Bài: Một mái nhà chung Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót

Văn bản

(1)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

SGK/101

SGK/101

(2)

Tập đọc

Luyện đọc

Từ ngữ

Tìm hiểu bài

- lá biếc

- vòm cao

- Dím (nhím) - Gấc

- Cầu vồng SGK/101

SGK/101

- rập rình - tròn vo - rực rỡ

Một mái nhà chung

Định Hải

(3)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

Dím (nhím)

Dím (nhím)

(4)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

Gấc

Gấc

(5)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

Cầu vồng

Cầu vồng

(6)

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

1)Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?

-Nói đến mái nhà của chim, cá, dím, ốc và của bạn nhỏ

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

(7)

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

2)Mỗi mái nhà riêng có những nét gì đáng yêu?

-Mái nhà của chim: là nghìn lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh rập rình, mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc là vỏ tròn vo bên mình, mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc đỏ, hoa giấy lợp hồng.

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

(8)
(9)
(10)

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

4)Em muốn nói gì với những người bạn sống chung một mái nhà?

-Hãy yêu mái nhà chung .

-Hãy sống hoà bình dưới mái nhà chung.

Hãy giữ gìn, bảo vệ mái nhà chung .

(11)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Mái nhà của chim Lợp nghìn lá biếc Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất Mái nhà của ốc Tròn vobên mình Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng.

Mọi mái nhà riêng Có mái nhà chung Là bầu trời xanh Xanh đến vô cùng.

Mọi mái nhà riêng Có mái nhà chung Rực rỡ vòm cao Bảy sắc cầu vồng.

Bạn ơi, ngước mắt Ngước mắt lên trông

Bạn ơi, hãy hát Hát câu cuối cùng Một mái nhà chung Một mái nhà chung…

(12)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Mái nhà của chim Lợp nghìn lá biếc Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình Mái nhà của dím

Sâu tronglòng đất Mái nhà của ốc Tròn vobên mình Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng.

(13)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Mái Lợp Mái Sóng Mái Sâu

Mái Tròn Mái

Nghiêng Mái

Hoa

(14)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Mái Lợp Mái Sóng Mái Sâu

Mái Tròn Mái

Nghiêng Mái

Hoa

(15)

Tập đọc

Một mái nhà chung

Định Hải

(16)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now