• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề khảo sát Toán 9 tháng 9 năm 2021 trường M.V. Lômônôxốp - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề khảo sát Toán 9 tháng 9 năm 2021 trường M.V. Lômônôxốp - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM TRƯỜNG THCS& THPT

M.V. LÔMÔNÔXỐP Đề thi gồm 01 trang

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 9 – MÔN TOÁN 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

1) 1

2 50 3 2 18;

 3

2) 11 3

4 5 5 2;

 

3) 8 2 15

5 3 .

2

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

1) 2x 3 1 2) 4x212x 9 x Bài 3: (2, điểm) Cho hai biểu thức

3 A x

 x

2 3 9

3 9 x x

B x x

  

  với điều kiện x0,x9. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi x36.

2) Rút gọn biểu thức P A B  .

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M P.

x1

.

Bài 4: (2,0 điểm)

1) (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS – CoV – 2 cho toàn bộ người dân trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xét nghiệm được 500 người. Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày xét nghiệm được thêm 300 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành xét nghiệm sớm hơn kế hoạch là 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này dự định xét nghiệm trong thời gian bao lâu?

2) (0,5 điểm) Một bể bơi hình chữ nhật có độ dài đường chéo BC là 12 .m Góc tạo bởi đường chéo BC và chiều rộng AB của bể là 60 . Em hãy tính chiều dài AC của bể bơi.

Bài 5: (2,5 điểm) Cho tam giác ABCvuông tạiA AB AC

, có đường cao AHvà đường trung tuyến

,

.

AM H MBC

1) ChoAB6,BC10. TínhBH và sinACB;

2) Gọi Dlà điểm đối xứng của Aqua M.Chứng minh rằng: CD2BH BC. ;

3)Đường thẳng AHcắt hai đường thẳng BDvà CDlần lượt tại T và Q. Gọi Plà giao điểm của hai đường thẳng CTvàBQ. Chứng minh rằng: Tlà trực tâm của tam giác BCQvà BAP AQB.

---HẾT---

(2)

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

1) 1

2 50 3 2 18;

 3

2) 11 3

4 5 5 2;

 

3) 8 2 15

5 3 .

2

Hướng dẫn

1) 1

2 50 3 2 18

 3 2.5 2 3 2 1.3 2

  3

10 2 3 2 2

  

8 2.

2) 11 3

4 5 5 2

 

 

     

   

11. 4 5 3. 5 2

4 5 . 4 5 5 2 . 5 2

 

 

   

44 11 5 3 5 3 2

11 3

 

 

132 33 5 33 5 33 2 33

  

132 33 2 33

 

4 2.

 

3) 8 2 15

5 3

2

5 3

 

2 5 3

2

   

5 3 5 3

   

5 3 5 3 2 3

     

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

1) 2x 3 1 2) 4x212x 9 x

Hướng dẫn 1) 2x 3 1 (ĐKXĐ: 3

x 2) Với 3

x2, ta có 2x  3 1 2x 3 12x4  x 2 (TMĐK) Vậy x2.

(3)

2) 4x212x 9 x ĐKXĐ: x0

Ta có: 4x212x 9 x

2x3

2 x 2x 3 x

0

2 3

2 3

x

x x

x x

 

  

   

0 3 1 x

x x

 

 

 

3 1 x x

 

   ( tmđk)

Vậy x

 

1;3 .

Bài 3: (2, điểm) Cho hai biểu thức

3 A x

 x

2 3 9

3 9 x x

B x x

  

  với điều kiện x0,x9. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi x36.

2) Rút gọn biểu thức P A B  .

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M P.

x1

.

Hướng dẫn 1) Tính giá trị của biểu thức A khi x36.

Thay x36(tmđk) vào biểu thức ta có 36 6 2 9 3 A 36 3 

 2) Rút gọn biểu thức P A B  .

Với x0,x9.

2 3 9

3 3 9

x x x

P A B

x x x

     

  

 

    

     

3 2 3 3 9

3 3 3 3 3 3

x x x x x

x x x x x x

  

  

     

     

3 2 6 3 9 3 9

3 3 3 3

x x x x x x

x x x x

     

 

   

 

  

3 3

3 3

x

x x

 

 

3 3

 x

Vậy 3

P 3

 x

với x0, x9.

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M P.

x1

.

Với x0,x9

  

3 1

12 12

. 1 3 3 1

3 3 0 3

M P x x

x x

         

  

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là 1 khi x0. Bài 4: (2,0 điểm)

1) (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS – CoV – 2 cho toàn bộ người dân trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xét nghiệm được 500 người. Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày

(4)

xét nghiệm được thêm 300 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành xét nghiệm sớm hơn kế hoạch là 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này dự định xét nghiệm trong thời gian bao lâu?

Hướng dẫn 1) (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Gọi thời gian địa phương này dự định xét nghiệm theo kế hoạch là: x(ngày,x3) Thực tế, mỗi ngày địa phương đó xét nghiệm được: 500 300 800  (người) Thời gian thực tế địa phương này hoàn thành xét nghiệm là: x3(ngày)

Vì số người được xét nghiệm của địa phương đó trong dự định và thực tế là không đổi, nên ta có phương trình:

 

500 800 3

x x 500x 800x 2400

  

300x 2400

 

 

8 x TM

 

Vậy thời gian địa phương này dự định xét nghiệm theo kế hoạch là 8 ngày.

2) (0,5 điểm) Một bể bơi hình chữ nhật có độ dài đường chéo BC là 12 .m Góc tạo bởi đường chéo BC và chiều rộng AB của bể là 60 . Em hãy tính chiều dài AC của bể bơi.

Hướng dẫn Xét BAC vuông tại A có:

sin AC

B BC (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 

.sin 12.sin 60 6 3

AC BC B m

  

Vậy chiều dài AC của bể bơi là 6 3 m.

Bài 5: (2,5 điểm) Cho tam giác ABCvuông tạiA AB AC

, có đường cao AHvà đường trung tuyến

,

.

AM H MBC

1) ChoAB6,BC10. TínhBH và sinACB;

2) Gọi Dlà điểm đối xứng của Aqua M.Chứng minh rằng: CD2BH BC. ;

3)Đường thẳng AHcắt hai đường thẳng BDvà CDlần lượt tại Tvà Q. Gọi Plà giao điểm của hai đường thẳng CTvàBQ. Chứng minh rằng: Tlà trực tâm của tam giác BCQvà BAP AQB.

Hướng dẫn giải

(5)

1) ChoAB6,BC10. TínhBH và sinACB; Do ABCvuông tại Anên:

2 .

AB BH BC 2 62 10 3,6

BH AB cm

  BC   .

 6 3

sin 10 5

ACB AB

 BC  

2) Gọi Dlà điểm đối xứng của Aqua M.Chứng minh rằng: CD2BH BC. ;

Tứ giác ABDCcó hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường nên ABDClà hình bình hành.

Lại có góc A vuông nên ABDC là hình chữ nhật.

Suy ra CD2  AB2 BH BC. . (1)

3) Chứng minh rằng: T là trực tâm của tam giác BCQvà BAP AQB. Vì ABDC là hình chữ nhật nên BD QC .

Mặt khác QHBCnên T là trực tâm của BCQ. Khi đó PClà đường cao thứ ba.

Xét PBCvà HBQ: CBQ là góc chung

  90 BHQ BPC  

Do đó PBC∽HBQ (g.g) BP BC

BH BQ

  BP BQ BC BH.  . (2)

Từ (1) và (2) AB2BP BQ. AB BQ BP AB

 

Xét APBvà QAB:

ABQ là góc chung; AB BQ BP  AB Do đó APB∽QAB (c.g.c)

BAP BQA 

  (dpcm)

---HẾT--- P

Q T

D

B H M C

A

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tính chiều cao AH của mái nhà (đơn vị: mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Tính độ dài các đoạn thẳng BH AH ,.. +) Các cách làm khác nếu đúng

Tứ giác ABDC có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường nên ABDC là hình bình hành.. Lại có góc A vuông nên ABDC là hình

Bác An và bác Bình cùng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Sau một năm, tổng số tiền lãi mà hai bác nhận được là 40

Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1 giờ 20 phút đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?.. 2) Một chiếc nón có đường kính đáy

Họa tiết trên bóng lấy cảm hứng từ tinh thần thi đấu rực lửa của các chiến binh sao vàng và tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho môn

Tuy nhiên khi đóng vở vào các thùng, có 3 thùng bị hỏng không sử dụng được nên mỗi thùng còn lại phải đóng thêm 10 tập vở nữa mới hết.. Tính số thùng carton ban đầu

Trong 8 ngày đầu họ thực hiện đúng định mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt định mức đề ra mỗi ngày 5 sản phẩm, nên đã hoàn thành công việc sớm

Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d lớn nhất... Bài II điểm

con thuyền tạo với bờ một góc 35 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).. Gọi H là trung điểm

Biết diện tích của một hình vuông bằng diện tích của một hình chữ nhật có kích thước 14m và 3,5m thì cạnh hình vuông (đơn vị tính bằng mét)

thao tác đo thu được kết quả như hình vẽ. Hãy tính chiều cao của tháp. Cho ΔABC có đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB tại D. Chứng minh rằng ΔAED đồng dạng với ΔABC

Cho BC c ố định, A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nh ọn, chứng minh diện tích hình tròn ngoại ti ếp tam giác AEF

Lúc sắp khởi hành, đội được giao thêm 14 tấn hàng nữa. Do đó phải điều thêm 2 xe cùng loại và mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn hàng so với dự định. b) Chứng minh

Tính vận tốc riêng của ca nô tuần tra và vận tốc dòng nước khi di chuyển trên khúc sông này, biết vận tốc ca nô và vận tốc dòng nước đều không thay đổi. 2) Từ

Một công ty dự định điều động một số xe để chuyển 180 tấn hàng từ Hải Phòng về Hà Nội, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau.. Do nhu cầu thực tế cần chuyển thêm 28

2.. 2) N ếu học sinh có cách giải đúng mà khác với hướng dẫn chấm thì giáo viên thống nhất chia điểm d ựa vào hướng dẫn chấm dành cho câu hay ý đó. 3) Giáo viên

Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại một số địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid -19, một số tổ chức thiện nguyện dự định chở 180 tấn hàng chia đều bằng

Nhưng họ chỉ làm chung trong 3 giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong.. Vẽ bán

Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 1000 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành sớm hơn kế hoạch là 16 giờ. Hỏi theo kế hoạch,

Nếu hai đội làm riêng thì đội thứ hai cần nhiều hơn đội thứ nhất 5 ngày mới làm xong công việc đó.. Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng,

[r]

Khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đã cấp tăng thêm được 40 thẻ Căn cước so với kế hoạch.. Vì vậy, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm

b) Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12000 người trong một thời gian quy định.. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm