Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Ngoãn

56  Tải về (0)

Văn bản

Tuy nhiên, công tác quản lý cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc quản lý cấu hình máy tính tại các khoa, trường. Làm đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài “Xây dựng hệ quản lý cấu hình máy tính trong mạng LAN”. Mục tiêu chính của đồ án là giúp em hệ thống hóa các kiến ​​thức cơ bản về mạng, trong đó chú trọng tìm hiểu các phương pháp lập trình socket và cơ chế hoạt động của mô hình client-server giúp các máy tính trong mạng LAN dễ dàng tiếp cận với nhau. Sau đó, xây dựng hệ thống quản lý cấu hình máy tính mạng LAN giúp người quản lý ghi nhận thông tin cấu hình máy, những thay đổi khách quan hoặc chủ quan của cấu hình máy.

MẠNG MÁY TÍNH

Nhu cầu phát triển máy tính

 • Mạng cục bộ LAN (Local Area Network)
 • Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)
 • Mô hình xử lý mạng tập trung
 • Mô hình xử lý mạng phân phối
 • Mô hình xử lý mạng cộng tác
 • Workgroup
 • Domain
 • Mạng ngang hàng (peer to peer)
 • Mạng khách chủ (Client – Server)
 • Hình trạng mạng (Network Topology)
 • Mạng hình sao (Star)
 • Mạng trục tuyến tính (Bus)
 • Mạng hình vòng (Ring)

Mô hình mạng cộng tác xử lý bao gồm nhiều máy tính có thể kết hợp với nhau để thực hiện một nhiệm vụ. Khi đó, hệ thống có các máy tính chuyên dụng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và quản lý các máy trạm. Một hệ thống máy tính sử dụng các tài nguyên và dịch vụ này được gọi là máy khách.

Giao thức mạng

 • Giao thức IP( Internet Protocol )
  • Tổng quát
  • Các giao thức trong mạng IP
  • Các bước hoạt động của giao thức IP
 • Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)
 • Giao thức UDP (User Datagram Protocol)

Dịch vụ TCP được cung cấp bởi kết nối logic giữa một cặp đầu nối TCP/IP. Trong phương thức thụ động, người dùng yêu cầu TCP chờ yêu cầu kết nối từ xa đến thông qua trình kết nối TCP/IP (cục bộ). Với phương thức hoạt động, người dùng yêu cầu TCP mở kết nối tới đầu nối TCP/IP từ xa.

Khi người dùng gửi yêu cầu mở kết nối, họ sẽ nhận được hai tham số phản hồi TCP. Sau khi kết nối được mở, quá trình truyền dữ liệu có thể diễn ra trên kết nối. Các bước thực hiện khi truyền và nhận dữ liệu: Sau khi kết nối được thiết lập, người dùng gửi và nhận dữ liệu.

Chức năng nhận: Tại trạm đích, TCP sẽ lưu trữ dữ liệu trong bộ đệm được liên kết với mỗi kết nối. Khi nó nhận được chức năng Đóng, TCP sẽ gửi tất cả dữ liệu còn lại trong bộ đệm, thông báo rằng nó đang đóng kết nối. Chức năng kết thúc: Người dùng có thể đóng bất kỳ kết nối nào và sẽ không nhận dữ liệu qua kết nối đó nữa.

TCP thông báo cho TCP từ xa rằng kết nối đã bị hủy và TCP từ xa thông báo cho người dùng của nó.

Các giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN

 • Giao thức chuyển mạch (yêu cầu và chấp nhận)
 • Giao thức đường dây đa truy cập với cảm nhận va chạm
 • Giao thức dùng thẻ bài vòng (Token ring)
 • Giao thức dùng thẻ bài cho dạng đường thẳng (Token bus)

Có nhiều giao thức khác nhau để truy cập phương tiện vật lý, nhưng chúng thuộc hai loại: giao thức truy cập ngẫu nhiên và giao thức truy cập có kiểm soát. Các trạm phải kiểm tra xem gói dữ liệu có đi qua hay không. Nếu hai trạm đang sử dụng liên kết cùng một lúc, giao thức phải phát hiện ra điều này và các trạm phải ngừng truy cập, đợi lần tiếp theo vào các thời điểm ngẫu nhiên khác nhau.

Trạm tiếp tục kiểm tra kết nối cho đến khi đường truyền rõ ràng và sau đó truyền dữ liệu. Trạm tiếp tục kiểm tra liên kết cho đến khi liên kết không hoạt động và sau đó truyền dữ liệu với xác suất xác định trước p (0 < p < 1). Đây là một giao thức truy cập có kiểm soát, chủ yếu sử dụng kỹ thuật chuyển mã thông báo để cấp quyền truy cập vào đường truyền, tức là quyền truyền dữ liệu.

Mã thông báo ở đây là một đơn vị dữ liệu đặc biệt mà kích thước và nội dung (bao gồm cả thông tin điều khiển) được chỉ định riêng cho từng giao thức. Theo giao thức mã thông báo vòng, trong một cáp liên tục có một mã thông báo chạy quanh mạng. Mã thông báo là một đơn vị dữ liệu đặc biệt trong đó có một bit biểu thị trạng thái sử dụng của nó (bận hoặc không hoạt động). Trong các giao thức này, cần phải giải quyết hai vấn đề có thể dẫn đến lỗi hệ thống.

Đây là một giao thức truy cập được kiểm soát nội bộ để cấp quyền truy cập đường truyền cho các trạm có yêu cầu truyền dữ liệu. Mã thông báo được phân phối trong một vòng lặp logic được thiết lập bởi các trạm đó.

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH SOCKET

Socket

 • Định nghĩa
 • Phân loại
 • Chức năng
 • Nguyên lý hoạt động
 • Cơ chế vận hành của mô hình Client-Server

Mô hình xử lý mạng trên có thể triển khai trên hệ thống phần cứng hoặc phần mềm cài đặt trên Server Ưu điểm: dữ liệu an toàn, dễ sao lưu và diệt virus. Mặc dù dữ liệu được xử lý và lưu trữ cục bộ, các máy tính này được nối mạng với nhau để chúng có thể trao đổi dữ liệu và dịch vụ. Nhược điểm: Dữ liệu rời rạc khó đồng bộ, sao lưu và dễ bị nhiễm virus.

Ưu điểm: Do dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, sao lưu và đồng bộ với nhau. TCP là giao thức "hướng kết nối", nghĩa là phải thiết lập kết nối giữa hai thiết bị TCP trước khi chúng có thể trao đổi dữ liệu. Trước khi dữ liệu được truyền giữa hai trạm, cần thiết lập kết nối TCP giữa chúng và khi không còn nhu cầu truyền dữ liệu, kết nối này sẽ được giải phóng.

Trong mỗi chức năng cũng có các tham số trao đổi dữ liệu. Nếu dữ liệu được đánh dấu bằng cờ PUSH, tất cả dữ liệu trong bộ đệm (bao gồm cả dữ liệu đã lưu trước đó) sẽ được chuyển tiếp tới người dùng. Nói chung, việc nhận và gửi dữ liệu của TCP tới người dùng mục tiêu phụ thuộc vào việc triển khai cụ thể.

Một trạm muốn gửi dữ liệu phải đợi cho đến khi nhận được mã thông báo miễn phí. Các cổng này cho phép một tiến trình nhận và gửi dữ liệu với các tiến trình khác. Khi một quá trình được gán một số cổng, nó có thể nhận dữ liệu được gửi đến cổng đó từ các quá trình khác.

Trong bước thứ hai, chúng ta thấy rằng chương trình ứng dụng phải chọn giao thức mà nó định sử dụng để trao đổi dữ liệu. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét chi tiết cách socket trao đổi dữ liệu với từng loại giao thức.

Lập trình Socket

 • Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets
 • Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp Socket
 • Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng

Mục đích của lớp UDPClient là lập trình với giao thức UDP, với giao thức này hai bên không cần thiết lập kết nối trước khi gửi nên mức độ tin cậy không cao. Để đảm bảo độ tin cậy trong các ứng dụng mạng, một giao thức khác cũng được sử dụng gọi là giao thức kết nối: TCP (Transport Control Protocol). TcpClient (RemoteHost: String, Int32) Tạo đối tượng TcpClient và kết nối với máy có địa chỉ và số cổng được chuyển.

StreamWriter để chúng ta có thể gửi và nhận dữ liệu thông qua các phương thức. Ứng dụng máy chủ khác với ứng dụng khách ở chỗ nó luôn lắng nghe và chấp nhận các kết nối đến từ máy khách. Tạo TcpListener và lắng nghe các kết nối đến trên cổng và địa chỉ IP được chỉ định.

Ứng dụng dừng ở lệnh này cho đến khi có kết nối đến). UDP (Giao thức gói dữ liệu người dùng hoặc Giao thức xác định người dùng) là một giao thức không kết nối, có nghĩa là một bên có thể gửi dữ liệu cho bên khác mà không cần biết bên đó đã sẵn sàng hay chưa. Nói cách khác, không cần thiết lập kết nối giữa hai bên khi trao đổi thông tin.) Giao thức này không đáng tin cậy bằng giao thức ICP, nhưng nó nhanh chóng và dễ thiết lập. Trong .NET, lớp UDPClient (trong System.Net.Socket) chứa chức năng của giao thức UDP.

Đa luồng thường được sử dụng trong các chương trình máy chủ, cần chấp nhận nhiều kết nối từ máy khách cùng một lúc.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

 • Mô tả bài toán
 • Phân tích và thiết kế hệ thống
  • Phân tích và thiết kế các chức năng chương trình
  • Thiết kế các lớp
 • Một số giao diện chương trình
  • Giao diện phía Client
  • Giao diện phía Server
 • Hướng dẫn sử dụng

Máy chủ yêu cầu tạo một ổ cắm để sử dụng các dịch vụ của tầng vận chuyển. Listen() : Máy chủ lắng nghe yêu cầu kết nối từ máy khách trên cổng được chỉ định. Đóng kết nối khi hoàn tất và trở về chế độ nghe chờ kết nối mới.

Máy chủ sau so sánh các tệp mới trong phần Gỡ lỗi và các tệp cũ trong phần OldDoc và hiển thị thông tin cấu hình PC trên màn hình dưới dạng cây. Sử dụng lớp XmlDocument, tạo một thể hiện của lớp này và sau đó gọi phương thức Tải bằng tên tệp, Luồng, TextReader hoặc XmlReader (bạn cũng có thể cung cấp URL trỏ đến tài liệu XML). Để lấy địa chỉ IP và hostname của máy tính hiện tại, chúng ta sử dụng các phương thức GetHostName() và GetHostByName() của lớp System.Net. Sau khi truy cập thông tin hệ thống được hiển thị trên màn hình Dos, chúng tôi ghi thông tin đó vào tệp .XML bằng phương thức trong lớp.

Socket(): Client yêu cầu tạo socket để sử dụng các dịch vụ tầng vận chuyển, thông thường hệ thống sẽ tự động gán số cổng còn trống cho socket của client. Nếu nhận được yêu cầu kết nối từ máy khách để tải tệp xuống, máy chủ chấp nhận và tiếp tục nhận tệp. Đồ án sử dụng các chức năng có sẵn trong môi trường MS Visual Studio 2005 gồm ứng dụng truyền file giữa 2 máy tính (Client-Server) sử dụng giao thức TCP/IP cũng như lưu trữ, quản lý thông tin, cấu hình máy tính trong mạng LAN. .

Hướng phát triển trong tương lai: Thực nghiệm cho thấy hướng nghiên cứu có thể tiếp tục nâng cấp để đưa vào sử dụng, đầu tiên là các mô hình nhỏ dùng cho mạng cục bộ tại các phòng ban, sau đó phát triển và đưa vào sử dụng trên diện rộng để cải thiện tốc độ đường truyền, tiện ích lưu trữ và quản lý khoa học.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại