ĐẠO ĐỨC 3 - TUẦN 28 - THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HKII VÀ CUỐI NĂM

27  Download (0)

Full text

(1)

MÔN : ĐẠO ĐỨC

BÀI: THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ II

TUẦN 28

(2)

MỤC TIÊU

Ôn tập các kiến thức đã học: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác; Tiết kiệm và ảo vệ nguồn nước; Chăm soc cây trồng vật nuôi.

Thực hành các kỹ năng hành vi đạo đức theo kiến thức đã học. Áp dụng và thực hành hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc.

(3)

+ Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

+Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

+Chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

(4)
(5)

Bài 1: Đưa thẻ đúng (màu xanh) nếu tán thành, đưa thẻ sai (màu đỏ) nếu không tán thành cho những ý kiến sau:

1.Tự ý sử dụng thư từ, sách vở, đồ dùng của người khác khi chưa được phép.

2. Xem trộm nhật kí của người khác.

3. Nhận giùm thư khi hàng xóm đi vắng.

4. Lấy sách, truyện của người khác để đọc rồi lại cất trả vào chỗ cũ.

Thẻ đỏ Thẻ xanh

5. Sử dụng đồ của người khác xong rồi mới hỏi mượn.

(6)

Tôn trọng tài sản của người

khác là hỏi mượn khi cần,

chỉ sử dụng khi được phép,

giữ gìn bảo quản cẩn thận

khi sử dụng.

(7)

Bài 2: Hãy giải quyết các tình huống sau :

THẢO LUẬN NHÓM 2

Tình huống 1: Bạn em có quyển truyện tranh mới để trong cặp, giờ ra chơi, em muốn mượn xem nhưng chẳng thấy bạn đâu.

Tình huống 2: Giờ ra chơi, Thịnh chạy làm rơi mũ. Thấy vậy mấy bạn lấy mũ làm bóng đá.

Nếu có mặt ở đó , em sẽ làm gì?

(8)

Tình huống 1: Bạn em có quyển truyện tranh mới để trong cặp, giờ ra chơi, em muốn mượn xem nhưng chẳng thấy bạn đâu.

Chạy tìm bạn và mượn bạn cuốn

truyện, được sự đồng ý của bạn em mới lấy

xem.

(9)

Tình huống 2:Giờ ra chơi, Thịnh chạy làm rơi mũ. Thấy vậy mấy bạn lấy mũ làm bóng đá. Nếu có mặt ở đó , em sẽ làm gì?

Em sẽ nhặt mũ lên, phủi bụi trên mũ.Nhắc nhở các bạn khác đã có hành vi

thiếu tôn trọng tài sản của

người khác và chạy lại đưa

mũ cho bạn.

(10)

6 3 2

5 4

1

(11)

Câu 1. Nước được sử dụng ở đâu ?

A. Miền núi.

B. Miền biển.

C. Đồng bằng.

D. Cả 3 đáp án trên.

(12)

6 3 2

5 4

1

(13)

Câu 2. Con người đang dùng nước để làm gì ?

A. Nước được dùng trong sinh hoạt .

B. Nước dùng để chăm sóc cây trồng và sản xuất nông nghiệp.

D. Cả ba đáp án trên.

C. Nước dùng vào trong sản xuất công nghiệp và xây dựng.

(14)

6 3 2

5

4

(15)

Câu 3. Theo em, việc làm không gây ô nhiễm nguồn nước?

A. Do con người đổ rác thải sinh hoạt, chất thải y tế bừa bãi, phun thuốc trừ sâu.

B. Phân bón quá liều lượng và hoạt động trong công nghiệp,…

D. Do mưa lũ, băng tan, gió bão, núi lửa phun trào, xác chết động vật,…

C. Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau.

(16)

6 3 5

4

(17)

Câu 4. Việc làm nào thể hiện gây ô nhiễm nguồn nước?

A. Sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe.

B. Đổ chất thải sinh hoạt, nước thải của nhà máy ra ao hồ, sông, suối,…

D. Cần xử lí nước thải của nhà máy, bệnh viện.

C. Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường.

(18)

6 5

4

(19)

Câu 5. Những việc làm nào gây lãng phí nguồn nước?

A. Tắt khóa vòi nước khi không sử dụng.

B. Sử dụng nước tiết kiệm hợp lí.

D. Tuyên truyền người dân bảo vệ, tiết kiệm vì nước là nguồn tài nguyên quý giá.

C. Nước sạch không bao giờ cạn, nước giếng khoan, giếng Khơi không mất tiền nên không cần tiết kiệm.

(20)

6

5

(21)

Câu 6. Theo em, việc làm nào tiết kiệm nguồn nước ? A. Sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tuyên truyền người

dân bảo vệ, tiết kiệm vì nước là nguồn tài nguyên quý giá.

B. Nước sạch không bao giờ cạn.

D. Đáp án B và C đúng.

C. Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên Không cần tiết kiệm.

(22)

6

(23)

Nước là tài nguyên quý và chỉ có hạn. Vì vậy chúng ta cần

phải sử dụng hợp lí tiết kiệm và

bảo vệ để nguồn nước không bị

ô nhiễm.

(24)
(25)

Bài 3: Hãy ghép các tình huống ở cột A với các tình huống ở cột B cho phù hợp:

1.Em nhìn thấy một bạn nhỏ đi lên bãi cỏ có ghi biển cấm.

1.Em nhìn thấy một bạn nhỏ đi lên bãi cỏ có ghi biển cấm.

2. Em được phân công tưới cây và nhổ cỏ ở vị trí lớp mình. Thấy cây của lớp bên cạnh chưa được tưới nước

2. Em được phân công tưới cây và nhổ cỏ ở vị trí lớp mình. Thấy cây của lớp bên cạnh chưa được tưới nước

5.Chăm sóc cho vật nuôi bằng cách 5.Chăm sóc cho vật nuôi bằng cách 4.Chúng ta có thể chăm sóc cho cây trồng bằng cách.

4.Chúng ta có thể chăm sóc cho cây trồng bằng cách.

3. Em đang cùng bạn chơi nhảy dây rất vui thì mẹ gọi về bảo em cho mèo ăn.

3. Em đang cùng bạn chơi nhảy dây rất vui thì mẹ gọi về bảo em cho mèo ăn.

Cột A Cột A

B.Em sẽ tưới cây, bón phân, tỉa lá, bắt sâu, không bẻ cành, chặt, dẫm đạp...

B.Em sẽ tưới cây, bón phân, tỉa lá, bắt sâu, không bẻ cành, chặt, dẫm đạp...

E. Em sẽ cho các con vật ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe, vệ sinh, tiêm chủng.

E. Em sẽ cho các con vật ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe, vệ sinh, tiêm chủng.

A.Em chào các bạn và về cho mèo ăn.

A.Em chào các bạn và về cho mèo ăn.

D. Em sĩ khuyên bạn đi đường vòng, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan xung quanh.

D. Em sĩ khuyên bạn đi đường vòng, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan xung quanh.

C.Em tưới cây giúp các bạn lớp bên cạnh.

C.Em tưới cây giúp các bạn lớp bên cạnh.

Cột B Cột B

(26)

Cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích và niềm vui cho con người. Mọi

người cần tham gia chăm sóc, bảo

vệ cây trồng, vật nuôi.

(27)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in