Thủ công 2 - Bài 4- Gấp thuyền phẳng đáy không mui

27  Download (0)

Full text

(1)

Môn : Thủ công

lớp 2

(2)

Câu hỏi 1: Tiết trước lớp chúng ta học bài gì?

   

(3)

Câu hỏi 2: Nêu các bước gấp máy bay đuôi rời?

+ Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

+ Bước 2:Gấp đầu và cánh máy bay + Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay

+ Bước 4:Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.

(4)

Chuẩn bị :

- Bút màu

- Thước kẻ , kéo

- Giấy thủ công ( hoặc giấy màu) giấy nháp tương đương khổ A4.

(5)

Câu hỏi 1: Để di chuyển trên mặt nước thì chúng ta cần phương tiện gì?

Câu hỏi 2: Thuyền trong thực tế có màu gì và thuyền được làm từ nguyên liệu gì?

(6)
(7)

Câu hỏi 3:Thuyền dùng để làm gì?

(8)
(9)
(10)
(11)

       Bài 4

Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 1)

(12)

Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét

(13)

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn

thao tác mẫu

(14)

Bước 1 :Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều

Bước 2 :Gấp tạo thân và mũi thuyền

Bước 3 :Tạo thuyền phẳng đáy không mui

(15)

Các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui

Bước 1: Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền

Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui

(16)

Bước 1 : Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều

(17)

Bước 1 : Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều

Hình 4

(18)

Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền 

(19)

Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền 

(20)

Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền

(21)

Bước 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui

(22)

Quan sát quy trình tạo sản phẩm 

(23)

Bước 1 :Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều

Bước 2 :Gấp tạo thân và mũi thuyền

Bước 3 :Tạo thuyền phẳng đáy không mui

(24)
(25)

Trưng bày sản phẩm 

(26)

- Dặn dò: Về nhà tập gấp thêm cho  đẹp. 

- Chuẩn bị: Mang giấy thủ công (hoặc  giấy màu), hồ dán để học bài “Gấp 

thuyền phẳng đáy không mui” (Tiết 2).

(27)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in