Công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN là người có quốc tịch VN

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA LÊN TRANG WEB TRƯỜNG Họ và tên GV: Phạm Hoàng Sang

Môn dạy: Sử - GDCD

Nội dung đưa lên website: Tài liệu ôn tập môn giáo dục công dân

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 6 TUẦN 20->24/4/2020

BÀI 13: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I.NỘI DUNG BÀI HỌC

+ Công dân là người dân của một nước.

- Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước.

- Công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN là người có quốc tịch VN. Mọi người dân ở nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN đều có quyền có quốc tịch.

+ Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Quốc tịch thể hiện mối quan hệ đó.

- Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quốc tịch VN.

- Được hưởng các quyền công dân và mà Pháp luật quy định…..

- Nhà nước CHXHCN Việt Nam bảo vệ và đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

- HS phải cố gắng phấn đáu học tập đẻ xây dựng đất nước.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức để có ích cho đất nước…

II. BÀI TẬP (Các em ghi ra vở làm xong chụp hình gởi qua zalo cá nhân thầy để thầy chấm điểm) 1. Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. Hoa sinh

ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhiều khi Hoa băn khoăn suy nghĩ: ‘Mình có phải là công dân Việt Nam không?”. Theo em, Hoa có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?

Trả lời: ………

2. Theo em học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước?

Trả lời: ………

*Chú ý: Nếu có gì không hiểu liên hệ thầy Phạm Hoàng Sang - ĐT: 0937443724

- Gmail: hoangsang15@gmail.com

Duyệt của Ban giám hiệu KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

________

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Phạm Hoàng Sang

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now