Chính tả 2 - Tuần 25 - NC Bé nhìn biển

Download (0)

Full text

(1)

Bé nhìn biển

(2)
(3)

Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi

Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời.

Như con sông lớn Chỉ có một bờ

Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co.

Phì phò như bễ

Biển mệt thở rung Còng giơ gọng vó

Định khiêng sóng lừng.

Trần Mạnh Hảo

Bé nhìn biển

(4)
(5)

2) Tìm tên các loài cá :

a) Bắt đầu bằng ch : M : cá chim b) Bắt đầu bằng tr : M : cá trắm

(6)

a) Bắt đầu bằng ch : M : cá chim

chim, chép , chuối, chày, chạch, chuồn, chọi , ...

(7)

b) Bắt đầu bằng tr : M : cá trắm trắm, trôi, trê, trích, tràu, ...

(8)

2) Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

- Em trai của bố:

- Nơi em đến học hằng ngày:

- Bộ phận cơ thể dùng để đi:

chú

trường chân

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in