TẬP ĐỌC 3 - TUẦN 31- NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN

26  Download (0)

Full text

(1)

Người đi săn và con vượn

(2)

Luyện đọc câu

(3)

Luyện đọc đoạn

(4)

Tận số Nỏ

Bùi nhùi

(5)

Sau đó, vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại

nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm

giận, tay không rời con.

(6)

Luyện đọc nhóm đôi

(7)

Đọc đồng thanh

(8)

TÌM HIỂU BÀI

(9)

1)Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?

+Nếu con thú rừng nào không may gặp bác

ta thì hôm ấy coi như tận số.

(10)

Khi bị trúng tên của người thợ săn, vượn

mẹ đã nhìn bác ta với ánh mắt như thế nào ?

Vượn mẹ nhìn về phía người thợ săn bằng

đôi mắt căm giận.

(11)

2) Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì?

+ Vượn mẹ căm ghét người đi săn.

+ Vượn mẹ thấy người đi săn thật độc ác.

(12)

3) Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm?

+ Vượn mẹ đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối đầu cho con, hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con.

+ Sau đó nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra,

hét lên thật to rồi ngã xuống.

(13)

4) Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn đã làm gì?

+Bác đứng lặng, chảy nước mắt,cắn môi,

bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về. Từ đó, bác

không bao giờ đi săn nữa.

(14)

Nội dung :Giết hại thú

rừng là tội ác ; cần có ý

thức bảo vệ môi trường.

(15)

THÚ RỪNG

THÚ RỪNG

Không săn bắt Không săn bắt

Bảo tồn Bảo tồn

Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng

(16)

THÚ NHÀ THÚ NHÀ

Cho ăn uống đầy đủ Cho ăn uống đầy đủ

Môi trường Môi trường

Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng

Sạch sẽ Sạch sẽ Thoáng mát Thoáng mát

(17)

Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn

trúng vượn mẹ.

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay không

rời con. Máu ở vết thương rỉ ra loang khắp ngực.

(18)
(19)

Dựa vào tranh sau, kể lại câu chuyện “

Người đi

săn và con vượn”

theo lời của bác thợ săn.

(20)

Bác thợ săn hối hận, bẻ gãy nỏ và bỏ nghề thợ săn.

Bác thợ săn thấy một con vượn ngồi ôm con trên tảng đá.

Vượn mẹ chết rất thảm thương.

Bác thợ săn xách nỏ vào rừng.

(21)

Tôi là một người thợ săn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp tôi thì coi như là đến ngày tận số.

* Đoạn 1:

(22)

Hôm đó, tôi xách nỏ vào rừng. Tôi thấy một con vượn đang ngồi ôm con trên tảng đá. Tôi nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ. Vượn mẹ giật mình nhìn mũi tên rồi nhìn về phía tôi bằng đôi mắt căm giận, tay vẫn không rời con. Máu ở vết thương của nó loang ra khắp ngực.Tôi đứng im chờ kết quả.

* Đoạn 2:

(23)

Đoạn 3:

Tôi thấy vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, nó vơ nắm bùi nhùi đặt dưới đầu con, nó hái một cái lá thật to vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.

(24)

Đoạn 4:

Tôi đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má.

Tôi cắn môi, bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng quay gót ra về. Từ đấy tôi không bao giờ đi săn nữa.

(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in