Kể chuyện 2 - Tuần 21 - Chim Sơn ca và bông cúc trắng

19  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)

Em hãy kể lại đoạn 1-2-3 Truyện Ông Mạnh thắng

Thần Gió.

(5)

Em hãy kể lại đoạn 4-5 Truyện Ông Mạnh thắng

Thần Gió.

(6)

Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện

Ông Mạnh thắng Thần Gió.

(7)

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

(8)
(9)

“Cúc ơi ! Tôi chết mất !”

(10)
(11)
(12)

Đoạn 1

Cuộc sống tự do, sung sướng của sơn ca và bông cúc.

-Bông cúc đẹp như thế nào ?

Có một ông cúc rất đẹp, cánh trắng tinh, mọc bên bờ rào, vươn lên trên đám cỏ dại.

- Sơn ca làm gì và nói gì ?

Một chú chim sơn ca thấy bông cúc đẹp quá,

sà xuống, hót lời ngợi ca : cúc ơi ! Cúc xinh xắn làm sao!

-Bông cúc vui như thế nào ?

Cúc nghe sơn ca hót như vậy thì vui sướng khôn tả. Sơn ca véo von hót mãi rồi mới

bay về bầu trời xanh thẳm

(13)

“Cúc ơi ! Tôi chết mất !”

Đoạn 2 :

Sơn ca bị cầm tù.

- Chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau ?

- Bông cúc muốn làm gì ?

(14)

Đoạn 3 : Trong tù

- Chuyện gì xảy ra với bông cúc ?

- Sơn ca và bông cúc thương nhau

như thế nào ?

(15)

Đoạn 4 : Sự ân hận muộn màng.

- Thấy sơn ca chết, các cậu bé đã làm gì ?

- Các cấu bé có gì đáng trách ?

(16)
(17)
(18)

Câu chuyện Chim sơn ca và

bông cúc trắng cho các em

biết điều gì?

(19)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in