TẢI XUỐNG PDF

Download (0)

Full text

(1)

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN TỔ:Sử - Địa – C Dân

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023 Môn:Lịch sử – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 601

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong tay

A. Thiên Hoàng. B. Tư sản. C. Tướng quân. D. Thủ tướng.

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị?

A. Đảng Quốc dân Đại hội(Quốc đại) thành lập.

B. Đảng Quốc đại đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

C. Đảng Quốc đại trở thành Đảng cầm quyền.

D. Giai cấp tư sản trở thành lực lượng chính trong xã hội.

Câu 3. Duyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 – 1918 ? A. Thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát.

B. Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.

C. Nga tấn công vào Đông Phổ.

D. Phe Hiệp ước thành lập.

Câu 4. Lãnh đạo phong trào Duy tân ở Trung Quốc là những người thuộc tầng lớp nào dưới đây ?

A. Quí tộc phong kiến. B. Sĩ phu yêu nước tiến bộ.

C. Nông dân yêu nước. D. Quí tộc tư sản hóa.

Câu 5. Cuộc cải cách Duy tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.

B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ.

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa- giáo dục.

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu 6. Vào cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX, ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Mĩ. B. Pháp. C. Đức. D. Anh.

Câu 7. Nước thực dân nào sau đây có diện tích thuộc địa lớn nhất ở châu Phi ? A. Mĩ. B. Pháp. C. Đức. D. Anh.

Câu 8. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ) có tính chất là A. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.

B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

C. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa.

D. chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.

Câu 9. Nhà văn tiêu biểu cho nền văn học Pháp từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỷ XX là A. Lép-tôn-xtôi. B. Mác Tuên. C. Lỗ Tấn. D. Vích-to Huy-gô.

Câu 10. Hình thức đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa tháng Mười ở Nga là gì?

A. Hòa bình đến khởi nghĩa vũ trang.

B. Biểu tình đến khởi nghĩa vũ trang.

Mã đề 601/trang 1/1

(2)

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Chính trị đến khởi nghĩa vũ trang.

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp có thời gian kéo dài nhất của nhân dân Lào là A. khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam.

B. khởi nghĩa của Pu-côm-bô.

C. khởi nghĩa của A-cha-Xoa.

D. khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

Câu 12. Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Bãi công chính trị. B. Biểu tình. C. Hòa bình. D. Vũ trang.

Câu 13. Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

A. Cách mạng vô sản. B. Cách mạng Dân chủ tư sản.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Cách mạng Dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 14. Vì sao từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1917 Đảng Bôn sê vich lựa chọn phương pháp đấu tranh hòa bình?

A. Đảng Bôn sê vich hỏa thiệp với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

B. Tranh thủ thời gian để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

C. Xảy ra mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ của Đảng Bônsêvich.

D. Đảng Bônsêvich đàm phán với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 15. Năm 1921, nước Nga Xô viết thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách kinh tế mới. B. Chính sách quốc phòng toàn dân.

C. Chính sách cộng sản thời chiến. D. Chính sách tổng động viên.

II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại hậu quả gi?

Câu 2. ( 2 điểm) So sánh các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại với cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga theo bảng sau:

Nội dung Cách mạng Tư sản thời cận đại Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Nhiệm vụ Lãnh đạo Lực lượng Tính chất

Câu 3 ( 1 điểm) Từ hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918), hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

HẾT

Mã đề 601, trang 2/2

(3)

(4)

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN TỔ; LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ- C DÂN

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP 11 CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022- 2023

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM)

CÂU 601 602 603 604

1 C A A A

2 A C C B

3 A A B C

4 B B D D

5 C B A A

6 B D B B

7 D C C C

8 C A B D

9 D C C B

10 C C D A

11 A A D D

12 D D A A

13 B B D B

14 B D B C

15 A B A D

II.PHẦN TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM)

Mã đề: 601,603

Câu 1. (2 điểm) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại hậu quả gi?

Chiến tranh thé giới thứ nhất 1914 – 1918 đã gây ra những thảm họa

nặng nề đối với nhân loại. 0,25 đ

khoảng 1,5 tỉ người bị lôi vào vòng khói lửa chiến tranh, 0,25đ 10 triệu người chết,trên 20 triệu người bị thương. 0,25đ

Nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. 0,25đ

Nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy, chi phí cho chiến tranh 85 tỉ đô

la. 0,25đ

(5)

Các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mĩ….. 0,25đ Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga, nhà nước Xô viết được thành

lập, 0,25đ

đánh đáu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới. 0,25đ

Câu 2. ( 2 điểm) So sánh các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại với cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga theo bảng sau:

Nội dung Cách mạng Tư sản thời

cận đại Cách mạng tháng Hai

năm 1917 ở Nga Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong

kiến…. Lật đổ chế độ phong

kiến Nga Hoàng 0,5 đ Lãnh đạo Giai cấp Tư sản và Quý

tộc mới Giai cấp Vô sản ( Đảng

Bôn sêvích) 0,5đ

Lực lượng Các tầng lớp nhân dân

chủ yếu là nông dân Công – Nông - Binh 0,5đ Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản Cách mạng dân chủ tư

sản kiểu mới 0.5đ Câu 3 ( 1 điểm) Từ hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918), hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

-Qua cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất chứng tỏ chủ nghĩa đế quốc là

nguồn gốc của chiến tranh xâm lược. 0,25 đ

Nhân loại toàn thế giới đoàn kết, chung tay đấu tranh để ngăn chặn

các thế lực đế quốc hiếu chiến phản động, 0,25 đ dựa vào tổ chức Liên hợp quốc và các nguyên tắc hoạt động của liên

hợp quốc để đấu tranh. 0,25 đ

Tất cả các nước cùng nhau hợp tác – đối thoại và cùng phát triển. 0,25 đ Mã đề: 602,604

Câu 1: ( 2 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước

và số phận của hàng triệu người Nga. 0,25đ

(6)

Một kỷ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước Nga: 0,25đ Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng

khỏi ách bóc lột, 0,25đ

đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. 0,25đ

Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới, 0,25đ

cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho 0,25đ

phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân lao động và 0,25đ

các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 0,25 đ

Câu 2. ( 2 điểm) So sánh cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với cách mạng tháng Mười Nga theo bảng sau:

Nội dung Cách mạng tháng Hai năm

1917 ở Nga Cách mạng tháng Mười nga Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong kiến

Nga Hoàng Lật đổ chính quyền của giai cấp

Tư sản 0,5 đ

Lãnh đạo Giai cấp Vô sản ( Đảng

Bôn sêvích) Giai cấp Vô sản ( Đảng Bôn

sêvích) 0,5 đ

Lực lượng Công – Nông - Binh Công – Nông - Binh 0,5đ

Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản

kiểu mới Cách mạng xã hội chủ nghĩa 0,5 đ Câu 3 ( 1 điểm) Từ hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918), hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

-Qua cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất chứng tỏ chủ nghĩa đế quốc là

nguồn gốc của chiến tranh xâm lược. 0,25 đ

Nhân loại toàn thế giới đoàn kết, chung tay đấu tranh để ngăn chặn các thế

lực đế quốc hiếu chiến phản động, 0,25 đ

dựa vào tổ chức Liên hợp quốc và các nguyên tắc hoạt động của liên hợp

quốc để đấu tranh. 0,25 đ

Tất cả các nước cùng nhau hợp tác – đối thoại và cùng phát triển 0,25 đ HẾT

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in