Bài giảng; Giáo án - Trường TH Yên Đức #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-ro

17  Tải về (0)

Văn bản

(1)

---o0o---

GIÁO ÁN TIỂU HỌC

TÊN BÀI: GIÁO ÁN TUẦN 3

Người soạn : Bùi Thụy Khanh Tên môn : Âm nhạc

Tiết : 3

Ngày soạn : 17/09/2017 Ngày giảng : 19/09/2017 Ngày duyệt : 25/02/2019

(2)

GIÁO ÁN TUẦN 3

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức ...

  2. Kỹ năng

...

TUẦN 3 LỚP 1

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 18/ 09/2017: 1B, 1A, 1C ;       19/09/2017: 1D

ÂM NHẠC

TIẾT 3 : HỌC HÁT BÀI MỜI BẠN VUI MÚA CA  I. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức :

 - Hát thuộc lời đúng giai điệu và tiết tấu lời ca.

 - Biết bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

2.Kĩ năng:

 - Biết vỗ tay và gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca.

3. Thái độ:

- Giáo dục Hs biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Nhạc cụ đệm, gõ, song loan, thanh phách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  VÀ HỌC.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS HSKT

1. ổn định tổ chức-Kiểm tra bài cũ(5P):

  - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước,cho cả lớp hát lại.

  - GV đệm đàn gọi một số HS hát.

2. Bài mới.

a. Hoạt động 1(20P): Dạy hát bài:

Mời bạn vui múa ca

 - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.

 - Cho HS nghe giai điệu bài hát GV vừa hát vừa đánh đàn.

 - Cho HS tập đọc lời ca từng câu ngắn.

   + Đọc mẫu từng câu theo tiết tấu của bài hát.

   + Dạy hát từng câu mỗi câu cho HS hát 2,3 lần để HS thuộc lời và giai điệu

   

- Ngồi ngay ngắn lắng nghe.

- Cá nhân thực hiện  

       

- HS nghe giai điệu bài hát.

   

+ Tập đọc lời ca theo GV.

+ Tập hát từng câu        

HS KT lắng nghe  

           

HS KT đọc lời ca nhưng chưa rõ lời  

   

(3)

                      LỚP 2

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 19/ 09/2017: 2D, 20/09/2017 : 2A, 2B       

ÂM NHẠC

TIẾT 3: ÔN TẬP BÀI HÁT THẬT LÀ HAY bài hát.

  - Chú ý những chỗ lấy hơi sau nốt trắng, cho HS cách lấy hơi và ngân cho đúng.

  - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để HS thuộc lời và giai điệu bài hát.

   

b. Hoạt động 2: (12P) hát kết hợp vận động phụ họa

  - Tổ chức hát kết hợp gõ đệm theo phách.

 Chim ca líu lo . Hoa như đón chào.

    *       -   *-    *       *    *-   - Cho HS gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

 Chim ca líu lo . Hoa như đón chào.

    *      *   *   *    *      *     *      *

- Mời một số HS lên hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu.

 3. Củng cố – Dặn dò: (3P)

- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát?

     

- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập.

- Giáo dục Hs biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên

 

theo GV.

 

Chú ý tư thế ngồi học hát,

 

- H á t n g â n đ ú n g phách theo GV.

- Luyện hát: đồng thanh, nhóm, dãy, cá nhân.

   

- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.

   

- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.

   

- HS lên bảng hát và gõ đệm.

 

- HS trả lời:

  + Bài: Mời bạn vui múa ca.

  + Tác giả: Phạm Tuyên.

- Ghi nhớ.

   

HS KT ngồi trật tự  

 

HS KT hát theo các bạn

         

HS KT hát kết hợp gõ nhưng chưa đúng  

               

HS KT biết tên bài hát

(4)

 I.MỤC TIÊU  1. Kiến thức :

 - HS hát thuộc lời, diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.

 2.Kĩ năng:

 - Biết đánh nhịp 2 theo bài hát.

 - HS biết chơi trò chơi: Dùng nhạc đệm với một số nhạc cụ gõ theo âm   hình tiết tấu bài hát.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Đàn oóc gan.

- Nhạc cụ , gõ( song loan, phách…)  III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ(5 phút):   

- Gọi 3 HS  hát bài Thật là hay.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới

a. Hoạt động 1(15p): Ôn tập bài hát Thật là hay - Cho HS nghe lại giai điệu bài hát đã học ở giờ trước.

- Hỏi HS đây là giai điệu bài hát nào ? Ai là tác giả của bài hát?

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:

  + Bắt giọng cho HS hát   + GVđệm đàn

   

- Mời HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

b.Hoạt động 2: (15phút) Hát kết hợp đánh nhịp 2 - H ư ớ n g d ẫ n H S c á c h đ á n h n h ị p 2      

- Có một phách mạnh và một phách nhẹ. Phách mạnh đánh xuống, phách nhẹ kéo lên. 

   

- Điều khiển lớp đánh nhịp.

- Hướng dẫn HS hát kết hợp đánh nhịp 2  

 

- GV làm mẫu cách gõ âm hình tiết tấu.

- Gọi từng nhóm 4 em lên gõ lại âm hình tiết tấu trên.

- Cho từng HS thể hiện lại âm hình tiết tấu để kiểm tra khả năng thực hành.

- Hỏi HS có nhận ra tiết tấu trên nằm ở bài hát nào không?

- Hỏi tiếp trong câu hát nào?

- HD HS dùng nhạc cụ gõ, gõ đệm theo bài hát Thật là  

- Ngồi ngay ngắn lắng nghe.

- Nhận xét  

 

- Đoán tên bài hát đã học:

     

- Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc.

 + Hát theo nhạc đệm kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách.

- Hát theo dãy ,nhóm, cá nhân.

 

- HS lắng nghe.

- Chú ý - Tập đánh nhịp:

 + Cả lớp.

 + Từng dãy, nhóm.

 + Cá nhân.

- HS hát kết hợp đánh nhịp.

 + Cả lớp

 + Từng nhóm, dãy.

 + Cá nhân.

- HS hát kết hợp gõ đệm.

- HS thể hiện lại âm hình tiết tấu

     

- HS trả lời  

   

(5)

                                      LỚP 3

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 19/09/2017: 3B, 3C, 20/09/2017: 3A ÂM NHẠC

TIẾT 3: HỌC HÁT BÀI BÀI CA ĐI HỌC  I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức :

- HS biết bài hát là sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần Bảng.

2.Kĩ năng:

- HS hát thuộc lời 1, hát đúng giai điệu, tiết tấu, thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tình cảm gắn bó mái trường, kính trọng thầy cô và yêu quý bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  VÀ HỌC.

hay.

 3.  Củng cố- Dặn dò(5 phút):

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát , và tập đánh nhịp 2 theo bài hát thật đều, đúng.

- Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên  

- HS lắng nghe  

- Ghi nhớ.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ.(5p)

- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học, gọi một số HS hát.

2. Bài mới

a. Hoạt động 1(15 phút): Dạy hát từng câu - GV giới thiệu bài hát ,tác giả, nội dung bài hát.

- Cho HS nghe giai điệu bài hát.

 

- Cá nhân thực hiện  

 

- Ngồi ngay ngắn lắng nghe

(6)

                                             

-Tổ chức HS đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- Chú ý: Bài hát có chung một âm hình tiết tấu.

- Trong bài có hai câu hát 1 và 3 giai điệu giống nhau, câu 2 và câu 4 giai điệu khác nhau ở phần cuối. GV nhấn mạnh cho HS nhận xét nhằm phát huy khả năng của HS.

 - Tập xong lời một , cho HS hát lại nhiều lần để HS thuộc giai điệu và lời ca.

 b. Hoạt động 2(15 phút)  Hát và gõ đệm theo nhịp.

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh.

         *        *        *        * - Tổ chức HS hát kết hợp gõ đệm theo phách.

 

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh  -      *         -      *       -       *        -       * . 3.Củng cố- Dặn dò.(5 phút)

 - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả, cả lớp  hát đồng thanh lời 1.

 

 - GV nhận xét tiết học.

Về nhà hát lại bài hát này cho ba mẹ và người thân cùng nghe.

- Giáo dục HS tình cảm gắn bó mái trường, kính trọng thầy cô và yêu quý bạn bè.

 

- Đọc lời ca theo tiết tấu - Tập hát từng câu.

- HS  nghe lại giai điệu các câu để nhận xét cho đúng.

 

- Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng.

 

- Luyện hát: Đồng thanh, từng dãy, hát nối tiếp cá nhân. hát thể hiện tính chất vui tươi trong sáng.

- HS làm theo GV ( sử dụng nhạc cụ gõ).

-  Hát và gõ đệm.

- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Hát đồng thanh.

- HS lắng nghe.

   

- HS ghi nhớ

(7)

                    LỚP 4

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 19/09/2017: 4A, 21/09/2017: 4B ÂM NHẠC

TIẾT 3: ÔN BÀI HÁT: EM YÊU HOÀ BÌNH BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU.

 I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức :

- HS hát thuộc lời, diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.

2.Kĩ năng:

- Đọc đúng bài tập cao độ tiết tấu.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo vệ hòa bình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Nhạc cụ - Bảng phụ chép sẵn bài tập cao độ tiết tấu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ.(5p)

- Gọi 4-5 HS lên hát trước lớp.

 ( GV nhận xét, đánh giá) 2. Bài mới

a. Hoạt động 1(15 phút): Ôn tập bài hát Em yêu hòa bình

- Cho HS nghe lại giai điệu bài hát đã học ở giờ trước.

- Hỏi HS đây là giai điệu bài hát nào ? Ai là tác giả của bài hát?

   

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:

 + Bắt giọng cho HS hát  + GVđệm đàn.

 

- Mời HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

b. Hoạt động 2(15 phút): Bài tập cao độ và tiết tấu.

- GV treo bảng phụ có chép sẵn bài tập cao độ và tiết tấu.

- Giới thiệu cho HS nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La.

 

-Tập thể hát múa 2 HS thực hiện.

     

- Ngồi ngay ngắn lắng nghe.

- Đoán tên bài hát đã học:

+Bài hát: Em yêu hoà bình.

+ Tác giả bài hát: Nguyễn Đức Toàn.

 

+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách.

- HS lên bảng biểu diễn trước lớp.

 

- HS lắng nghe.

 

(8)

         

                                                    LỚP 5

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 21/9/2017:  5A, 5B   ÂM NHẠC

TIẾT 3:   ÔN BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1

Trên khuông nhạc và tập đúng cao độ.         

- Hướng dẫn HS đọc các nốt Đô, Mi, Son, la.

và bài tập cao độ và tiết tấu.

- Hướng dẫn HS  đọc kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu.

- Nhận xét chung.

 3.Củng cố- Dặn dò.(5 phút)

- Yêu cầu HS nêu vị trí các nốt trên khuông nhạc

- Qua bài hát giáo dục HS lòng yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát , và tập đánh nhịp 2 theo bài hát thật đều, đúng.và hát cho người thân nghe.

- HS đọc:

+ Cả lớp, dãy, nhóm,Cá nhân.

 

- HS  đọc kết hợp  gõ đệm.

     

 - 2 HS nêu - HS lắng nghe  

 

- Ghi nhớ.

(9)

 I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức :

- HS hát thuộc lời, diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.

2.Kĩ năng:

-HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 1. TĐN và ghép lời ca kết hợp gõ theo phách.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Nhạc cụ

- Bảng phụ chép sẵn bài tiết ập đọc nhạc số 1 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

 1. Kiểm tra bài cũ (4p): Giáo viên đệm đàn giai điệu bài hát Reo vang bình minh . Hỏi học sinh giai điệu bài hát vừa nghe là bài hát nào?

Tác giả là ai?

2. Bài mới:

Hoạt động 1 (13p) : Ôn tập bài hát Reo vang bình minh.

Học sinh TL: Bài hát Reo vang bình minh. Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước.

  - Giáo viên đệm đàn: Hướng dẫn HS kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo tiết tấu, theo nhịp.

- Học sinh thực hiện.

- Sửa sai cho học sinh.  

- Hướng dẫn học sinh trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Lĩnh xướng: Reo vang reo, ca vang ca...ngập hồn ta.

+ Đồng ca: Líu líu lo lo ...muôn năm.

- Hướng dẫn học sinh trình bày theo nhóm. - Học sinh trình bày theo nhóm

- Hướng dẫn học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp.

+ Nhóm 1: Reo vang reo ...đồng xanh.

+ Nhóm 2: Vang đồng... hồn ta.

+ Nhóm 1: Cây rung cây....hương nồng.

+ Nhóm 2: Gió đón gió ...hồn ta.

+ đồng ca: Líu líu ....muôn năm.

- Hướng dẫn hát kết hợp vận động theo nhạc. - Học sinh trình bày.

Học sinh xung phong trình bày bái hát kết hợp vận động theo nhạc . Em nào thể hiện động tác vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.

- Học sinh vừa hát vừa vận động theo nhạc.

- Hướng dẫn cả lớp vừa hát vừa vận động theo

nhạc. - Tập thể lớp thực hiện.

- Hướng dẫn  các nhóm học sinh trình bày bài

hát vận động theo nhạc. - Các nhóm vận động theo nhạc.

Hoạt động 2: (13p): Tập đọc nhạc số 1 bài

Cùng vui chơi  

* Giới thiệu bài TĐN : Treo bài TĐN lên bảng. - Học sinh theo dõi, nghe giáo viên

(10)

Hôm nay các em sẽ được học bài TĐN Cùng vui

chơi. giới thiệu bài.

Bài Tập đọc nhạc viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp?

- Học sinh trả lời: Viết ở nhịp 2/4, có 8 nhịp.

- Giáo viên hướng dẫn: Bài TĐN chia làm 2 câu,

mỗi câu có 4 nhịp. - Học sinh nhắc lại.

* Hướng dẫn học sinh tập nói tên nốt nhạc:  

- Giáo viên chỉ định  học sinh nói tên nốt nhạc ở

khuông thứ nhất. - 1 - 2 học sinh xung phong.

- Giáo viên chỉ từng nốt nhạc ở khuông nhạc thứ

2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. - Cả lớp cùng nói tên nốt nhạc.

* Hướng dẫn các em luyện cao độ:  

- hướng dẫn các em nói tên nốt nhạc trong bài TĐN.

- 1 - 2 học  sinh xung phong  nói tên các nốt nhạc từ thấp đến cao: Đô - Rê - Mi - Son

- Giáo viên viết lên bảng khuông nhạc có 4 nốt

nhạc Đô - Rê - Mi - Son. - Học sinh quan sát, theo dõi.

- Giáo viên hướng dẫnvà đàn cao độ: Giáo viên quyb định đọc các nốt Đồ - Rê - Mi - Rê - Đô rồi đàn để học sinh đọc hoà theo.

- Cả lớp luyện cao độ.

- Giáo viên quy định đọc các nốt  Son - Mi - Rê - Đô rồi đàn để học sinh đọc hoà theo.  

* Hướng dẫn học sinh luyện tập tiết tấu:  

- Giáo viên viết lên bảng mẫu tiết tấu: - Học sinh theo dõi

- Giáo viên làm mẫu . - Học sinh quan sát.

- Mời HS gõ lại. - 1 - 2 học sinh gõ lại.

- Giáo viên hướng dẫn mẫu cách đọc tiết tấu kết

hợp gõ phách. - Cả lớp cùng luyện tiết tấu.

- Giáo viên bắt nhịp  (1-2), cả lớp cùng đọc tiết

tấu kết hợp gõ phách.  

*Tập đọc từng câu:  

 - Giáo viên đàn giai điệu cả bài. - HS lắng nghe.

- Giáo viên quy định: Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ nhất học sinh lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm theo.

- HS ghi nhớ.

- Giáo viên bắt nhịp  và đàn. - Cả lớp đọc câu 1.

- Giáo viên sửa sai.  

- Cho cả lớp đọc câu 1, giáo viên lắng nghe

không đàn để sửa chỗ sai cho học sinh. - Học sinh đọc chuẩn.

- Hướng dẫn học sinh đọc câu 2 tương tự. - Học sinh đọc câu thứ 2

* Tập đọc cả bài:  

- Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. Giáo viên bắt nhịp.

- Học sinh thực hiện.

- Giáo viên mời học sinh đọc. - Học sinh xung phong đọc: 1 - 2 em thựchiện.

- Giáo viên cho HS đọc cả bài. GV lắng nghe

(không đàn) để sửa chỗ sai cho học sinh. - Học sinh đọc nhạc sửa sai.

* Ghép lời ca:  

- Giáo viên đàn giai điệu , nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. Giáo viên bắt nhịp.

- Học sinh thựchiện theo hướng dẫn của giáo viên.

(11)

  LỚP 4

Ngày soạn: 15/09/2017 Ngày giảng: 18/09/2017: 4B THỂ DỤC

BÀI 5: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI "KÉO CƯA LỪA XẺ"

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Đi thường theo nhịp, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ". Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.

- Qua bài học giúp học sinh xác định phương hướng nhanh nhẹn hơn, trò chơi giáo dục học sinh có ý thức hơn trong mỗi giờ thể dục.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập. Đảm bảo an toàn tập luyện.

- Phương tiện: GV chuẩn bị còi III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

- Mời 1 HS đọc nhạc, 1 HS ghép lời. - 1 HS đọc nhạc, một HS ghép lời - Bắt nhịp cả lớp vừa hát vừa gõ theo phách. - Cả lớp thực hiện.

Củng cố - Dặn dò (4p):  

- Giáo viên đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc

rồi hát lời kết hợp gõ phách. Giáo viên bắt nhịp. - Cả lớp thực hiện.

- Giáo viên điều khiển cho các tổ đọc nhạc, ghép

lời và gõ phách. Giáo viên đánh giá. - Tổ, nhóm trình bày - Giáo viên hướng dẫn  HS tập chép bài tập đọc

nhạc số 1.

- Tập chép nhạc  

- Nhận xét chung. - Học sinh nghe và ghi nhớ.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Phần mở đầu: (6-8’)  

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn

chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -  HS lắng nghe - Đứng tai chỗ vỗ tay và hát 1 bài. - HS thực hiện

2. Phần cơ bản: (20-22’)  

a) Đội hình đội ngũ.  

- Ôn đi thường theo nhịp, đứng lại, quay sau. - HS thực hiện + Lần 1 và 2: Tập cả lớp, do GV điều khiển. Lần 3 và 4:

Tập theo tổ, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.

- HS thực hiện + Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn.

GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.

- HS thực hiện + Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố: 2 lần - HS thực hiện

b) Trò chơi vận động;  

Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ". GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước 1 - 2 lần, rồi cho 2 HS làm mẫu, sau đó cho 1 tổ HS chơi thử. Tiếp theo cho cả lớp thi đua chơi 2 - 3 lần. GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình.

- HS chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phần kết thúc: (4-6’)  

(12)

                                                                  LỚP 4

Ngày soạn: 15/09/2017 Ngày giảng: 20/09/2017: 4B THỂ DỤC

BÀI 6: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,  ĐỨNG LẠI - TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ"

I. MỤC TIÊU:

- Cho HS cả lớp chạy đều (theo thứ tự tổ 1, 2, 3, 4) nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau khép lại dần thành vòng nhỏ.

- HS thực hiện

- Làm động tác thả lỏng. - HS thực hiện

- GV hệ thống bài. - HS lắng nghe

- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và dặn hs về nhà

on bài. - HS lắng nghe

(13)

- Củng cố và nâng cao kỷ thuật động tác quay sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh.

- Học động tác mới: Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác.

- Trò chơi "Bịt mắt bắt dê".

- Qua bài học rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định hướng cho hS, chơi đúng luậtm hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: GV chuẩn bị còi, 4 - 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Phần mở đầu: (6-8’)  

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. dàn đội hình khởi động các khớp.

- HS lắng nghe

*Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. - HS thực hiện

2. Phần cơ bản: (20-22’)  

a) Đội hình đội ngũ  

- Ôn quay sau.  

Lần 1 và 2, GV điều khiển cả lớp tập. Các lần sau chia tổ luyện tập do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.

- HS lắng nghe và thực hiện.

*Tập trung cả lớp tập để củng cố. GV hay cán sự lớp điều khiển.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- Học đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái, đứng lại. - HS thực hiện GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa

giảng giải kỹ thuật động tác. GV hô khẩu lệnh cho tổ HS làm mẫu tập.

- HS thực hiện Chia tổ tập luyện tập theo đội hình 1 hàng dọc. GV quan

sát, sửa chữa sai sót cho HS các tổ. Tiếp theo, cho cả lớp tập theo đội hình 2 hàng dọc, sau đó cho cả lớp tập theo đội hình 3 - 4 hàng dọc.

- HS thực hiện Chú ý: GV cần chú ý tới độ dài và tốc độ bước đi của

HS ở chỗ bẻ góc để vòng bên trái hoặc bên phải cho phù hợp với từng hàng.

- HS lắng nghe

b) Trò chơi vận động.  

Trò chơi "Bịt mắt bắt dê". GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho nhóm HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.

- HS chơi trò chơi theo sự hướng dẫn và chủ trò của giáo viên

3. Phần kết thúc: (4-6’)  

- Cho HS chạy theo vòng tròn, sau khép dần lại thành vòng tròn nhỏ (mới đầu nha, sau chậm dần). Vòng cuối cùng vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong.

- HS thực hiện

- GV hệ thống bài. - HS lắng nghe

- GV nhận xét giờ học, đánh giá kết quả giờ học và giao

bài tập về nhà. - HS lắng nghe

(14)

                                              LỚP 5

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 18/09/2017: 5A; 19/09/2017:5B  

THỂ DỤC

BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI "BỎ KHĂN"

I. MỤC TIÊU:

- HS thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu tập hợp, dàn hàng nhanh, trật tự, quay trái, quay phải, quay sau đúng hướng, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.

- HS chơi trò chơi "Bỏ khăn". Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

- Qua bài học giúp hs có tác phong nhanh nhẹn trong các giờ thể dục, trò chơi rèn cho hs sự khéo léo của đôi chân, tinh thần đoàn kết tập thể tốt.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi. 1 - 2 chiếc khăn tay.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Phần mở đầu: (6-8’)  

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bì học, chấn

chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - HS lắng nghe

Khởi động các khớp - HS thực hiện

2. Phần cơ bản: (20-22’)  

a) Đội hình đội ngũ:  

(15)

                                                     

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.

- HS thực hiện  

Lần 1, 2: GV điều khiển lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển tập: 3 - 4 lần, GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ. Tập hợp lớp, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, biểu dương các tổ tập tốt: 2 lần. Tập cả lớp để củng cố do cán sự lớp điều khiển: 2 lần.

- HS lắng nghe và thực hiện.

b) Trò chơi vận động:  

- Chơi trò chơi: "Bỏ khăn". - HS chơi trò chơi GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải

thích cách chơi và quy định chơi. Cho cả lớp cùng chơi (Có thể do cán sự lớp điều khiển) GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.

- HS lắng nghe và chơi trò chơi

3. Phần kết thúc: (4-6’)  

- Cho HS chạy đều đều nối thành một vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng nhỏ rồi đứng lại, mặt quay vào tâm vòng tròn, thực hiện các động tác thả lỏng.

- HS thực hiện

- GV cùng HS hệ thống bài. - HS lắng nghe

- GV nhận xét giờ học, đánh giá kết quả giờ học và giao

bài tập về nhà. - HS lắng nghe

(16)

          LỚP 5

Ngày soạn: 15/09/2017

Ngày giảng: 19/09/2017: 5B; 20/09/2017: 5A THỂ DỤC

BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI "ĐUA NGỰA"

I. MỤC TIÊU:

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu tập hợp, dàn hàng nhanh, dóng thẳng hàng, quay trái, quay phải, quay sau đúng hướng, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi "Đua ngựa". Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.

- Qua bài học rèn cho hs co sức khỏe thể lực tốt, co tinh thần đoàn kết tâp thể cao II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, 4 con ngựa (Làm bằng xốp và bìa), 4 lá cờ đuôi nheo và kẻ sân chơi cho trò chơi.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Phần mở đầu: (6-8’)  

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn

chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - HS lắng nghe Xoay các khp c tay, c chân, khp gi,

-

hông, vai.

- HS thực hiện  

*Kiểm tra bài cũ (nội dung do GV chọn).  

2. Phần cơ bản: (20-22’)  

a) Đội hình đội ngũ:  

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng

phải, vòng trái. - HS thực hiện

Lần 1 và 2: GV điều khiển lớp tập. Chia tổ tập luyện (do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ): 4 - 5 lần. Sau đó, tập trung lớp cho các tổ thi đua trình diễn: 1 - 2 lần. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, biểu các tổ tập tốt. Tập cả lớp để củng cố, do GV hoặc cán sự điều khiển:1 - 2 lần.

- HS thực hiện

b) Trò chơi vận động:  

- Chơi trò chơi "Đua ngựa".  

GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi. Cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc chơi.

- HS lắng nghe và thực hiện.

3. Phần kết thúc: (4-6’)  

- Cho HS các tổ đi nối nhau thành vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau khép dần lại thành vòng tròn, đứng lại mặt quay vào tâm vòng tròn, thực hiện các động tác thả lỏng.

- HS thực hiện

- GV hệ thống bài. - HS lắng nghe

(17)

   

Kiểm tra ngày ..../.../...

Tổ trưởng  

     

   Phạm Thị Ngoan  

3. Thái độ ...

II. CHUẨN BỊ

1. Công tác chuẩn bị của giáo viên

2. Yêu cầu chuẩn bị của học sinh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- GV nhận xét giờ học, đánh giá kết quả giờ học và giao bài

tập về nhà. - HS thực hiện

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại