BGĐT Kể chuyện Lớp 5 Tuần 26 - Bài: Kể chuyện đã nghe đã đọc

13  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Yêu cầu cần đạt

1 Kể lại được một câu chuyện đã nghe, đã đọc theo đề bài

2 Hiểu được ý nghĩa câu chuyện, nhân

vật trong truyện mà bạn kể

3 Lời kể tự nhiên, sáng tạo kết hợp cử

chỉ, điệu bộ

(3)

KHÁM PHÁ

(4)

§Ò bµi:

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

a) Ví dụ về truyện ca ngợi truyền thống hiếu học: Ông tổ nghề thêu (Tiếng Việt 3, tập hai), Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4, tập một), Bông sen trong giếng ngọc (Truyện đọc lớp 4).

b) Ví dụ về truyện ca ngợi truyền thống đoàn kết: Câu chuyện bó đũa (Tiếng Việt 2, tập một), Đôi bạn (Tiếng Việt 3, tập một), Vì muôn dân (Tiếng Việt 5, tập hai).

Gợi ý

1. Nội dung:

(5)

Tinh thần đoàn kết dân tộc

(6)

Truyền thống hiếu học

(7)

Gîi ý : 2.T×m c©u chuyÖn ë ®©u ?

Những câu chuyện em được nghe người thân kể, xem tivi, internet,..

Báo, truyện đọc xưa và nay. Chú ý truyên của Nhà xuất bản

Kim Đồng, sách Truy n đ c l p 5 ọ ớ của Nhà xuất bản Giáo dục.

(8)

3 . KÓ chuyÖn

•-Mở đầu câu chuyện : Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

Diễn biến của câu chuyện : Kể rõ trình tự các việc xảy ra , hành động của nhân vật ( chú ý nhấn mạnh những chi tiết liên quan đến nội dung bảo vệ trật tự, an ninh ).

Nêu suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện

Gîi ý :

(9)

THỰC HÀNH KỂ CHUYỆN

(10)

Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện em đã

nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu

học hoặc truyền thống đoàn kết của dân

tộc Việt Nam.

(11)

Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện em

đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống

hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của

dân tộc Việt Nam.

(12)

Tiêu chí đánh giá

(13)

Vận dụng

- Kể lại cho người thân nghe về nội dung, ý nghĩa câu

chuyện mà mình đã nghe, đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

- Chuẩn bị bài sau: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham

gia

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại