá sản phẩm

- GV tổ chức cho HS lên bảng trưng bày sản phẩm theo nhóm.

- GV và HS quan sát, đánh giá, tuyên dương nhóm có nhiều sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật.

* Hướng dẫn tháo rời các chi tiết.

bay

+ Lắp giá đỡ sàn ca bin vào càng máy bay

- HS lên bảng trưng bày sản phẩm.

- HS tháo rời các chi tiết rồi xếp gọn vào hộp

*– Củng cố, dặn dò: 5’

MT: HS nắm được nội dung bài học và chuẩn bị bài sau.

- GV dặn dò.

Rút kinh nghiệm:

………

…...……….

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now