ĐẠO ĐỨC 3 - TUẦN 22 - TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI (TT)

16  Download (0)

Full text

(1)

Đạo đức lớp 3

Trường Tiểu học Ngọc

Thụy

(2)

Bài hát:Chú chích

bông

(3)

- Khi thấy vị khách nước ngoài lo lắng, bạn nhỏ trong truyện

“Cậu bé tốt bụng” đã làm gì?

-Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với khách nước

ngoài?

(4)

Đạo

Bài 10: Giao tiếp với khách nước đức

ngoài (tiết 2)

(5)

Tranh 2

Em hãy nhận xét cách ứng xử với

ng ời n ớc ngoài của các bạn trong

các tranh bên?

Tranh 1

Đưaưtayưraưbắtưkìa!ư

Saoưlạiưnấpưthế?

Tranh 3 Ôngưấyưmuốnưbiếtư

bóưhoaưđóưgiáưbaoư

nhiêu?

(6)

BnưViưkhôngưnênư

ngượngưngùng,ưxấuư

hổưmàưcầnưtựưtinư

khiưkháchưnướcư

ngoàiưhỏiưchuyện,ư

ngayưcảưkhiư

khôngưhiểuưngônư

ngữưcủaưhọ...

Tranh 1

Đưaưtayưraưbắtư

kìa!ưSaoưlạiư

nấpưthế?

(7)

Tranh 2

Nếu khách n ớc ngoài đã ra hiệu

không muốn mua, các bạn không nên bám

theo sau, làm cho khách khó

chịu.

(8)

Giúpưđỡư

kháchưnướcư

ngoàiưnhữngư

việcưphùưhợpư

vớiưkhảưnăngư

làưtỏưlòngư

mếnưkhách.

Tranh 3

Ôngưấyưmuốnưbiếtưbóư

hoaưđóưgiáưbaoư

nhiêu?

(9)

Tranh 2

-Không nên ng ợng ngùng, xấu hổ mà cần tự tin khi khách n ớc ngoài hỏi chuyện.

- Không nên bám theo sau khách n ớc ngoài mời họ mua hàng hay đánh giày...

- Sẵn sàng giúp đỡ khách n ớc ngoài những việc phù hợp với khả năng của mình là tỏ lòng mến khách.

Tranh 1

Đưaưtayưraưbắtưkìa!ư

Saoưlạiưnấpưthế?

Tranh 3 Ôngưấyưmuốnưbiếtưbóư

hoaưđóưgiáưbaoưnhiêu?

(10)

Tình huống 1: Có vị

khách nước ngoài đến thăm trường em và hỏi em về tình hình học tập.

Tình huống 2: Em nhìn thấy một số bạn tò mò vây quanh ô tô của

khách nước ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ.

(11)

Tình huống 1: Có vị

khách nước ngoài đến thăm trường em và hỏi em về tình hình học tập.

(12)

Tình huống 1: Có vị

khách nước ngoài đến thăm trường em và hỏi em về tình hình học tập.

(13)

Tình huống 2: Em nhìn thấy một số bạn tò mò vây quanh ô tô của

khách nước ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ.

(14)

Tình huống 2: Em nhìn thấy một số bạn tò mò vây quanh ô tô của

khách nước ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ.

(15)

Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết là thể hiện lòng tự trọng và tự tôn dân tộc, giúp khách nước ngoài thêm hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam.

(16)

Xinưtr â nưtrọngư

cảmươn

Cácưthầyưgiáo,ư

côưgiáo

Vềưdựưưgiờư đ ạoư đ ứcư

củaưlớpư3!ư

Kínhưchúc

Cácưthầy,ưcácưcôư

Mạnhưkhoẻ,ư

hạnhưphúc!

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in