KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TÁCH LOẠI DẦU CÓ TRONG NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN

62  Tải về (0)

Văn bản

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TÁCH DẦU TRONG NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHỰA THIÊN THIỆN. Tên đề tài: Khảo sát hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp tách dầu trong nước thải Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Hải Phòng. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, phòng Quản lý khoa học và quan hệ đối ngoại, các thầy cô trong khoa Kỹ thuật môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện.

Ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động công nghiệp gây ra ngày càng trầm trọng, trong đó nước thải nhiễm dầu là một trong những loại nước thải độc hại nhất. Để góp phần vào lĩnh vực này và tìm ra một loại vật liệu mới để xử lý dầu mỏ, nhiệm vụ chúng tôi đặt ra trong luận văn này là đánh giá hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất.

TỔNG QUAN

Một vài nét về công nghiệp sản xuất nhựa

Bên cạnh những mặt tích cực ngành nhựa cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường: không khí, nước và đất. Trong các khía cạnh tác động của ngành nhựa đến môi trường nước do hoạt động sản xuất gây ra như sản phẩm điện lạnh, rửa thiết bị, khuôn mẫu… cần xem xét, đánh giá phù hợp.

Đối tượng nghiên cứu

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Hải Phòng còn gây ra các tác động khác đến môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Môi trường không khí: Do đặc điểm của quy trình sản xuất cũng như loại sản phẩm, các tác nhân có thể gây ô nhiễm môi trường không khí như khí HCl, khói cyclohexanol, khói bụi và tiếng ồn. Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất phần lớn là sản phẩm nhựa hư hỏng hoặc nhựa không tái tạo (duroplastics), là cặn bã quá trình đốt cháy hoặc nhựa PP, PVC, PE không tái tạo.

Quy trình công nghệ sản xuất nhựa

 • Công nghệ máy ép đùn
 • Công nghệ máy ép thủy lực

Chất thải rắn: Chất thải rắn từ sinh hoạt của công ty là giấy và rác thải sinh hoạt. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (hạt nhựa) Đùn tạo hình ống Làm nguội chân không. Đánh giá tác động của nước thải Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Hải Phòng đến môi trường khu vực.

Đánh giá ảnh hưởng nước thải của Công ty Cổ Phần Nhưa Thiếu Niên Tiền

 • Nguồn phát sinh nước thải
 • Các tác động đối với môi trường nước khi xả nước thải nhiễm dầu vào môi

Khi xả nước thải nhiễm dầu vào nguồn nước, lượng oxy hòa tan dự trữ trong nước nguồn sẽ giảm do oxy bị tiêu hao cho quá trình oxy hóa các sản phẩm dầu, cản trở quá trình sục khí của bề mặt nước. Ngoài ra, dầu trong nước có thể chuyển hóa thành các chất hóa học khác gây độc hại cho con người và thủy sinh vật. Ngoài những hậu quả xấu đối với môi trường nước mặt đã đề cập, nước thải chứa dầu có thể ngấm vào đất hoặc cuốn theo nước mưa vào các tầng ngậm nước và do đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. bốc mùi hôi thối không thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, thiết bị

Nhũ tương dầu nước, phương pháp chế tạo và sự phá vỡ nhũ tương

 • Nhũ tương
 • Các phương pháp chế tạo nhũ tương
 • Sự phá vỡ nhũ tương

Nhũ tương được phân loại theo bản chất của pha phân tán và môi trường phân tán hoặc theo nồng độ của pha phân tán trong hệ. Nhũ tương loại 1 thường được ký hiệu là D/N: pha phân tán là dầu và pha liên tục là nước. Nhũ tương loại hai thường được ký hiệu là N/D: pha phân tán là nước và pha liên tục là dầu.

Độ ổn định tổng hợp của nhũ tương phụ thuộc nhiều vào bản chất và chất nhũ hóa trong hệ thống. Trong một giới hạn nhất định, việc tăng tỷ lệ chất nhũ hóa trong hệ thống sẽ làm tăng tính ổn định của hệ nhũ tương. Bản chất của chất nhũ hóa không chỉ quyết định độ ổn định mà còn là loại nhũ tương.

Trong quá trình nhũ hóa, chất nhũ hóa không chỉ ổn định nhũ tương mà còn xác định loại nhũ tương. Trong thời gian gần đây, để ổn định nhũ tương chuyển tiếp, chất nhũ hóa được sử dụng rộng rãi. Trong thực tế, nhũ tương được điều chế bằng cách phân tán cơ học pha phân tán và môi trường phân tán với sự có mặt của chất nhũ hóa tương ứng.

Nhũ tương dầu/nước được sản xuất bằng cách sử dụng chất nhũ hóa ion.

Các phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu

 • Phương pháp hóa lý
 • Phương pháp sinh học
 • Phương pháp cơ học
 • Phương pháp hấp phụ

Tất cả các nhũ tương có thể bị phá vỡ khi một chất hoạt động bề mặt được thêm vào hệ thống sẽ thay thế chất nhũ hóa khỏi chất hấp phụ nhưng không thể tự ổn định nhũ tương. Phương pháp hấp phụ để xử lý nước nhờn là một phương pháp có hiệu quả cao. Các loại hấp phụ khác nhau cũng như một số chất hấp phụ có thể được sử dụng để xử lý dầu trong nước.

Hầu hết các chất hấp phụ có diện tích bề mặt riêng lớn hoặc có ái lực mạnh với các phân tử và ion chất tan. Ngoài ra, phương pháp hấp phụ thường được dùng để loại bỏ mùi, màu, khí độc, chất hữu cơ khó phân hủy trong nước, khí thải. Hấp phụ vật lý luôn có quá trình ngược lại: phản hấp phụ.

Với mỗi nồng độ chất hấp phụ trong môi trường ta có một trạng thái cân bằng khác nhau. Các chất hấp phụ dùng để hấp phụ dầu thường có tỷ trọng rất thấp, kể cả khi chứa đầy dầu nên luôn nổi trên mặt nước để thuận lợi cho việc thu gom cơ học. Tuỳ theo yêu cầu và tính chất của từng loại nước thải dầu mỡ mà người ta sử dụng nhiều loại vật liệu hấp phụ khác nhau.

Có thể sử dụng vỏ trấu làm vật liệu mới có khả năng hấp thụ dầu đáp ứng ứng dụng trong xử lý nước thải.

THỰC NGHIỆM

 • Thu thập mẫu
  • Thời gian lấy mẫu
  • Vị trí lấy mẫu
  • Dụng cụ lấy mẫu
  • Cách lấy mẫu
  • Phương pháp đánh giá nhanh môi trường
  • Phương pháp so sánh
  • Phương pháp phân tích tổng hợp
 • Xử lý sơ bộ mẫu
 • Các phương pháp phân tích dầu trong nước
  • Phương pháp khối lượng
  • Các phương pháp khác
 • Nghiên cứu thực nghiệm tách loại dầu trong nước sử dụng vỏ trấu để hấp
  • Dụng cụ, hóa chất và chuẩn bị vật liệu hấp phụ
  • Trình tự thực nghiệm

Phương pháp đánh giá nhanh môi trường là phương pháp thu thập và cập nhật nhanh các số liệu phản ánh hiện trạng môi trường trong các năm tiếp theo. Đánh giá môi trường nhanh cho phép thu thập nhiều dữ liệu môi trường trong một khu vực cùng một lúc, điều này khó thực hiện với các phương pháp khác. Tuy nhiên, đánh giá nhanh môi trường là phương pháp thu thập thông tin theo hướng định tính, ít định lượng, nhất là về các vấn đề môi trường tự nhiên.

Là phương pháp phân tích dữ liệu thu thập được và so sánh với các chỉ tiêu môi trường do nhà nước quy định. Để phân tích dầu trong nước ta có các phương pháp sau: 2.4.1 Phương pháp khối lượng. Ngoài phương pháp trọng lượng để xác định hàm lượng dầu trong nước, nhiều phương pháp khác nhau cũng được sử dụng.

Nguyên lý của phương pháp này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của người thực hiện. Nguyên tắc của quy trình này là làm bay hơi mẫu phân tích để chiết xuất dầu và các dẫn xuất dầu, sau đó xác định hàm lượng bằng các phương pháp xác định. Sau đó, sử dụng các phương pháp xác định trọng lượng định lượng có độ chính xác cao, xác định hàm lượng các sản phẩm dầu mỏ trên một đơn vị diện tích bề mặt nước.

Theo chủ đề đã trình bày ở trên, phương pháp nghiên cứu được lựa chọn ở đây là phương pháp hấp phụ.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

 • Kết quả hàm lượng dầu tại các vị trí lấy mẫu
 • Kết quả hàm lượng dầu xác định được khi dùng phương pháp tích Method
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ, thời gian hấp phụ, tốc độ
  • Khảo sát hàm lượng dầu trong mẫu trắng
  • Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu: Ảnh hưởng của lượng chất hấp
  • Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu: Ảnh hưởng của thời gian phụ
  • Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu: Ảnh hưởng của tốc độ khuấy
 • Đề xuất quy trình xử lý nước nhiễm dầu

Trấu là phụ phẩm sinh ra từ hoạt động nông nghiệp trong quá trình sản xuất lúa gạo của người nông dân. Với đặc tính là chất thải thông thường, dễ kiếm, giá trị kinh tế không cao, nó có khả năng hấp phụ các tạp chất trong nước. Ở một số nơi, trấu thậm chí còn được sử dụng để lọc nước.

Hàm lượng dầu của nước thải trong nước mặt của nhà máy nhựa Tiền Phong - Hải Phòng trước khi xử lý là 20 (mg/l). Khả năng hấp phụ của trấu dần trở nên tuyến tính với sự gia tăng khối lượng trấu, nhưng sự gia tăng này chỉ đạt đến một điểm nhất định khi. Lúc này quá trình dầu bám vào ống hút không còn là quy luật hấp phụ đơn thuần nữa mà chuyển sang cơ chế khác, chẳng hạn như quá trình keo tụ, trong đó các hạt lơ lửng kết hợp lại trên bề mặt chất hấp phụ bão hòa dầu.

Khi đứng yên hiệu suất hấp phụ là thấp nhất, đến tốc độ hiệu dụng 320 vòng/phút thì tốc độ khuấy trộn tăng lên rõ rệt. Hai tháp hấp phụ được nhồi trấu và thể tích phụ thuộc vào lượng nước thải cần hấp phụ. Nước thải nhiễm dầu sẽ đi qua lưới chắn rác và chất thải rắn, sau đó đi vào bể lắng một thời gian, cặn sẽ lắng một phần; Phần nước thải phía trên sẽ lần lượt đi qua tháp hấp phụ thứ nhất.

Nghiên cứu cho thấy vỏ trấu có khả năng hấp phụ dầu trong nước. Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ dầu của trấu cao, hiệu quả xử lý cao. Đề xuất công nghệ xử lý nước ô nhiễm dầu bằng trấu: công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm dầu có thể ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp có hàm lượng dầu tương đối thấp như ngành sản xuất nhựa, máy móc.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại