TOÁN 5 - TUẦN 33 - ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

12  Download (0)

Full text

(1)

TO NÁ

Tiết 161: ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH

MỘT SỐ HÌNH

TRƯỜNG TI U H C NG C THU

(2)

Em hãy nêu tên và đặc

điểm của mỗi hình sau đây:

(3)

a

b c

a

Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của các hình sau?

(4)

a S

xung quanh= (a + b) x 2 x

c

S

toàn phần =

S

xung quanh +

S

đáy x 2

V

=

a

x

b

x

c

S

xung quanh=

a

x

a

x

4 S

toàn phần =

a

x

a

x

6 V

=

a

x

a

x

a

Hình hộp chữ nhật Hình lập phương

a

b

c

(5)

Bài 1: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi

trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2 , hãy tính diện tích cần quét vôi.diện tích cần quét vôi

(6)

S

quét vôi =

S

4 bức tường +

S

trần nhà –

S

các cửa

( S xung quanh) ( S 1 đáy)

(7)

Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học là:

( 6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2) Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 - 8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5 m2

(8)

Bài 2:

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa cạnh 10 cm.

a/ Tính thể tích cái hộp đó .

b/ N u dán gi y m u t t c các m t ngaoif ế à ấ ả c a h p ó thì b n An c n dung bao nhiêu ộ đ x ng-ti-mét vuông gi y m u?ă à

Bài giải Thể tích cái hộp đó là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

Diện tích giấy màu dán toàn bộ mặt ngoài của hộp đó là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2) Đáp số:a/ 1000 cm3

b/ 600cm2

10cm

(9)

Bài 3: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ

được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước?

2m

1,5m 1m

(10)

Bài giải Thể tích bể nước là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

(11)

a S

xung quanh= (a + b) x 2 x

c

S

toàn phần =

S

xung quanh +

S

đáy x 2

V

=

a

x

b

x

c

S

xung quanh=

a

x

a

x

4 S

toàn phần =

a

x

a

x

6 V

=

a

x

a

x

a

Hình hộp chữ nhật Hình lập phương

a

b

c

(12)

DẶN DÒ: CHUẨN BỊ BÀI LUYỆN TẬP TRANG 169

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT.

HẸN GẶP LẠI CÁC EM!

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in